Import/Catalogue/Road import (Norway)/Progress

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Her dokumenteres status for importen fra Elveg/NVDB. De fleste kommuner er oppdatert per september 2021, bortsett fra de 5 store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen) og Voss.

Bruk denne wiki-siden for å dokumentere oppdateringer av allerede importerte kommuner: Import/Catalogue/Road import (Norway)/Update.

Status for oppdatering av tagger (name, maxspeed etc) er her: Import/Catalogue/Road import (Norway)/Tag Update.

Ferdige importfiler ligger i NVDB-folderen her:.

Komm.nr. Kommunenavn Ansvarlig Dato startet Antall veier i Elveg eller NVDB Fremgang Sist oppdatert/fullført Fullførte områder
101 Halden Geimas5, NKA 2018-02-27 4899 Ca 90% 2021-09-03 Delvis importert, delvis justert. Lagt til fartsgrenser på fylkesveier.
104 Moss ezyrider / NKA 2015-11-21 2144 90% 2017-06-20 / 2021-04-15 Slås sammen med Rygge 2020
105 Sarpsborg NKA 90% 2021-07-14 Lagt til veier som manglet + fartsgrener for secondary+.
106 Fredrikstad NKA 7824 90% 2021-04-29 Lagt inn veier som manglet. Noen secondary mangler fartsgrense.
111 Hvaler NKA 100% 2021-04-05
118 Aremark FredrikEdler 2018-03-09 976 100% 2018-03-15
119 Marker NKA 2019-11-5 N/A 100% 2019-11-5
121 Rømskog Entur AS Johan Wiklund 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-23
122 Trøgstad Entur AS 2018-08-17 N/A 100% 2018-08-23
123 Spydeberg Entur AS 2018-07-23 N/A 100% 2018-07-30
124 Askim NKA 90% 2021-01-03 Lagt til veier som manglet + fartsgrenser for fylkesveier. Slås sammen med Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad 2020
125 Eidsberg NKA 90% 2020-12-28 Lagt til veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Askim, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad 2020
127 Skiptvet Entur AS 2018-07-26 N/A 100% 2018-07-31
128 Rakkestad Entur AS Johan Wiklund 2018-03-02 2508 100%
135 Råde ezyrider 2015-11-08 1621 100% 2015-11-20
136 Rygge ezyrider 2015-10-04 1917 100% 2015-11-02
137 Våler (Østf.) Entur AS 2018-08-21 1159 100% 2018-08-27
138 Hobøl NKA 90% 2021-01-02 Lagt til veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Askim, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad 2020
211 Vestby NKA 3700 100% 2020-11-15
213 Ski NKA 90% 2020-01-12 Lagt til veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Oppegård 2020
214 Ås NKA 90% 2020-11-20 Selektiv import + importert primary/secondary + lagt inn veier som manglet.
