Import/Catalogue/Road import (Norway)/Progress

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Kolonnen til høyre ("Fullførte områder") kan du bruke til å gi info om hvilke bydeler, områder, nabolag etc. du har dekket, dersom du føler dette kan være nyttig for andre.

Når du begynner på en kommune, legg til style="background: #FEEFB3; color: #9F6000" etter |- , slik at det for eksempel ser slik ut:

|- style="background: #FEEFB3; color: #9F6000"
| 101
| Halden
| Navn Navnesen
| N/A
| N/A
| 0%
| N/A
| 

Når du fullfører en kommune, gjør det samme, men bruk style="background: #DFF2BF; color: #4F8A10".

Komm.nr. Kommunenavn Ansvarlig Dato startet Antall veier i Elveg Fremgang Sist oppdatert/fullført Fullførte områder
000 Eksempel under arbeid Navn Navnesen 2015-06-02 10263 3% 2015-06-04
000 Eksempel fullført BrukerNavn 2015-06-03 593 100% 2015-06-07
101 Halden Geimas5 2018-02-27 4899 34.76% 2018-02-28 Store deler av selve byen er allerede av høy kvalitet, og vil ikke bli importert.
104 Moss ezyrider 2015-11-21 2144 44% 2017-06-20
105 Sarpsborg Marius Geitle N/A N/A 0% N/A
106 Fredrikstad -- N/A 7824 0% N/A
111 Hvaler -- N/A N/A 0% N/A
118 Aremark FredrikEdler 2018-03-09 976 100% 2018-03-15
119 Marker -- N/A N/A 0% N/A
121 Rømskog Entur AS Johan Wiklund 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-23
122 Trøgstad Entur AS 2018-08-17 N/A 100% 2018-08-23
123 Spydeberg Entur AS 2018-07-23 N/A 100% 2018-07-30
124 Askim -- N/A N/A 0% N/A
125 Eidsberg -- N/A N/A 0% N/A
127 Skiptvet Entur AS 2018-07-26 N/A 100% 2018-07-31
128 Rakkestad Entur AS Johan Wiklund 2018-03-02 2508 10% N/A Har importert alle trunk, primary og secondary. Skal fortsette med resten senere.
135 Råde ezyrider 2015-11-08 1621 100% 2015-11-20
136 Rygge ezyrider 2015-10-04 1917 100% 2015-11-02
137 Våler (Østf.) Entur AS 2018-08-21 1159 100% 2018-08-27
138 Hobøl -- N/A N/A 0% N/A
211 Vestby -- N/A N/A 0% N/A
213 Ski -- N/A N/A 0% N/A
214 Ås -- N/A N/A 0% N/A
215 Frogn -- N/A N/A 0% N/A
216 Nesodden -- N/A N/A 0% N/A
217 Oppegård -- N/A N/A 0% N/A
219 Bærum Sverre Didriksen N/A 7307 0% N/A
220 Asker Sverre Didriksen N/A N/A 0% N/A
221 Aurskog-Høland -- N/A N/A 0% N/A
226 Sørum -- N/A N/A 0% N/A
227 Fet -- N/A N/A 0% N/A
228 Rælingen -- N/A N/A 0% N/A
229 Enebakk Entur AS 2018-09-19 N/A 100% 2018-09-21
230 Lørenskog -- N/A N/A 0% N/A
231 Skedsmo -- N/A N/A 0% N/A
233 Nittedal -- N/A N/A 0% N/A
234 Gjerdrum -- N/A N/A 0% N/A
235 Ullensaker -- N/A N/A 0% N/A
236 Nes (Ak.) -- N/A N/A 0% N/A
237 Eidsvoll -- N/A N/A 0% N/A
238 Nannestad -- N/A N/A 0% N/A
239F Hurdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-06-01 1239 100% 2018-06-19
301 Oslo Tractor 2016-04-15 40738 23% 2019-07-14 Følgende er tatt:

– alt øst for E6 fra bygrensa i sør til Ryenkrysset
– alt øst for Ring 3 / E6 fra Ryenkrysset til Ulvensplitten
– alt sør for E6 fra Ulvensplitten til bygrensa i øst
– Manglerud, Høyenhall
– alt sør for Ljanselva
– øyene

Noen andre må gjerne ta andre deler av byen.

402 Kongsvinger Kjell Arne Olsen 2017-12-12 4479 100% 2018-01-18
403 Hamar -- N/A N/A 0% N/A
412 Ringsaker Kjell Arne Olsen 2018-09-13 11768 14% 2018-09-20
415 Løten -- N/A N/A 0% N/A
417 Stange -- N/A N/A 0% N/A
418 Nord-Odal Kjell Arne Olsen 2017-11-29 1964 100% 2017-12-11
419 Sør-Odal Kjell Arne Olsen 2017-11-28 N/A 100% N/A
420 Eidskog Kjell Arne Olsen 2018-01-04 4999 100% 2018-03-09 Må sjekkes for manglende merging o.l., litt grisete arbeidsprosess!
