He:ID editor walkthrough

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


איך להפעיל את המדריך המקיף של עורך iD.

המדריך המקיף של עורך iD נותן לך הנחיות כיצד להשתמש ב־iD ומעניק לך הזדמנות לתרגל משימות פשוטות מבלי לשנות נתונים אמתיים ב־OpenStreetMap.

עם הפעלת עורך ה־iD, הוא ישאל אותך האם ברצונך להתחיל למפות או לנסות לעבור את ההדרכה המקיפה (נדרש צילום מסך).

אם השאלה הזאת לא מופיעה כבר בהתחלה, ניתן להפעיל את המדריך המקיף דרך כפתור העזרה של iD שמשמאל, צילום המסך מופיע להלן.

לעורך iD יש מדריך מקיף מובנה ולאחר גרסה 2.4.0 של iD נוספו כמה תגיות של ערכות שינויים חדשות לערכות שינויים למשתמשים שיש להם פחות מ־100 עריכות.

  • ideditor:walkthrough_started=yes (“yes” אם המשתמש התחיל בהדרכה המקיפה)
  • ideditor:walkthrough_progress=* (הפרדה בנקודה פסיק, למשל: welcome;navigation;point;area)
  • כנראה שיש גם תגית שמציינת שהמשתמש סיים את ההדרכה המקיפה


לקריאה נוספת

שיחה באנגלית ברשימת הדיוור, אוגוסט 2017

תגיות על ערכות שינויים