215 Frogn NKA 3262 90% 2020-11-23 Importert veier utenfor tettstedet + fylkesveier + veier som manglet.
216 Nesodden NKA 2347 100% 2020-11-13
217 Oppegård NKA 90% 2020-01-12 Lagt til veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Ski 2020
219 Bærum NKA 7307 90% 2021-08-14 Justert veier + lagt til veier som manglet.
220 Asker NKA 90% 2021-07-24 Lagt til veier som manglet, justert veinett. Slås sammen med Hurum og Røyken 2020
221 Aurskog-Høland NKA 5666 90% 2020-09-15 Lagt til veier som manglet + alle fylkesveier. Slås sammen med Rømskog 2020.
226 Sørum NKA 90% 2020-12-20 Lagt inn veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Skedsmo og Fet 2020
227 Fet NKA 90% 2020-12-20 Lagt inn veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Skedsmo og Sørum 2020
228 Rælingen NKA 1508 90% 2020-11-24 Lagt til veier som manglet.
229 Enebakk Entur AS 2018-09-19 N/A 100% 2018-09-21
230 Lørenskog NKA 90% 2021-04-09 Lagt til veier som manglet + fartsgrenser t.o.m. tertiary.
231 Skedsmo NKA 90% 2020-12-20 Lagt til veier som manglet + fylkesveier. Slås sammen med Fet og Sørum 2020
233 Nittedal NKA 3108 90% 2020-12-10 Lagt til veier som manglet + fartsgrenser for fylkesveier.
234 Gjerdrum Geirkr 90% Ser ut til å være nær komplett.
235 Ullensaker NKA 6903 90% 2020-11-06 Lagt til veier som manglet.
236 Nes (Ak.) NKA 4415 90% 2020-08-20 Lagt til veier som mangler + alle riksveier og fylkesveier
237 Eidsvoll NKA 5097 100% 2020-10-12
238 Nannestad NKA 2782 90% 2020-09-20 Lagt til veier som manglet + alle riksveier og fylkesveier.
239F Hurdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-06-01 1239 100% 2018-06-19
301 Oslo 2016-04-15 40738 37% 2020-07-28 Følgende er tatt av Tractor:

– alt mellom bygrensa i sør og Hovedbanen mellom Oslo S og Bryn
– alt øst for Ring 3 / E6 fra Bryn til Ulvensplitten
– alt sør for E6 fra Ulvensplitten til bygrensa i øst
– øyene
– Marka

Noen andre må gjerne ta andre deler av byen.

402 Kongsvinger Kjell Arne Olsen 2017-12-12 4479 100% 2018-01-18
403 Hamar NKA 90% 2021-04-12 Importert det meste utenfor sentrum + lagt til veier som manglet.
412 Ringsaker Flere 2018-09-13 11768 90% 2021-09-12 Delvis import, delvis justeringer
415 Løten NKA 2020-08-25 2764 90% 2020-08-27 Lagt til veier som manglet. Fylkesveier bør få bedre geometri.
417 Stange NKA 6210 90% 2020-09-06 Lagt til veier som manglet
418 Nord-Odal Kjell Arne Olsen 2017-11-29 1964 100% 2017-12-11
419 Sør-Odal Kjell Arne Olsen 2017-11-28 N/A 100% N/A
420 Eidskog Kjell Arne Olsen 2018-01-04 4999 100% 2018-03-09 Må sjekkes for manglende merging o.l., litt grisete arbeidsprosess!
423 Grue Kjell Arne Olsen 2018-03-13 2148 100% 2018-04-09
425 Åsnes Kjell Arne Olsen 2015-07-16 6646 100% 2016-01-28
426 Våler (Hedm.) Kjell Arne Olsen 2018-04-12 2269 100% 2018-06-30
427 Elverum NKA 4953 100% 2020-09-08
428 Trysil Entur AS Johan Wiklund / NKA 2017-12-01 5664 90% 2020-02-23 Importert manglende veier
429 Åmot Kjell Arne Olsen 2018-07-31 3371 100% 2018-09-07 En del rot i tidligere import, offset, veier importert uten å sjekke hva som lå fra før etc
430 Stor-Elvdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-02 2269 100% 2018-10-11 Store mengder visa-import i området.
432 Rendalen Visaman N/A 2695 90% 2019-10-19 Noe offset
434 Engerdal Kjell Arne Olsen / NKA 2020-02-09 1560 100% 2018-01-16
436 Tolga Kjell Arne Olsen 2018-01-08 1370 100% 2018-01-11
437 Tynset NKA 2020-02-08 3773 90% 2020-02-05 Added missing highways.
438 Alvdal NKA 2020-02-02 2026 90% 2020-02-02 Added missing highways. Still some offset, missing street names, maxspeed etc.
439 Folldal NKA 2020-01-04 1706 100% 2020-01-05
441 Os (Hedm.) Kjell Arne Olsen N/A 1703 100% N/A
501 Lillehammer -- N/A 5252 100% N/A
502 Gjøvik Entur AS | Fredrik Edler N/A 5360 100% 2018-08-27 Sentrum var bra fra før.
511 Dovre NKA 2019-12-29 1830 100% 2019-12-30
512 Lesja Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-07 2100 100% 2018-08-20 Her er det veldig mye offset, men veier er nå i orden.