423 Grue Kjell Arne Olsen 2018-03-13 2148 100% 2018-04-09
425 Åsnes Kjell Arne Olsen 2015-07-16 6646 100% 2016-01-28
426 Våler (Hedm.) Kjell Arne Olsen 2018-04-12 2269 100% 2018-06-30
427 Elverum -- N/A N/A 0% N/A
428 Trysil Entur AS Johan Wiklund 2017-12-01 N/A 20% N/A Begynte i sørenden. Ganske mye plukk men jeg fortsetter etterhvert nordover. Ser for meg at områdene rundt Trysilfjellet kanskje ikke blir fullt importert.
429 Åmot Kjell Arne Olsen 2018-07-31 3371 100% 2018-09-07 En del rot i tidligere import, offset, veier importert uten å sjekke hva som lå fra før etc
430 Stor-Elvdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-02 2269 100% 2018-10-11 Store mengder visa-import i området.
432 Rendalen -- N/A 2695 0% N/A
434 Engerdal Kjell Arne Olsen 2018-01-16 1560 2% 2018-01-16
436 Tolga Kjell Arne Olsen 2018-01-08 1370 100% 2018-01-11
437 Tynset -- N/A N/A 0% N/A
438 Alvdal -- N/A N/A 0% N/A
439 Folldal -- N/A N/A 0% N/A
441 Os (Hedm.) Kjell Arne Olsen N/A 1703 100% N/A
501 Lillehammer -- N/A 5252 100% N/A
502 Gjøvik Entur AS | Fredrik Edler N/A 5360 100% 2018-08-27 Sentrum var bra fra før.
511 Dovre -- N/A N/A 0% N/A
512 Lesja Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-07 2100 100% 2018-08-20 Her er det veldig mye offset, men veier er nå i orden.
513 Skjåk FredrikEdler 2018-03-05 1459 100% 2018-03-06
514 Lom Entur AS | Fredrik Edler 2018-05-12 1138 100% 2018-05-15
515 Vågå Entur AS | Fredrik Edler and FredrikEdler 2018-04-20 1920 100% 2018-04-26
516 Nord-Fron -- N/A N/A 0% N/A
517 Sel -- N/A N/A 0% N/A
519 Sør-Fron -- N/A N/A 0% N/A
520 Ringebu -- N/A N/A 0% N/A
521 Øyer -- N/A N/A 0% N/A
522 Gausdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-08-05 2788 100% 2018-08-09
528 Østre Toten -- N/A N/A 0% N/A
529 Vestre Toten -- N/A N/A 0% N/A
532 Jevnaker -- N/A N/A 0% N/A
533 Lunner Noen 2016-05-04 2202 90% 2018-04-29
534 Gran -- N/A N/A 0% N/A
536 Søndre Land -- N/A N/A 0% N/A
538 Nordre Land Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-08-28
540 Sør-Aurdal Entur AS 2018-09-06 N/A 100% 2018-09-10
541 Etnedal Sverre Didriksen N/A N/A 90% N/A Tror jeg har tatt det meste her, skal dobbeltsjekke
542 Nord-Aurdal Sverre Didriksen N/A N/A 90% N/A
543 Vestre Slidre Sverre Didriksen N/A N/A 100% N/A
544 Øystre Slidre Sverre Didriksen N/A N/A 100% N/A
545 Vang Sverre Didriksen N/A N/A 0% N/A Kan ta denne i høst (2018)
602 Drammen -- N/A 3894 0% N/A
604 Kongsberg -- N/A N/A 0% N/A
605 Ringerike -- N/A N/A 0% N/A
612 Hole -- N/A N/A 0% N/A
615 Flå -- N/A N/A 0% N/A
616 Nes (Busk.) Entur AS | Fredrik Edler & others. 2018-08-20 2318 100% 2018-08-22
617 Gol Entur AS 2018-09-05 N/A 100% 2018-09-06
618 Hemsedal NKA 2018-07-05 2260 100% 2018-07-10
619 Ål -- N/A N/A 0% N/A
620 Hol -- N/A N/A 0% N/A
621 Sigdal Entur AS Johan Wiklund 2018-02-21 100% 2018-02-22
622 Krødsherad Entur AS 2018-07-24 N/A 100% 2018-07-24
623 Modum -- N/A N/A 0% N/A
624 Øvre Eiker -- N/A N/A 0% N/A
625 Nedre Eiker -- N/A N/A 0% N/A
626 Lier -- N/A N/A 0% N/A
627 Røyken Sverre Didriksen N/A N/A 0% N/A Kan ta denne siden jeg bor der, og er godt kjent. Det meste av veier er nok allerede inne.
