Finland/Tiedustelukirje

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tällä sivulla olevia kirjepohjia voi käyttää apuna laadittaessa tiedustelukirjettä, jolla pyydetään esimerkiksi yritykseltä tai kunnalta tietoja käytettäväksi. Muista että kirje on hyvä personoida ja sovittaa kulloiseenkin tilanteeseen eikä käyttää suoraan tällaisena. Karttaesimerkit kannattaa laittaa kiinnostavalta alueelta jne.

Lisäksi kannattaa ehdottaa tapaamista asian tiimoilta. Asia voi olla tuollakin selityksellä epäselvä ja kasvotusten selittäminen toimii paljon paremmin. Kuntien kartoitusihmiset sitä paitsi ottaa mielellään kartoista kiinnostuneita vierailemaan virastoissaan.

Kyselykirje kuntaan

Hei!

Kiinnostaisiko kuntaa tarjota kuntalaisille karttapalvelu ilman vuosittaisia lisenssimaksuja kaupallisille karttapalveluiden tarjoajille?

Openstreetmap on vapaaehtoisten luoma karttapalvelu, johon tiedot on kerätty vapaasti käytettävistä ilmakuvista piirtämällä tai kameran ja GPS-laitteen kanssa teitä kiertäen. Projektiin kerätyt tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä cc-by-sa -lisenssin mukaisesti [1]. Olen viikonloppuja PAIKKAKUNNALLA viettäessäni jonkin verran ajellut ristiin rastiin kirjoitellen teiden nimiä ylös, tallentanut sijainnit GPS:llä ja myöhemmin sitten piirrellyt ne näkyviin karttaan [2].

Openstreetmap-projektia kiinnostaa kaikenlainen vapaasti saatavissa oleva karttamateriaali, kuten teiden nimiluettelot, kaavoitussuunnitelmat, tontti- tai rakennusluettelot, osoitetiedot tai maantieteellisten rajojen sijainnit. Niinpä tarjoamme teille mahdollisuutta luovuttaa sellainen karttamateriaali, johon teillä on oikeus, Openstreetmap-yhteisölle. Kun tieto on saatu lisättyä karttaan, voi kunta, kuten kaikki muutkin, käyttää karttaa vapaasti.

Kattavinta kartta-aineistotietokantaa Suomessa ylläpidetään verovaroin, mutta aineiston käyttö on kansalaisille kuitenkin hyvin rajoitettua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa karttojen raaka-aineisto TIGER on vapaasti kaikkien käytettävissä. Muissakin maissa viranomaisilta ja muilta alan toimijoilta on saatu digitaalista aineistoa projektiin sisällytettäväksi tai ilmakuvia päällepiirto-oikeuksin. Kaupalliset karttapalvelut ovat hitaasti päivittyviä ja sisältävät virheitä. Openstreetmap-tiedoista voidaan tehdä karttoja erilaisiin tarkoituksiin, kuten polkupyörä-, laskettelu- ja melontakarttoja [3], [4]. Esimerkiksi Helsingistä on generoitu bussi- ja raitiovaunukartat sekä nopeusrajoituskartta. [6]

Voisiko kunta luovuttaa Openstreetmap-yhteisölle karttamateriaalin, johon sillä on luovutusoikeudet? Pystyisikö kunta saamaan vapaat oikeudet paikallisen metsänhoitoyhdistyksen, Destian tms. ylläpitämiin karttatietoihin? Openstreetmapin lisäämisen jälkeen nämä tiedot olisivat keskitetysti kaikkien vapaasti, lisenssin mukaisesti käytettävissä.

Projektin wikin suomenkielinen etusivu:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Main_Page

Yhteistyöterveisin,
Etunimi Sukunimi
Openstreetmap-yhteisön jäsen

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.fi
[2] LISÄÄ PAIKKAKUNNAN OSM-LINKKI
[3] http://www.opencyclemap.org/
[4] http://openpistemap.org/
[6] http://elanor.mine.nu/daeron/kartat

GPX - kyselykirje

LISÄÄ SOVELTUVA TERVEHDYS & ALKULÖPINÄT Projektin juju on lyhyesti seuraava:

Verkossa on paljon karttoja (google, eniro, karttapaikka.fi jne) joita pystyy käyttämään ilmaiseksi muttei vapaasti. Niiden kaupallista käyttöä on rajoitettu (karttapaikka, eniro) ja myös teknisesti käyttö on rajoitettua (kaikki) - varsinaiseen karttadataan ei pääse käsiksi vaan täytyy tyytyä siihen, mitä palveluntarjoajat tuottavat. Tämä tarkoittaa että kartassa olevia virheitä ei pysty korjaamaan, et pysty luomaan omiin tarpeisiin soveltuvia karttoja, lisäämään tietoa jne.

Openstreetmap.org on vapaaehtoisten luoma kartta, jota kuka tahansa voi muokata ja samoin käyttää. Muokkaaminen tapahtuu yleensä tallentamalla GPS-dataa ja piirtämällä tiet niiden perusteella []. Kamera, ääninauhuri, muistiinpanolehtiö jne. ovat käytettyjä lisävarusteita muistiinpanoille: muistiin pyritään merkitsemään niin katujen nimet, talonumerot kuin tärkeimmät liikennemerkit, käytännössä ei ole mitään rajaa mitä karttaan ei voisi merkitä. Tämän seurauksena kartan tarkkuus ja tietomäärä pystyy ylittämään muut kartat reilusti []. Tyypillisin tapa käyttää Openstreetmapin karttadataa on luoda openstreetmap.org -tyyppinen kartta: Luomiseen käytettävät ohjelmat ovat vapaasti saatavilla []. Tämän seurauksena samasta karttadatasta on luotu niin fillarikarttoja [], hiihtokarttoja [] kuin Garminiin käyviä vaellus/maastopyöräilykarttoja []. Onnistuupa myös ratikkakartat [] kuin huoltoasemakartat []

Suomen aluetta on kartoittanut noin 500 eri käyttäjää ja muutoksia tapahtuukin useita, päivittäin []. Vapaaehtoisten rajalliset resurssit estävät toistaiseksi kaikkien Suomen teiden ajamisen GPS:n kanssa eikä pääkaupungiseudun ulkopuolella ei ole käytössä Yahoon vapaaseen käyttöön lahjoittamia ilmakuvia[], joten projektin puitteissa pyritään myös saamaan käyttöön sopivalla lisessillä tietoa muista lähteistä [], esimerkiksi kaikki Hesburger-ravintolat on lisätty karttaan suoraan Hesburgerin tarjoaman sijaintitiedon perusteella.

