Hr:ODBL/2011 May Letter Translations

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hrvatski prijevod pisma

Pozdrav <username>,

Hvala vam što ste dugo vremena suradnik projekta OpenStreetMap. Ovim putem vas tražimo da se prijavite na vaš račun na http://openstreetmap/user/terms i prihvatite novi set uvjeta doprinositelja.

Zašto vas ovo tražimo?

Moramo vas pitati za eksplicitno dopuštenje kako bi nastavili koristiti vaše postojeće doprinose pod nadograđenom licencom i uvjetima.

Nova OpenStreetMap podatkovna licenca i suradnički uvjeti velika su unaprijeđenja za OpenStreetMap projekt i potaknut će više korištenja naših podataka. Nova Attribution and Share Alike licenca, ODbL, napisana je posebno za baze podataka i bolje je usklađena sa pojmom podataka u svim pravnim jurisdikcijama oko Svijeta.

Preko 121,000 doprinositelja je već prihvatilo nove uvjete i nadamo se da ćete i vi.

Kliknite na http://openstreetmap/user/terms .

Možete pročitati više na http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License na engleskom i nekoliko drugih jezika.

Srdačan pozdrav, Steve Coast, OpenStreetMap Foundation


Originalna verzija na Engleskom

Hi <username>,

Thank you for being a long-time contributor to the OpenStreetMap project. We are writing to ask you to login into your account at http://openstreetmap/user/terms and accept a new set of contributor terms.

Why are we asking this?

We need to ask you to explicitly grant permission for us to continue using your existing contributions under upgraded license and terms.

The new OpenStreetMap data license and contributor terms is a big improvement for the OpenStreetMap project and will encourage greater use of our data. The new Attribution and Share Alike license, ODbL, is written specifically for databases and applies better and more evenly to data in all legal jurisdictions around the world.

Over 121,000 contributors have already accepted the new terms and we hope you will too.

Click http://openstreetmap/user/terms .

You can read more at http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License in English and several other languages.

Best regards, Steve Coast, OpenStreetMap Foundation