513 Skjåk FredrikEdler 2018-03-05 1459 100% 2018-03-06
514 Lom Entur AS | Fredrik Edler 2018-05-12 1138 100% 2018-05-15
515 Vågå Entur AS | Fredrik Edler and FredrikEdler 2018-04-20 1920 100% 2018-04-26
516 Nord-Fron NKA 2019-12-06 3362 90% 2019-12-17 Importert alt unntatt tettstedene Vinstra og Kvam
517 Sel NKA 2019-12-07 2886 100% 2019-12-08
519 Sør-Fron NKA 2019-12-19 2202 100% 2019-12-20
520 Ringebu NKA 2019-12-21 3717 100% 2019-12-22
521 Øyer Visaman / Fredrik Edler 90% Ryddet opp i tidligere import
522 Gausdal Entur AS | Fredrik Edler 2018-08-05 2788 100% 2018-08-09
528 Østre Toten NKA 2020-08-19 4915 100% 2020-08-21
529 Vestre Toten NKA 2020-08-22 3450 100% 2020-08-23
532 Jevnaker NKA 1845 100% 2020-09-10
533 Lunner Noen 2016-05-04 2202 90% 2018-04-29 Skogsbilveier er justert.
534 Gran NKA 5360 100% 2020-09-03
536 Søndre Land NKA 2020-08-16 3043 100% 2020-08-16
538 Nordre Land Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-08-28
540 Sør-Aurdal Entur AS 2018-09-06 N/A 100% 2018-09-10
541 Etnedal Sverre Didriksen N/A N/A 90% N/A Tror jeg har tatt det meste her, skal dobbeltsjekke
542 Nord-Aurdal Sverre Didriksen N/A N/A 90% N/A Lagt til veier som manglet 09/2021. De fleste veier mangler veinavn og fartsgrense.
543 Vestre Slidre Sverre Didriksen N/A N/A 100% N/A
544 Øystre Slidre Sverre Didriksen N/A N/A 100% N/A
545 Vang NKA 2020-02-09 1966 100% 2020-02-09
602 Drammen -- N/A 3894 0% N/A Slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik 2020
604 Kongsberg NKA 6087 90% 2020-10-25 Importert bygdene og fylkesvegene + lagt til veier som manglet. Fremdeles en del offset.
605 Ringerike NKA 2019-10-22 7254 90% 2019-10-27 Lagt inn riksveier og fylkesveier + veier som manglet. Resten er som før
612 Hole NKA 2019-10-20 1797 90% 2019-10-20 Veiene i Krokskogen er ikke endret
615 Flå NKA 2019-08-13 1646 100% 2019-08-14
616 Nes (Busk.) Entur AS | Fredrik Edler & others. 2018-08-20 2318 100% 2018-08-22
617 Gol Entur AS 2018-09-05 N/A 100% 2018-09-06
618 Hemsedal NKA 2018-07-05 2260 100% 2018-07-10
619 Ål NKA 2018-07-29 2848 100% 2018-07-30
620 Hol NKA 2019-07-27 3948 100% 2019-07-28
621 Sigdal Entur AS Johan Wiklund 2018-02-21 100% 2018-02-22
622 Krødsherad Entur AS 2018-07-24 N/A 100% 2018-07-24
623 Modum NKA 2019-10-19 2854 100% 2019-10-20
624 Øvre Eiker NKA 4242 100% 2020-09-22
625 Nedre Eiker -- N/A N/A 0% N/A Slås sammen med Drammen og Svelvik 2020
626 Lier NKA N/A N/A 100% 2019-11-03
627 Røyken NKA 90% 2021-01-22 Ny import i øst + lagt til veier som manglet i vest. Slås sammen med Asker og Hurum 2020.
628 Hurum NKA 90% 2020-01-14 Slås sammen med Asker og Røyken 2020.
631 Flesberg Entur AS 2018-07-25 N/A 100% 2018-07-26
632 Rollag Entur AS Johan Wiklund 2017-09-06 1703 100% 2017-09-06
633 Nore og Uvdal NKA 3713 100% 2018-07-04
701 Horten NKA 90% 2021-01-24 Lagt til veier som manglet
704 Tønsberg NKA 90% 2021-03-27 Lagt til veier som manglet. Slås sammen med Re 2020
710 Sandefjord NKA 90% 2021-03-11 Lagt til veier som manglet + oppdatert fylkesveier innenfor E18.
711 Svelvik NKA 100% 2021-05-09 Slås sammen med Drammen og Nedre Eiker 2020
712 Larvik Syver Stensholt / NKA 90% 2021-02-10 Lagt til veier som manglet + fylkesveier
713 Sande (Vestf.) NKA 90% 2021-01-30 Importert alt bortsett fra Sande sentrum og motorveien. Lagt til veier som manglet. Slås sammen med Holmestrand 2020
715 Holmestrand NKA 90% 2021-01-30 Importert alt bortsett fra Holmestrand sentrum og motorveien. Lagt til veier som manglet. Slås sammen med Sande 2020
716 Re NKA 100% 2021-03-27 Importert veiene. Slås sammen med Tønsberg 2020
728 Lardal Syver Stensholt / NKA 2018-07-01 1152 90% 2021-02-10 Lagt til veier som mangler + fylkesveier. Slått sammen med Larvik 01-01-2018.