628 Hurum Sverre Didriksen N/A N/A 0% N/A Kan ta denne i høst (2018). Det meste av veier er nok inne her.
631 Flesberg Entur AS 2018-07-25 N/A 100% 2018-07-26
632 Rollag Entur AS Johan Wiklund 2017-09-06 1703 100% 2017-09-06
633 Nore og Uvdal NKA 3713 100% 2018-07-04
701 Horten -- N/A N/A 0% N/A
704 Tønsberg -- N/A N/A 0% N/A
710 Sandefjord -- N/A N/A 0% N/A
711 Svelvik -- N/A N/A 0% N/A
712 Larvik Syver Stensholt N/A N/A 0% N/A Nesten alle veier er inne allerede. Finpusser litt med Vegnett WMS og oppdaterer videre.
713 Sande (Vestf.) -- N/A N/A 0% N/A
715 Holmestrand -- N/A N/A 0% N/A
716 Re -- N/A N/A 0% N/A
728 Lardal Syver Stensholt 2018-07-01 1152 Ca 52% 2018-07-15 NB! Kommunen eksisterer ikke i Elveg-data etter 01-01-2018 Mitt første import, kan ta litt tid.
729 Færder -- N/A N/A 0% N/A
805 Porsgrunn 2017 Ca 30% 2017 Bygdene importert av NKA (som er ferdig her). Porsgrunn sentrum og tettstedene rundt er ikke importert.
806 Skien 2017 Ca 40% 2017 Bygdene importert av NKA (som er ferdig her). Skien sentrum og tettstedene rundt er ikke importert.
807 Notodden 2017 Ca 70% 2017 Bygdene importert av NKA (som er ferdig her). Notodden sentrum og tettstedene rundt er ikke importert.
811 Siljan NKA 2017 100% 2017
814 Bamble 2017 Ca 50% 2017 Bygdene importert av NKA (som er ferdig her). Stathelle-Langesund tettsteder er ikke importert.
815 Kragerø Svein O. Hagen N/A 2315 100% 2016-01-07
817 Drangedal NKA 2017 100% 2017
819 Nome NKA 2017 Ca 90% 2017 Ulefoss og Lunde sentrum ikke importert. NKA ferdig her.
821 Bø (Telem.) Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-08-14 1910 100% 2017-08-15
822 Sauherad NKA 2017 100% 2017
826 Tinn Svein O. Hagen 100% 2014
827 Hjartdal Tractor 2016-01-30 2947 100% 2016-04-06
828 Seljord Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1644 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
829 Kviteseid NKA 2017 100% 2017
830 Nissedal NKA 2017 100% 2017
831 Fyresdal NKA 2017 100% 2017
833 Tokke NKA 2017 100% 2017
834 Vinje Svein O. Hagen 100% 2014
901 Risør NKA 2016 100% 2017
904 Grimstad NKA 2016 100% 2017
906 Arendal NKA 2016 100% 2017
911 Gjerstad NKA 2016 100% 2017
912 Vegårshei NKA 2016 100% 2017
914 Tvedestrand NKA 2016 100% 2017
919 Froland NKA 2016 100% 2017
926 Lillesand NKA 2016 100% 2017
928 Birkenes NKA 2016 100% 2017
929 Åmli NKA 2017 100% 2017
935 Iveland Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 745 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
937 Evje og Hornnes NKA 2017 100% 2017
938 Bygland Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1135 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
940 Valle Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1116 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
941 Bykle Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 931 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
1001 Kristiansand NKA 2017 7827 100% 2018
1002 Mandal EivindWAA 2017-3-18 2601 100% 2017-03-28
1003 Farsund kche 2015-10-30 2941 100% 2017-04-20
1004 Flekkefjord NKA 2017 100% 2018-07-27
1014 Vennesla 2017 Ca 70% 2017 Bygdene er importert av NKA (som er ferdig her). Vennesla sentrum og tettstedene rundt er ikke importert.