Niinpä mieleeni tuli kysyä sinulta olisiko mahdollista saada hallussasi olevia GPX-tiedostoja käytettäväksi kartan piirtoon. Projekti sai äskettäin eräältä yksityishenkilöltä ison nipun GPX-tiedostoja käyttöön [], ja tätä dataa parhaillaan käydään läpi puuttuvien teiden osalta.

Tiedostojen käytön yksityiskohdista voidaan sopia tarkemmin, esimerkiksi tiedostojen julkaisuoikeudet jne.

Yhteistyöterveisin,
Etunimi Sukunimi
Openstreetmap-yhteisön jäsen

[] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Normit_ja_k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6t#Ilmakuvat_vs._GPS-lokit
[] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Completeness_example
[] http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=googlemap&mt1=mapnik&lon=24.81275&lat=60.18382&zoom=15
[] http://mapnik.org/
[] http://www.opencyclemap.org/?zoom=14&lat=60.20717&lon=24.91011&layers=B000
[] http://openpistemap.org/?lat=46.2118&lon=6.8635&zoom=12&layers=B000
[] http://openmtbmap.org/
[] http://elanor.mine.nu/daeron/kartat/tram.jpg
[] http://elanor.mine.nu/~Daeron/kartat/fuel-pkseutu.jpg
[] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Yahoo!_Aerial_Imagery
[] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:FAQ#Mit.C3.A4_aineistoja_kartan_teossa_voi_hy.C3.B6dynt.C3.A4.C3.A4.3F
[] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Finland/Lahjoitetut_GPX-tiedostot

Esimerkki POI-aineiston kyselystä (2013)

KUN KÄYTÄT UUDELLEEN, MUUTA LIHAVOIDUT ja muokkaa muutenkin sopivaksi.

Hei,

tiedustelen lupaa Itellan kirjelaatikoiden paikka-aineiston käyttöön Openstreetmap-projektissa.

Teknisesti tämä tarkoittaa kahta pyyntöä:

1) lupa julkaista aineisto Open Database License 1.0:n alla (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/). Jos aineisto on itse tuottamaanne, tämä ei luultavasti vaadi teiltä mitään toimenpiteitä.

2) itse tietoaineiston toimitus jollakin näistä tavoista:
a) ladattavana tiedostona haluamastanne www-osoitteesta (esim. Excel-muodossa tai navigaattoreille sopivana tiedostona)
b) sähköpostitse
c) lupa hakea aineisto koneellisesti Kirjelaatikkohausta (http://map.genimap.com/ItellaKirje/index.php?lang=fin) ( ei aiheuta merkittävää palvelinkuormaa, eikä vaadi teiltä toimenpiteitä)

Aineistolla tarkoitan tässä kirjelaatikoiden ja postien koordinaatteja ja lisätietoja, jotka näytetään Kirjelaatikkohaussa. Koordinaattijärjestelmistä tms. teknisistä mutkista ei tarvitse huolehtia - meillä on tarvittava osaaminen.

Tässä vielä taustatietoa Openstreetmapista.

Mikä on Openstreetmap? Openstreetmap on avoin kartastoprojekti, ikään kuin "kartastojen wikipedia", eli se perustuu vapaaehtoisuuteen ja avoimeen tietoon, kuten Wikipediakin. Kuka tahansa voi täydentää ja korjata kartta-aineistoa. Laajan, taidokkaan yhteisön vuoksi kartaston yleinen laatu paranee koko ajan. Ks. www.openstreetmap.org.

Miksi? Kaupalliset karttapalvelut ovat toisinaan hitaasti päivittyviä, eivätkä tarjoa kaikkea - esim. Google Mapsissa ole lainkaan suomalaisia kirjelaatikoita. Myös avoimuus on tärkeä seikka: Openstreetmap-aineiston käyttö on kaupallisten karttojen aineistoa vapaampaa, joten tietoja voidaan helpommin hyödyntää esim. erityiskarttoihin, uusien karttapalveluiden osana tai vaikkapa datajournalismiin. Esimerkiksi Helsingistä on generoitu bussi- ja raitiovaunukartat sekä nopeusrajoituskartta.

Openstreetmapiin on syötetty noin 1400 suomalaista kirjelaatikkoa, eli ilmeisesti noin viidesosa. Kirjelaatikoiden käyttäjien kannalta olisi tietysti hyvä, että kattava ja ajantasainen tieto laatikoiden sijainnista olisi mahdollisimman helposti löydettävissä. Entä kun oma aineistonne muuttuu? Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Tiedot päivittyvät vähitellen käsityönä myös Openstreetmapiin. Jos tarjoatte tietoaineiston esim. jonkin www-sivun kautta ladattavaksi, Openstreetmapsin päivittäjät voivat viedä muutokset kartalle vertaamalla aineistoa edelliseen versioon.

Yhteistyöterveisin
Etunimi Sukunimi
Openstreetmap-yhteisön jäsen