Cs:Tag:shop=solarium

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shop = solarium
Skupina: obchody
Použité na těchto prvcích
použití na uzlu nespecifikovánopoužití na cestě nespecifikovánopoužití na ploše nespecifikovánopoužití na relaci nespecifikováno
Viz též
Status: nahrazeno

a quill

Nedokumentovaná značka
Tato stránka byla vytvořena, protože značka se používá, ale nebyla zdokumentována. Můžete pomoci OpenStreetMap rozšířením této stránky!
Prosím, berte v úvahu, že mohou existovat podobné značky a/nebo tato značka mohla být prohlášena za zastaralou.
Vždy buďte opatrní při používání nedokumentovaných značek!

two merging arrows

Bylo navrženo, aby se tato stránka nebo její část sloučila s Tag:leisure=tanning_salon. Více informací najdete na (diskusní stránce)

Viz také