1017 Songdalen NKA 2017 100% 2017
1018 Søgne NKA 2017 100% 2017
1021 Marnardal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A 1073 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
1026 Åseral NKA 2017 100% 2017
1027 Audnedal NKA 2017 100% 2017
1029 Lindesnes EivindWAA 2017 1546 53.3% 2019-06-12
1032 Lyngdal EivindWAA 2016-1-1 2558 40% N/A
1034 Hægebostad NKA 2017 100% 2017
1037 Kvinesdal NKA 2017 Ca 90% 2017 Kvinesdal sentrum er ikke importert. NKA ferdig her.
1046 Sirdal NKA 2017 100% 2017
1101 Eigersund Reitstoen 2019-05-24 3409 50% 2019-06-02
1102 Sandnes -- N/A 7709 0% N/A
1103 Stavanger -- N/A 10143 0% N/A
1106 Haugesund -- N/A N/A 0% N/A
1111 Sokndal Reitstoen 2017-06-03 1066 100% 2017-06-05
1112 Lund Entur AS 2018-07-16 N/A 100% 2018-07-18
1114 Bjerkreim Entur AS 2018-08-29 N/A 100% 2018-09-03
1119 -- N/A N/A 0% N/A
1120 Klepp -- N/A N/A 0% N/A
1121 Time -- N/A N/A 0% N/A
1122 Gjesdal -- N/A N/A 0% N/A
1124 Sola -- N/A N/A 0% N/A
1127 Randaberg -- N/A N/A 0% N/A
1129 Forsand -- N/A N/A 0% N/A
1130 Strand Entur AS 2018-07-31 N/A 100% 2018-08-06
1133 Hjelmeland Entur AS | Fredrik Edler 2018.11.13 1365 100% 2018.11.14 Noe unøyaktig elveg kvalitet.
1134 Suldal Entur AS 2018-07-31 N/A 100% 2018-08-06
1135 Sauda Entur AS 2018-06-08 N/A 100% 2018-08-18
1141 Finnøy Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-16 1065 100% 2018-11-28 Noe dårlig Elveg kvalitet
1142 Rennesøy -- N/A N/A 0% N/A
1144 Kvitsøy Tractor 2017-06-27 110 100% 2017-06-27
1145 Bokn Tractor 2018-05-22 280 100% 2018-05-26
1146 Tysvær Entur AS 2018-08-06 N/A 100% 2018-08-14
1149 Karmøy -- N/A N/A 0% N/A
1151 Utsira Fredrik Lindseth 2017-06-09 56 100% 2017-06-09
1160 Vindafjord Entur AS 2018-08-15 N/A 100% 2018-08-20
1201 Bergen Christer van der Meeren, Fredrik Lindseth 2015-08-03 22680 60% 2016-01-03
1211 Etne - N/A 1683 1% - Tidligere import ikke komplett og for dårlig, trenger ny importjobb eller manuell retting.
1216 Sveio Entur AS 2018-09-10 N/A 100% 2018-09-11
1219 Bømlo Entur AS Johan Wiklund 2017-08-29 3000 100% 2017-09-01 Original dataset was bad qualitywise. Manually edited to be more reality-conforming.
1221 Stord -- N/A N/A 0% N/A
1222 Fitjar -- N/A N/A 0% N/A
1223 Tysnes Entur AS 2018-09-13 N/A 100% 2018-09-14
1224 Kvinnherad -- N/A N/A 0% N/A
1227 Jondal Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-10 407 100% 2018-03-10
1228 Odda -- N/A N/A 0% N/A
1231 Ullensvang -- N/A N/A 0% N/A
1232 Eidfjord -- N/A N/A 0% N/A
1233 Ulvik -- N/A N/A 0% N/A
1234 Granvin Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-10 480 100% 2018-03-11
1235 Voss -- N/A N/A 0% N/A
1238 Kvam Entur AS | Fredrik Edler 2018-08-09 2400 100% 2018-08-10 Boligområder og hyttefelt var importert/tatt bra fra før.
1241 Fusa Entur AS Johan Wiklund 2018-09-27 N/A 100% 2018-10-08
1242 Samnanger Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-30 995 100% 2018-10-31
1243 Os (Hord.) -- N/A N/A 0% N/A
1244 Austevoll Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-09 1448 100% 2018-03-10
1245 Sund Fredrik Lindseth 2015-11-28 1301 100% 2015-11-29
1246 Fjell Fredrik Lindseth 2015-09-11 4834 100% 2015-11-29
1247 Askøy 2016-10-09 5153 ca 30% N/A Sør-Vestlige deler av Askøy er tatt opp til Juvik/Storebotn.
1251 Vaksdal Entur AS N/A N/A 100% N/A
1252 Modalen Tractor 2019-05-27 283 100% 2019-05-29 Mye var allerede importert.
1253 Osterøy Fredrik Lindseth 2016-04-29 2342 100% 2016-05-02 Veinavn mangler, det er ingen adresser i kommunen (i OSM) så veinavn mangler i dataene.
1256 Meland Entur AS | Fredrik Edler 2019-01-14 1663 ~50% N/A Lokalkjent tar over
1259 Øygarden Fredrik Lindseth 2015-11-29 2666 60+% 2015-11-29 Alle veiene er på plass. Trenger finjustering og fartsgrenser.
