Fa:Frontage road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logo. عارضه : Fa:Frontage road
One example for عارضه : Fa:Frontage road
توضیحات
راه فرعی‌تری که موازی با یک راه پرسرعت‌تر و اصلی‌تر می‌گذرد (کنارگذر).
برچسب‌ها

highway=*


frontage road که با نام‌های کنارگذر، راه جانبی، راه کناری یا راه دسترسی محلی هم شناخته می‌شود راهی غیراصلی است که به‌موازات یک راه سریع‌تر و اصلی‌تر می‌گذرد و معمولاً در مناطق شهری دیده می‌شود. کنارگذر در چند نقطه به راه اصلی متصل می‌شود. کاربرد این راه تأمین دسترسی به مغازه‌ها، خانه‌ها، صنایع، مزارع یا راه‌های ورودی خصوصی است. کنارگذرها غالباً و نه همیشه، یکطرفه هستند.

تگ‌گذاری

برای کنارگذرها از highway=*_link استفاده نکنید؛ بلکه یکی از تگ‌های عادی highway=* را استفاده کنید. از آنجایی که کنارگذر یک راه فرعی است که در کنار یک راه اصلی قرار دارد، باید درجهٔ آن از درجهٔ راه اصلی کمتر باشد. مثلاً highway=residential.

مثال: اگر درجهٔ راه اصلی tertiary است، درجهٔ کنارگذر آن نه tertiary است و نه tertiary_link؛ بلکه درجهٔ پایین‌تری مانند unclassified،‏ residential و… می‌گیرد.

مثال‌ها

یک کنارگذر ساده، کوچک و مسکونی برای رفت‌وآمد محلی در کنار یک راه شریانی اصلی

Frontage road example 1.png

کنارگذرهای مسکونی (residential) برای هدایت ترافیک محلی در کنار راه شریانی اصلی (primary)

Frontage road example 3.png

کنارگذر (secondary) در کنار بزرگراه (trunk)

Frontage road example 4.png