729 Færder NKA 90% 2021-04-04 Lagt til veier som manglet.
805 Porsgrunn NKA 2017 Ca 90% 2017 Bygdene importert. Porsgrunn sentrum og tettstedene rundt er justert.
806 Skien NKA 2017 Ca 90% 2017 Bygdene importert. Skien sentrum og tettstedene rundt er justert.
807 Notodden NKA 2017 Ca 90% 2017 Bygdene er importert. Notodden sentrum og tettstedene rundt er justert.
811 Siljan NKA 2017 100% 2017
814 Bamble NKA 2017 Ca 90% 2017 Bygdene importert. Stathelle-Langesund tettsteder er justert.
815 Kragerø Svein O. Hagen N/A 2315 100% 2016-01-07
817 Drangedal NKA 2017 100% 2017
819 Nome NKA 2017 Ca 90% 2017 Ulefoss og Lunde sentrum ikke importert. NKA ferdig her.
821 Bø (Telem.) Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-08-14 1910 100% 2017-08-15
822 Sauherad NKA 2017 100% 2017
826 Tinn Svein O. Hagen 100% 2014
827 Hjartdal Tractor 2016-01-30 2947 100% 2016-04-06
828 Seljord Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1644 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
829 Kviteseid NKA 2017 100% 2017
830 Nissedal NKA 2017 100% 2017
831 Fyresdal NKA 2017 100% 2017
833 Tokke NKA 2017 100% 2017
834 Vinje Svein O. Hagen 100% 2014
901 Risør NKA 2016 100% 2017
904 Grimstad NKA 2016 100% 2017
906 Arendal NKA 2016 100% 2017
911 Gjerstad NKA 2016 100% 2017
912 Vegårshei NKA 2016 100% 2017
914 Tvedestrand NKA 2016 100% 2017
919 Froland NKA 2016 100% 2017
926 Lillesand NKA 2016 100% 2017
928 Birkenes NKA 2016 100% 2017
929 Åmli NKA 2017 100% 2017
935 Iveland Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 745 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
937 Evje og Hornnes NKA 2017 100% 2017
938 Bygland Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1135 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
940 Valle Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1116 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
941 Bykle Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 931 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
1001 Kristiansand NKA 2017 7827 100% 2018
1002 Mandal EivindWAA 2017-3-18 2601 100% 2017-03-28
1003 Farsund kche 2015-10-30 2941 100% 2017-04-20
1004 Flekkefjord NKA 2017 100% 2018-07-27
1014 Vennesla NKA 2017 90% 2017 Bygdene er importert. Vennesla sentrum og tettstedene rundt er justert.
1017 Songdalen NKA 2017 100% 2017
1018 Søgne NKA 2017 100% 2017
1021 Marnardal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A 1073 100% 2017-08-14 Skjema utfylt på denne dato. Arbeidsdato ukjent.