1260 Radøy -- N/A N/A 0% N/A
1263 Lindås -- N/A N/A 0% N/A
1264 Austrheim -- N/A N/A 0% N/A
1265 Fedje Tractor 2018-01-23 141 100% 2018-01-25 Mye var allerede på plass.
1266 Masfjorden Entur AS Johan Wiklund & Fredrik Lindseth N/A N/A 100% 2018-07-16
1401 Flora -- N/A N/A 0% N/A
1411 Gulen Christer van der Meeren 2016-08-03 1684 100% 2016-08-05
1412 Solund -- N/A N/A 0% N/A
1413 Hyllestad Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-19
1416 Høyanger Fredrik Lindseth 2015-12-02 1490 100% 2015-12-02
1417 Vik -- N/A N/A 0% N/A
1418 Balestrand Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A 962 100% 2017-08-30
1419 Leikanger FredrikEdler N/A 379 100% N/A
1420 Sogndal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A N/A 100% 2018-08-23 Delvis importert. Øvrige veier var allerede gode nok eller tidligere importert fra Elveg.
1421 Aurland -- N/A N/A 0% N/A
1422 Lærdal -- N/A N/A 0% N/A
1424 Årdal -- N/A N/A 0% N/A
1426 Luster Entur AS Johan Wiklund 2017-07-26 1919 100% 2017-07-27
1428 Askvoll Entur AS Johan Wiklund 2017-09-11 1231 100% 2017-09-11
1429 Fjaler Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-25 1303 100% 2018-07-26
1430 Gaular Entur AS 2018-07-11 N/A 100% 2018-07-19
1431 Jølster Entur AS Johan Wiklund 2017-08-18 1076 100% 2017-08-22 Skei by var allerede ferdig. Cred til FredrikLindseth der.
1432 Førde -- N/A N/A 0% N/A
1433 Naustdal Entur AS 2018-08-24 N/A 100% 2018-08-28
1438 Bremanger Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-08-23 1569 100% 2017-08-28
1439 Vågsøy Entur AS Johan Wiklund 2018-04-27 1000 100% 2018-04-27 Alle veier importer med NiB-forbedringer.
1441 Selje Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-27 836 100% 2018-04-27 Bygda lå på havet, store offset i områder.
1443 Eid Entur AS 2018-08-17 N/A 100% 2018-08-21
1444 Hornindal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-09-11 559 100% 2017-09-11
1445 Gloppen Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1726 2017-09-07 100% 2017-09-11
1449 Stryn Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-09-04 2556 100% 2017-09-06
1502 Molde Entur AS N/A N/A 100% 2018-07-26
1504 Ålesund -- N/A N/A 10% N/A Boligområdene lengst i øst tatt av Entur (juli 2018). Ingen umiddelbare planer på å fortsette resten av kommunen.
1505 Kristiansund Entur AS N/A N/A 100% 2018-09-12
1511 Vanylven Entur AS 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-25
1514 Sande (M. og R.) Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-05 609 100% 2018-11-05
1515 Herøy (M. og R.) Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-27 1534 100% 2018-10-30
1516 Ulstein -- N/A N/A 0% N/A
1517 Hareid -- N/A N/A 0% N/A
1519 Volda -- N/A N/A 0% N/A
1520 Ørsta Entur AS Johan Wiklund 2018-07-26 N/A 1% N/A In progress
1523 Ørskog Entur AS Johan Wiklund 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-20
1524 Norddal Entur AS Johan Wiklund 2017-08-17 760 100% 2017-08-17
1525 Stranda Avsluttet av Entur AS N/A N/A 100% N/A
1526 Stordal Entur AS 2018-09-21 N/A 100% 2018-09-21
1528 Sykkylven Entur AS Johan Wiklund 2018-05-29 ~1200 100% TBA Elveg+NiB
1529 Skodje Entur AS Johan Wiklund 2017-09-12 100% 2017-09-12
1531 Sula Entur AS | Fredrik Edler 2019-01-03 1022 100% 2019-01-08
1532 Giske Entur AS 2018-09-12 N/A 100% 2018-09-12
1534 Haram Entur AS Johan Wiklund 2017-09-07 1590 100% 2017-09-07
1535 Vestnes Entur AS Johan Wiklund Juni/juli? 1461 100% 2017-07-27
1539 Rauma Entur AS - Fredrik Edler 2019-07-22 2272 10% N/A
1543 Nesset Entur AS - Fredrik Edler 2018-08-10 1206 100% 2018-08-13
1545 Midsund Entur AS - Fredrik Edler 2018-04-09 517 100% 2018-04-09
1546 Sandøy Fredrik Lindseth 2017-06-09 314 100% 2017-06-09
1547 Aukra Reitstoen 2016-05-13 761 100% 2016-05-13
1548 Fræna -- N/A N/A 0% N/A
1551 Eide Entur AS 2018-09-19 N/A 100% 2018-09-19
1554 Averøy -- N/A N/A 0% N/A
1557 Gjemnes -- N/A N/A 0% N/A
1560 Tingvoll Entur AS - Fredrik Edler 2018-12-03 1614 100% 2018-12-04 highway=construction
1563 Sunndal Entur AS Johan Wiklund 2018-05-08 N/A 100% 2018-05-16
1566 Surnadal Entur AS - Fredrik Edler og Helge hafting 2018-05-11 1780 100% 2018-05-11 Var veldig greit fra før, spesielt i boligfeltene.
