Cs:Tag:shop=jewellery

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shop = jewellery
Commons-emblem-hand.svg
Popis
Použití této značky se nedoporučuje. Použijte radši shop=jewelryShow/edit corresponding data item.
Skupina: obchody
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: nahrazeno

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: tag:shop=jewelry.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.

shop=jewellery by byl správný zápis značky v britské angličtině.

Momentálně dokumentovanou značkou ovšem je shop=jewelry.


Byly již dva návrhy na změnu z shop=jewelry -> shop=jewellery :

Proposed_features/BE-Spelling_shop=jewelry(en) - v polovině roku 2014

Proposed features/Jewellery shop(en) - počátkem roku 2016

A diskuse na Talk:Tag:shop=jewelry#jewelry vs jewellery(en).