1026 Åseral NKA 2017 100% 2017
1027 Audnedal NKA 2017 100% 2017
1029 Lindesnes EivindWAA / NKA 2017 1546 Ca 90% 2019-08-05 Some minor roads not updated
1032 Lyngdal EivindWAA 2016-1-1 2558 90% 2019 La til veier som manglet. Slås sammen med Audnedal 2020
1034 Hægebostad NKA 2017 100% 2017
1037 Kvinesdal NKA 2017 Ca 90% 2017 Kvinesdal sentrum er ikke importert. NKA ferdig her.
1046 Sirdal NKA 2017 100% 2017
1101 Eigersund Reitstoen / NKA 2019-05-24 3409 90% 2020-07-19 La til veier som manglet
1102 Sandnes NKA 7709 90% 2021-06-26 La til veier som manglet. Slås sammen med Forsand 2020
1103 Stavanger -- N/A 10143 0% N/A Slås sammen med Finnøy og Rennesøy 2020
1106 Haugesund NKA 2020-07-21 5083 90% 2020-07-28 Lagt til veier som manglet
1111 Sokndal Reitstoen 2017-06-03 1066 100% 2017-06-05
1112 Lund Entur AS 2018-07-16 N/A 100% 2018-07-18
1114 Bjerkreim Entur AS 2018-08-29 N/A 100% 2018-09-03
1119 NKA 2020-04-28 4594 100% 2020-04-26
1120 Klepp NKA 2020-05-19 3446 100% 2020-05-19
1121 Time NKA 3438 2020-04-30 100% 2020-05-02
1122 Gjesdal NKA 2020-03-17 2609 100% 2020-03-17
1124 Sola NKA 90% 2021-05-27 Rettet offset og lagt til veier som manglet
1127 Randaberg NKA 90% 2021-05-13 Rettet offset og lagt til veier som manglet
1129 Forsand NKA N/A 2019-10-18 100% 2019-10-18 Slås sammen med Sandnes 2020
1130 Strand Entur AS 2018-07-31 N/A 100% 2018-08-06
1133 Hjelmeland Entur AS | Fredrik Edler 2018.11.13 1365 100% 2018.11.14 Noe unøyaktig elveg kvalitet.
1134 Suldal Entur AS 2018-07-31 N/A 100% 2018-08-06
1135 Sauda Entur AS 2018-06-08 N/A 100% 2018-08-18
1141 Finnøy Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-16 1065 100% 2018-11-28 Noe dårlig Elveg kvalitet
1142 Rennesøy NKA 2020-04-01 1612 100% 2020-04-01 Slås sammen med Finnøy og Stavanger 2020
1144 Kvitsøy Tractor 2017-06-27 110 100% 2017-06-27
1145 Bokn Tractor 2018-05-22 280 100% 2018-05-26
1146 Tysvær Entur AS 2018-08-06 N/A 100% 2018-08-14
1149 Karmøy NKA 2020-04-10 6770 100% 2020-04-13
1151 Utsira Fredrik Lindseth 2017-06-09 56 100% 2017-06-09
1160 Vindafjord Entur AS 2018-08-15 N/A 100% 2018-08-20
1201 Bergen 2015-08-03 22680 60% 2016-01-03 Christer van der Meeren, Fredrik Lindseth m.fl.
1211 Etne NKA 2020-03-30 1683 100% 2020-03-31 Importert på nytt
1216 Sveio Entur AS 2018-09-10 N/A 100% 2018-09-11
1219 Bømlo Entur AS Johan Wiklund 2017-08-29 3000 100% 2017-09-01 Original dataset was bad qualitywise. Manually edited to be more reality-conforming.
1221 Stord NKA 2020-04-02 3890 100% 2020-04-03
1222 Fitjar NKA 2020-03-10 1351 100% 2020-03-10
1223 Tysnes Entur AS 2018-09-13 N/A 100% 2018-09-14
1224 Kvinnherad NKA, cck 2020-03-07 4167 90% 2020-03-23 Alt på østsiden av Hardangerfjorden inkl. Varaldsøy importert. Lagt til veier som manglet på Ølve/Hatlestrand.
1227 Jondal Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-10 407 100% 2018-03-10
1228 Odda NKA 2020-03-18 1905 100% 2020-03-19 Slås sammen med Jondal og Ullensvang 2020
1231 Ullensvang NKA 2019-10-15 1400 100% 2019-10-15 Slås sammen med Jondal og Odda 2020
1232 Eidfjord NKA 2020-03-07 1045 100% 2020-03-07
1233 Ulvik NKA 2020-03-06 629 100% 2020-03-26
1234 Granvin Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-10 480 100% 2018-03-11
1235 Voss Rapp GIS Bjørn L Rapp 2022-01-03 N/A 0% N/A Granvin slått sammen med Voss i 2020. Granvin er tatt av Fredrik Edler.
1238 Kvam Entur AS | Fredrik Edler 2018-08-09 2400 100% 2018-08-10 Boligområder og hyttefelt var importert/tatt bra fra før.