1567 Rindal Stein Olav Lund 2018-06-07 821 0,4% N/A Små veistubber til Fossan og Fossdalen ikke tilkoplet veinettet til resten av kommunen, se Hemne Kommune. Andre kan gjerne ta resten
1571 Halsa Entur AS 2018-09-12 N/A 100% 2018-09-13
1573 Smøla Entur AS Johan Wiklund 2017-11-13 820 100% 2017-11-13
1576 Aure Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-26 1477 100% 2018-07-26
5001 (1601) Trondheim Reitstoen 2016-07-07 9884 15% N/A Reitstoen har startet fra vest. Byneset ferdig. Noen andre må gjerne ta sentrum, og/eller fra østsiden av kommunen.
5011 (1612) Hemne Stein Olav Lund 2018-06-07 1353 30% N/A E39 fra grense Halsa til grense Orkdal og alle småveier som forgreiner seg ut derfra + en liten veisnubb I Rindal til Fossan og Fossdalen som ikke tilkoplet resten av kommunen. FV680 med forgreininger frem til, men ikke inkludert Kyrksæterøra
5012 (1613) Snillfjord Entur AS Johan Wiklund N/A N/A 100% 2018-05-07
5013 (1617) Hitra Entur AS Johan Wiklund & Entur AS | Fredrik Edler N/A 1939 100% 2018-11-01
5014 (1620) Frøya Entur AS Johan Wiklund 2017-08-23 1324 100% 2017-08-24
5015 (1621) Ørland -- N/A N/A 0% N/A
5016 (1622) Agdenes Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-06 763 100% 2018-11-09
5054 (1624) Indre Fosen (Rissa) - NB! Slått sammen med 1718 Leksvik -- N/A N/A 0% N/A
5017 (1627) Bjugn Tractor 2019-05-18 1570 100% 2019-05-21
5018 (1630) Åfjord -- N/A N/A 0% N/A
5019 (1632) Roan Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5020 (1633) Osen Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5021 (1634) Oppdal -- N/A N/A 0% N/A
5022 (1635) Rennebu -- N/A N/A 0% N/A
5023 (1636) Meldal Entur AS 2018-08-21 N/A 100% 2018-08-23
5024 (1638) Orkdal Fredrik 2018-08-30 N/A 100% N/A Orkdal bykjerne ikke importert, men nibbet. Ok fra før.
5025 (1640) Røros -- N/A N/A 0% N/A
5026 (1644) Holtålen Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-14 1379 100% 2018-04-15
5027 (1648) Midtre Gauldal Entur AS 2018-06-20 ~3000 ~50% N/A In progress
5028 (1653) Melhus Entur AS 2018-07-04 N/A 100% 2018-08-16
5029 (1657) Skaun Reitstoen 2018-04-14 1282 100% 2018-04-16
5030 (1662) Klæbu -- N/A N/A 0% N/A
5031 (1663) Malvik -- N/A N/A 0% N/A
5032 (1664) Selbu Entur AS 2018-09-03 N/A 100% 2018-09-05
5033 (1665) Tydal -- N/A N/A 0% N/A
5004 (1702) Steinkjer -- N/A N/A 0% N/A
5005 (1703) Namsos Entur AS Johan Wiklund 2017-07-22 2100 100% 2017-07-28
5034 (1711) Meråker -- N/A N/A 0% N/A
5035 (1714) Stjørdal -- N/A N/A 0% N/A
5036 (1717) Frosta Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-14 1191 100% 2018-04-14
5054 (1718) Indre Fosen (Leksvik) - NB! Leksvik og Rissa slått sammen til Indre Fosen Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-13 1114 100% 2018-04-14
5037 (1719) Levanger Entur AS 2018-07-10 4364 83% 2018-07-18 Sentrum og deler av E6 er ikke importert.
5038 (1721) Verdal Entur AS Johan Wiklund and others N/A N/A 90% 2017-09-04 Western parts already had all roads, eastern parts imported by JohanWiklund. Some roads near Verdal still missing.
