Da:Dragør

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dragør Kommune har i september 2013 e-mailet Søren Johannessen (OSM-bruger: AE35) GIS-data med bygningsdata for Dragør Kommune.

Rettigheder

GIS-medarbejder Felipe Hemmingsen fra Dragør Kommunes Plan & Teknik-afdeling har givet lov til at bruge bygningsdata i OpenStreetMap:

På vegne af Dragør Kommune giver vi hermed per dags dato, OpenStreetMap Danmark tilladelse til at benytte vores FOT bygningsdata til fri benytttelse under OpenStreetMaps licensen.

Datasættet er fra kommunens egen GIS-afdeling.

Datasættet

Datasættet inkluderer bygninger fra kommunen.

Import

Datasættet er konverteret til en række .osm-filer af Jonas Häggqvist i to kategorier:

  1. Bygninger, der ikke overlapper eksisterende bygninger
  2. Bygninger, der overlapper eksisterende bygninger (markeret med _overlaps i filnavnet)

Til formålet er der i overensstemmelse med retningslinjerne oprettet en OSM-bruger til formålet: [1] (edits)

De ikke-overlappende bygninger vil blive importeret af Peter Brodersen, såfremt der ikke er nogen indvendinger.