Fa:GNSS tracelog

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
GPS Satellite NASA art-iif.jpg

روش مناسبی برای مشارکت در پروژهٔ OpenStreetMap بارگذاری ردهای GNSS (GPS،Galileo،‏ GLONASS،BeiDou/COMPASS و...) است. این رد را به‌وسیلهٔ گیرندهٔ ماهواره‌ای یا دستگاه موبایل خود ضبط می‌کنید. یک رد عبارت است از سابقهٔ مکان شما در هر ثانیه یا در هر متر (tracelog یا ردنگاره یا مسیر ردیابی‌شده). ردنگاره‌ها را می‌توانیم به‌صورت خطوط یا نقاطی در پس‌زمینهٔ ویرایشگر نقشه نمایش دهیم. این خطوط یا نقاط به عنوان راهنما برای افزودن عوارض نقشه (مانند جاده‌ها یا پیاده‌روها) به کار می‌روند؛ مشابه رسم نقشه از روی تصاویر ماهواره‌ای. این روش مخصوصاً زمانی که به تصاویر ماهواره‌ای روزآمد دسترسی نداریم برای رسم نقشه بسیار سودمند است.

ضبط تبدیل ویرایش بارگذاری درستی بررسی دستگاه‌ها(en)

برای مطالعه، یکی از زبانه‌ها را انتخاب کنید:

  • ضبط رد GPS: اصول اولیه انواع دستگاه‌ها، و چگونگی ضبط مسیر توسط آنها
  • تبدیل رد GPS به فایل GPX (اختیاری): فرآیند ساده‌ای که ممکن است قبل از آپلود رد لازم باشد.
  • ویرایش رد (اختیاری): بنا به دلایل مختلف، شاید لازم باشد تا مسیر ردیابی‌شده قبل از آپلود ویرایش و اصلاح شود.
  • بارگذاری مسیر: چگونه یک فایل GPX را با استفاده از سایت آپلود کنید.
  • درستی داده‌های GPS: درستی داده‌های GPS به فاکتورهای زیادی بستگی دراد
  • بررسی دستگاه‌های GPS: به فکر خرید یک دستگاه GPS هستید تا داده به OSM اضافه کنید؟ این بررسی‌ها برای کمک به شما هستند.