Gl:Key:noaddress

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noaddress
Descrición
Empregado para marcar a ausencia dun enderezo completo (nun edificio enteiro) Show/edit corresponding data item.
Grupo: Enderezos
Empregado nestes elementos
non pode ser usado en nodosnon pode ser usado en víaspode ser usado en áreaspode ser usado en relacións
Ollar tamén
Estado: en uso

noaddress=yes

noaddress=yes pode ser empregado nun edificio para indicar que este non ten un enderezo postal completo.

Presunción implícita

Os edificios coa etiqueta building=garage ou outro edificio no que ninguén vive teñen que ser tratados implícitamente coma sen enderezo. Esta etiqueta podería empregarse para declarar de xeito explícito que un building=yes ou building=house, etc. non ten un enderezo.

Ollar tamén

  • nohousenumber=yes - Para enderezos que non teñen un número de portal (por exemplo, "s/n" = "sen número" en España)
  • noname=yes - Para indicar que un elemento non ten nome.

Emprego

  • StreetComplete está empregando esta etiqueta.
  • Suxírese que ferramentas coma qa.poole.ch poidan empregar esta etiqueta.