Fi:Key:pihatie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg pihatie
Esimerkki "Yksityisalue" ja "Läpikulku kielletty" -merkeistä harmaalla taustalla.jpg
Kuvaus
Kerrostalon pihatie, jossa on "Yksityisalue" tai "Läpikulku kielletty" -merkki. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: rajoitukset
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissause on relations unspecified
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: käytössä

Kerrostalon pihatie, jolle on pystytetty "Läpikulku kielletty", "Yksityisalue" tai vastaava (katso esimerkkikuvat) kyltti.

Perustuu mm. OSM Forumilla[1] käytyyn keskusteluun sekä Ympäristöministeriön esitteeseen "Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. SY 30/2012" (PDF)[2].

Taustat

Järjestyslain toisen pykälän mukaan asuinkerrostalojen lukitsemattomat pihat ovat lähtökohtaisesti yleisiä paikkoja. Niiden läpi saa siten kulkea ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia (katso Foorumikeskustelu). Myös jokamiehenoikeudet takaavat kulun kerrostalon yhteispihalla: "Kerrostalon yhteispiha ei ole kotirauhan suojaamaa aluetta, mutta taloyhtiö voi hallintaoikeutensa nojalla pystyttää kulkua ohjaavia kylttejä esimerkiksi nurmikon suojelemiseksi." op.cit., s. 119. "Yksityisalue-taulu ei [...] kiellä alueen käyttämistä jokamiehenoikeudella, ellei se tosiasiallisesti osoita piha-alueen rajaa." op.cit., s 118. Toisaalta "[j]okamiehenoikeuden käyttäjä ei saa poistaa havaitsemiaan laittomiakaan tauluja, sillä ne nauttivat omaisuuden suojaa.", loc.cit..

Taloyhtiöt voivat siis kieltää läpikulun, mutta sen rikkomisesta ei seuraa mitään sanktioita. OSM Forumin keskusteluissa tuli kuitenkin ilmi, että kieltokylttien asema on jossain määrin epäselvä. Niitä koskevaa oikeuskäytäntöä ei ole. Lisäksi Forumin keskustelussa todettiin: "Monet kiinteistöalan juristit ovat katsoneet, että taloyhtiö saa päättää hallitsemansa tontin käytöstä esim. laittamalla 'Läpikulku kielletty' -kyltin tai aidan ja portin alueelle."

Täten highway=*-tagilla merkatulle kerrostalojen pihateille ei ole syytä laittaa reititystä rajoittavaa access=*-tagia, vaikka niille olisi pystytetty hyvin yleisesti käytössä olevia rajoituskylttejä.

Rajoittavan access-tagin sijaan pihatie=*-tagi kommunikoi taloyhtiön toiveen siitä, ettei sen pihatietä käytettäisi läpikulkuun. Uusi tagi on perusteltu toisaalta dokumentoimaan tämä toive mahdolliseen reitityskäyttöön ja toisaalta merkkien yleisyyden ja epäselvän laillisen statuksen takia.

Kerrostaloista poiketen omakotitalon, rivitalon ja pienkerrostalon piha-alue nauttii kotirauhan suojaa. Soveltuvissa tapauksissa näille teille voi laittaa access=private tai access=destination-tagin.

Käyttö

Kerrostalon pihalla (tontin alueella) oleva tie (yleensä highway=pedestrian, highway=service, highway=footway tai highway=path yhdistettynä mahdollisesti area=yes-tagiin), jolle on pystytetty "Läpikulku kielletty", "Yksityisalue" tai vastaava (katso esimerkkikuvat) kyltti.

Taloyhtiöiden tarkat tonttitiedot löytyvät ainakin Helsingin osalta esimerkiksi "Ajantasa-asemakaava"-aineistosta, joka on saatavana WMS-taustana esim. JOSMiin. Luonnossa sama käy useimmiten ilmi tontin reunoille pystytetystä aidasta (esim. orapihlaja-aita).

Arvot

Tagi Selitys
pihatie=yes Geneerinen tagi: tarkkaa kylttiä ei tiedossa tai tiellä on yhdistelmä eri kylttejä (katso esimerkkikuvat).
pihatie=yksityisalue Pihatie, jolla on "Yksityisalue"-kyltti.
pihatie=läpikulku_kielletty Pihatie, jolla on "Läpikulku kielletty" tai "Ei läpikulkua"-kyltti.

Esimerkkejä

Esimerkkejä yksiselitteisistä merkeistä.
"Yksityisalue"-merkki kerrostalon pihalla
"Läpikulku kielletty" kerrostalon pihalla
"Läpikulku kielletty" ja "Kunnioita ihmisten kotirauhaa"[3] -merkki kerrostalon pihalla
Esimerkkejä yhdistelmämerkeistä
Yhdistetty "Piha-alue" ja "Läpikulku kielletty" -merkki kerrostalon pihatiellä
Yhdistetty "Yksityisalue" ja "Ei läpikulkua" merkki kerrostalon pihalla
"Yksityisalue" ja "Ei läpikulkua" merkit samalla tiellä

References

  1. https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=69852
  2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38797/SY30_2012_Jokamiehenoikeudet.pdf
  3. Tässä kyltissä on mielenkiintoinen esimerkki näihin kieltokyltteihin liittyvistä odotuksista ja väärinymmärryksistä. Kerrostalon yhteispiha nimenomaisesti ei kuulu laissa määritellyn Kotirauhan piiriin. Järjestys- ja rikoslain nojalla pihoilla meluaminen on toki kielletty.