5038 (1724) Verran Entur AS 2018-07-06 N/A 100% N/A
5040 (1725) Namdalseid Entur AS 2018-07-06 N/A 100% 2018-07-12
5041 (1736) Snåase Snåsa Fredrik Lindseth 2017-06-14 1112 100% 2017-06-14
5042 (1738) Lierne Fredrik Lindseth 2017-06-15 1060 100% 2018-07-13
5043 (1739) Raarvihke Røyrvik Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5044 (1740) Namsskogan Entur AS 2018-07-06 N/A 100% 2018-07-09
5045 (1742) Grong -- N/A N/A 0% N/A
5046 (1743) Høylandet Entur AS Johan Wiklund 2017-07-21 584 100% 2017-07-21
5047 (1744) Overhalla Entur AS 2018-07-04 N/A 100% 2018-07-10
5048 (1748) Fosnes Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-11 412 100% 2018-04-11
5049 (1749) Flatanger Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-11 524 100% 2018-04-11
5050 (1750) Vikna Entur AS Johan Wiklund 2017-08-30 848 100% 2017-08-30
1751 5051 (Nærøy) Entur AS Johan Wiklund 2017-09-01 1800 100% 2017-09-01
5052 (1755) Leka Entur AS Johan Wiklund 2017-07-30 316 100% 2017-07-30
5053 (1756) Inderøy Entur AS Johan Wiklund 2018-07-04 N/A 100% 2018-07-10
1804 Bodø -- N/A N/A 0% N/A
1805 Narvik -- N/A N/A 0% N/A
1811 Bindal idahj 2015-12-01 901 37% 2017-06-14 De fleste veiene er på plass (som ikke er importert), men det er ingen fartsgrenser eller navn
1812 Sømna -- N/A N/A 0% N/A
1813 Brønnøy -- N/A N/A 0% N/A
1815 Vega FredrikLindseth 2016-08-17 510 100% 2016-08-17
1816 Vevelstad Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-15 354 100% 2018-04-15
1818 Herøy (Nordl.) Entur AS 2018-09-21 N/A 100% 2018-09-21
1820 Alstahaug Entur AS | Fredrik Edler 2018-12-11 1099 100% 2018-12-13
1822 Leirfjord Entur AS Johan Wiklund 2017-09-04 ~800 100% 2017-09-04
1824 Vefsn Entur AS | Fredrik Edler N/A 2892 100% 2018-09-11
1825 Grane Entur AS 2018-07-10 N/A 100% 2018-07-10
1826 Hattfjelldal -- N/A N/A 0% N/A
1827 Dønna -- N/A N/A 0% N/A
1828 Nesna Entur AS | Fredrik Edler 2019-04-15 537 100% 2019-04-15
1832 Hemnes Entur AS Johan Wiklund N/A N/A 100% 2018-10-23
1833 Rana -- N/A 3753 0% N/A
1834 Lurøy Entur AS Johan Wiklund and FredrikEdler 2018-03-03 683 100% 2018-03-03
1835 Træna Tractor 2017-06-25 154 100% 2017-06-25
1836 Rødøy dubf N/A N/A 100% N/A
1837 Meløy -- N/A N/A 0% N/A
1838 Gildeskål dubf N/A N/A ~95% N/A Mangler noen få veier.
1839 Beiarn dubf N/A N/A 100% N/A
1840 Saltdal -- N/A N/A 0% N/A
1841 Fauske -- N/A N/A 0% N/A
1845 Sørfold Entur AS Johan Wiklund and others N/A 981 100% 2017-09-09
1848 Steigen Tractor 2016-05-28 1320 100% 2016-09-22 Hovedveier importert av Øystein Bjørndal.
1849 Hábmer Hamarøy Tractor 2019-05-29 1047 100% 2019-06-01 Deler av kommunen var allerede importert.
1850 Divtasvuodna Tysfjord Reitstoen 2017-12-06 N/A 100% 2017-12-07
1851 Lødingen Reitstoen 2017-12-25 722 100% 2017-12-25
1852 Tjeldsund Messy Unicorn N/A 680 100% 2015-08-03
1853 Evenes Messy Unicorn N/A 1611 100% 2015-07-26
1854 Ballangen Reitstoen 2017-12-16 1361 100% 2017-12-16
1856 Røst Reitstoen 2016-04-30 133 100% 2016-04-30
1857 Værøy Reitstoen 2016-04-30 136 100% 2016-04-30
1859 Flakstad FredrikLindseth 2016-08-17 510 100% 2016-08-17
1860 Vestvågøy Reitstoen 2018-02-21 N/A 100% 2018-02-26
1865 Vågan Reitstoen 2018-02-13 1553 100% 2018-02-21
1866 Hadsel Reitstoen 2017-12-30 1932 100% 2018-01-04
1867 Bø (Nordl.) Reitstoen 2018-01-05 1597 100% 2018-01-06
1868 Øksnes Reitstoen 2018-10-27 1203 100% 2018-10-28
1870 Sortland Reitstoen 2018-01-10 2523 100% 2018-02-10
1871 Andøy Reitstoen 2018-01-20 1437 100% 2018-02-11
1874 Moskenes Reitstoen 2016-05-21 233 100% 2016-05-21
1902 Tromsø Tractor 2018-05-28 5227 100% 2018-11-04
1903 Harstad Entur AS (rundt Harstad) 2018-07-20 N/A 50% N/A Alt utenfor Harstad "by" importert. Entur vil ikke importere byen.
