Fi:Key:pyörä_väistää_aina_autoa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg pyörä_väistää_aina_autoa
Kuvaus
Kohdat joissa 14 § 4 mom. mukaan pyöräilijä väistää aina Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: rajoitukset
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissäei voi käyttää viivoissaei voi käyttää alueissause on relations unspecified
Tila: tuntematon

Suomalainen erityistapaus. Tietyin rajoituksin pyöräilijän ja mopoilijan, joka on tulossa pyörätieltä ajoradalle, tulee väistää muita ajoneuvoja. Koska sellaisten kohtien määrästä, missä todellisesti pyöräilijä väistäisi aina, on epätietoisuutta, merkataan tällaisia kohtia nyt tällä, erillisellä tagilla.

Muutama erityistapaus huomioidaan tagin arvossa. Tagi ei kerro muista risteyskohdista mitään; muissa väistämisvelvollisuus riippuu aina risteykseen saapujien lähestymis- ja poistumissuunnista, tai muista seikoista.

Käyttö

Avaimella halutaan tieto vain niistä kohdista, missä ajoradalle tuleva pyöräilijä aina väistää, olettaen että kaikki osapuolet liikkuvat liikennesääntöjen mukaisesti. Liikennevaloilla ohjattuja kohtia tarkastellaan kuin valot eivät olisi toiminnassa - kuitenkin jos pyöräilijä väistää aina valojen ollessa sammutettuina, käytetään eri arvoa kuin valottomille pisteille.

Tarkista ettei risteyspisteeseen voi laillisesti tulla muita ajoneuvoja:

  • Kolmion takaa
  • Pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta tai polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä
  • Risteyksessä kääntyvää liikennettä (mutta siten, että pyörätieltä ajoradalle saapuva ei voi jatkaa ajorataa ylittämättä)
  • Ympäri kääntyvää ajoneuvoa. (Tämä on eri pykälässä, mutta voisi tulkita vahvemman ilmauksen "kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä" ainakin "jakavan" väistämisvelvollisuuden molemmille. Samoin vasemmalle kääntyvä väistää aina suoraan ajavia, ja pyörätie tulee usein kääntöpaikalle "suoraan" tien päästä. Tarkoitushan oli merkata missä "aina" väistetään)

Ylläolevien esiintyminen estää tagin lisäämisen.

Jos ehdot täyttyvät ja suojatie tai risteys on esitetty yhdellä risteyspisteellä, lisää ajoradan ja pyörätietä, polkua, tilustietä tai muuta vähäistä tietä merkkaavan wayn risteyspisteeseen tagi pyörä_väistää_aina_autoa=jep. Jos ajorata on jaettu, katso alta tarkemmin tapauskohtaiset arvot.

Arvot ja esimerkit

Kartalla Tagi Selitys
FIväistääJep.png pyörä_väistää_aina_autoa=jep Tässä suojatietä/pyörätien jatketta ei voi ajorataa pitkin lähestyä yhtään ajoneuvoa, jota ajoradalle pyörätieltä tuleva ei joutuisi väistäämään.
FIväistääJepjosvaloton.png pyörä_väistää_aina_autoa=jep_jos_valoton Jos liikennevalot on pois päältä, koko ympyröidyllä suojatiellä ajoradalle tulevan pyöräilijän täytyy väistää muuta liikennettä.
FIväistääTämäosa.png pyörä_väistää_aina_autoa=tämä_osa Tavallinen tapaus keskisaarekkeellisella suojatiellä/pyörätien jatkeella. Itäisellä (ympyröidyllä) osalla pyöräilijä väistää kaikkea ajoradan liikennettä, mutta läntisellä osalla osa ajoneuvoista väistää ajorataa ylittävää pyöräilijää.
FIväistääOsajosvaloton.png pyörä_väistää_aina_autoa=tämä_jos_valoton Tavallinen tapaus normaalisti valo-ohjatulla keskisaarekkeellisella suojatiellä/pyörätien jatkeella. Jos liikennevalot eivät ole toiminnassa, läntisellä (ympyröidyllä) osalla pyöräilijä väistää kaikkea ajoradan liikennettä, mutta itäisellä osalla osa ajoneuvoista väistää ajorataa ylittävää pyöräilijää.
FIväistääToisellaosista.png pyörä_väistää_aina_autoa=toisella_osista Jos keskikorokkeella jaetun suojatien kohdalla ajorataa ei ole kartalla jaettu kahdeksi eri poluksi, eli tiellä on vain yksi highway=crossing -piste, mutta jossa väistämisvelvollisuus muuttuu kesken ajoradan ylityksen. Pyöräilijä väistää suojatien/pyörätien jatkeen pohjoisella osalla idästä tulevaa liikennettä, mutta eteläisellä osalla lounaasta itään kääntyvä liikenne väistää pyöräilijää.
FIväistääEpäselvä.png pyörä_väistää_aina_autoa=epäselvä Jos mielestäsi säännön soveltamisesta voi realistisesti tulla epäselvyyttä. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi pyörätien jatkeet, jotka ovat 12 m - 30 m päässä risteyksestä; liikennesuunnittelijoiden ohjeet kehottavat välttämään jatkeen sijoittamista tuolle etäisyydelle, koska kuulumisesta risteykseen voi tulla epäselvyyttä.
FIväistääPaitsitonttiepäselvyys.png pyörä_väistää_aina_autoa=jep_paitsi_tonttiepäselvyys Pihakadulta, pysäköintipaikalta jne. tuleva väistää "muuta liikennettä", mutta lyhyillä etäisyyksillä on epäselvää, milloin väistämisvelvollisuus loppuu; heti ajoneuvon suoristuttua ajoradan suuntaiseksi, vai 5 tai 12 metrin päässä? Jos kohdassa on muutoin selvää että pyöräilijä väistäisi kaikkia ajorataa käyttäviä ajoneuvoja, käytetään tätä arvoa.