1911 Kvæfjord Entur AS 2018-08-15 N/A 100% 2018-08-31
1913 Skånland Entur AS N/A 1269 100% 2018-07-26
1917 Ibestad Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-11 526 100% 2018-03-11
1919 Gratangen Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-11 582 100% 2018-03-11
1920 Lavangen Reitstoen 2016-05-01 349 100% 2016-05-01
1922 Bardu Entur AS Johan Wiklund 2018-07-13 N/A 100% 2018-07-19
1923 Salangen Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-06 771 100% 2018-03-06
1924 Målselv Entur AS 2018-07-13 2569 100% 2018-07-30
1925 Sørreisa Entur AS 2018-07-18 100% 2018-07-24
1926 Dyrøy Reitstoen 2015-04-30 383 100% 2016-05-01
1927 Tranøy Tractor 2019-05-22 631 100% 2019-05-26
1928 Torsken Geir Ove Myhr 2015-09-19 132 100% 2015-10-03
1929 Berg Geir Ove Myhr 2015-08-08 406 100% 2015-09-19
1931 Lenvik Geir Ove Myhr 2015-10-03 1858 100% 2015-10-05 Satt på vent, da omfattende navngivning av veier omtalt her ikke har funnet veien til Elveg eller NVDB per oktober 2015. Adressedata er oppdatert, så vegdata bør følge snart. 2018-09: Importert manglende veistykker, og rettet ut veier via NiB.
1933 Balsfjord Entur AS N/A 2018-07-19 100% 2018-07-24
1936 Karlsøy Tractor 2019-02-16 707 100% 2019-02-22
1938 Lyngen Tractor 2018-01-18 751 100% 2018-01-22
1939 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon -- N/A N/A 0% N/A
1940 Gáivuotna Kåfjord Entur AS 2018-07-13 N/A 100% 2018-07-17
1941 Skjervøy Tractor 2016-09-06 260 100% 2016-09-09
1942 Nordreisa -- N/A 1265 0% N/A
1943 Kvænangen -- N/A N/A 0% N/A
2002 Vardø Entur AS 2018-08-28 N/A 100% 2018-08-28
2003 Vadsø Entur AS 2018-08-28 831 100% 2018-08-31
2004 Hammerfest Entur AS 2018-08-07 786 100% 2018-08-07
2011 Guovdageaidnu Kautokeino -- N/A 832 0% N/A
2012 Alta -- N/A 3566 0% N/A
2014 Loppa FredrikEdler og Fredrik Lindseth 2018-02-27 233 100% 2018-02-27 Elveg mangler noen veinavn.
2015 Hasvik FredrikEdler 2018-02-27 254 100% 2018-02-28
2017 Kvalsund Entur AS 2018-07-30 N/A 100% 2018-08-02
2018 Måsøy Reitstoen 2018-11-03 214 100% 2018-11-03
2019 Nordkapp Reitstoen N/A 419 100% 2018-12-12
2020 Porsanger Porsángu Porsanki Entur AS Johan Wiklund 2017-08-18 2152 100% 2018-08-30 Østre armen fra Brennelva (Lakselv) og ut til grensen ferdig.
2021 Kárásjohka Karasjok -- N/A 727 0% N/A
2022 Lebesby Tractor 2018-02-17 477 100% 2018-03-09
2023 Gamvik Tractor 2018-02-09 220 100% 2018-02-11 Dårlig kvalitet på Elveg i Mehamn.
2024 Berlevåg FredrikEdler 2018-02-28 271 100% 2018-03-01
2025 Deatnu Tana Entur AS Johan Wiklund N/A 1402 100% 2017-08-14
2027 Unjárga Nesseby FredrikEdler 2018-03-04 428 100% 2018-03-04
2028 Båtsfjord FredrikEdler 2018-03-03 322 100% 2018-03-03
2030 Sør-Varanger -- N/A 1930 0% N/A

Tabellkilde: SSBs Kommunekatalog 2014