1241 Fusa Entur AS Johan Wiklund 2018-09-27 N/A 100% 2018-10-08
1242 Samnanger Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-30 995 100% 2018-10-31
1243 Os (Hord.) FredrikLindseth / NKA 2881 90% 2020-04-14 Delimport 2017. Lagt til veier som manglet 2020. Slås sammen med Fusa 2020
1244 Austevoll Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-09 1448 100% 2018-03-10
1245 Sund Fredrik Lindseth 2015-11-28 1301 100% 2015-11-29
1246 Fjell Fredrik Lindseth 2015-09-11 4834 100% 2015-11-29
1247 Askøy FredrikLindseth NKA 2016-10-09 5153 100% 2019-11-15 Geometry could be improved
1251 Vaksdal Entur AS N/A N/A 100% N/A
1252 Modalen Tractor 2019-05-27 283 100% 2019-05-29 Mye var allerede importert.
1253 Osterøy Fredrik Lindseth 2016-04-29 2342 100% 2016-05-02 Veinavn mangler, det er ingen adresser i kommunen (i OSM) så veinavn mangler i dataene.
1256 Meland Entur AS | Fredrik Edler NKA 2019-01-14 1663 100% 2019-11-19 Slås sammen med Radøy og Lindås 2020.
1259 Øygarden Fredrik Lindseth NKA 2015-11-29 2666 100% 2019-11-18 Ca 60% var importert. Langt inn veiene som manglet til slutt. Bør sjekke fartsgrenser. Slås sammen med Fjell og Sund 2020.
1260 Radøy NKA 2019-11-16 1823 100% 2019-11-16 Fylkesveiene trenger noe glatting. Slås sammen med Lindås og Meland 2020
1263 Lindås NKA 2019-11-17 4029 100% 2019-11-17 Hovedveiene trenger noe glatting. Slås sammen med Radøy og Meland 2020
1264 Austrheim NKA 2019-11-20 N/A 100% 2019-11-20
1265 Fedje Tractor 2018-01-23 141 100% 2018-01-25 Mye var allerede på plass.
1266 Masfjorden Entur AS Johan Wiklund & Fredrik Lindseth N/A N/A 100% 2018-07-16
1401 Flora NKA 2019-11-23 1983 100% 2019-11-25 Lagt inn veier som manglet. Bør sjekke fartsgrenser og veinavn. Slås sammen med Vågsøy 2020.
1411 Gulen Christer van der Meeren 2016-08-03 1684 100% 2016-08-05
1412 Solund NKA 2020-03-01 544 100% 2020-03-01 Lagt til veier som manglet
1413 Hyllestad Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-19
1416 Høyanger Fredrik Lindseth 2015-12-02 1490 100% 2015-12-02
1417 Vik NKA 2020-03-01 1186 90% 2020-03-01 Lagt til manglende veier
1418 Balestrand Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A 962 100% 2017-08-30
1419 Leikanger FredrikEdler N/A 379 100% N/A
1420 Sogndal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld N/A N/A 100% 2018-08-23 Delvis importert. Øvrige veier var allerede gode nok eller tidligere importert fra Elveg.
1421 Aurland NKA 2020-03-03 855 90% 2020-03-05 Beholdt riksveier og fylkesveier pga dårlig geometri i NVDB
1422 Lærdal NKA 2020-03-05 1287 90% 2020-03-05 Lagt inn veier som manglet. Riksveier og fylkesveier kan gjerne nibbes mer.
1424 Årdal NKA 2020-02-29 1092 100% 2020-03-01 Lagt til veier som manglet
1426 Luster Entur AS Johan Wiklund 2017-07-26 1919 100% 2017-07-27
1428 Askvoll Entur AS Johan Wiklund 2017-09-11 1231 100% 2017-09-11
1429 Fjaler Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-25 1303 100% 2018-07-26
1430 Gaular Entur AS 2018-07-11 N/A 100% 2018-07-19
1431 Jølster Entur AS Johan Wiklund 2017-08-18 1076 100% 2017-08-22 Skei by var allerede ferdig. Cred til FredrikLindseth der.
1432 Førde NKA 2020-03-20 2533 90% 2020-03-20 Lagt til veier som manglet. Slås sammen med Naustdal, Gaular og Jølster 2020.
1433 Naustdal Entur AS 2018-08-24 N/A 100% 2018-08-28
1438 Bremanger Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-08-23 1569 100% 2017-08-28
1439 Vågsøy Entur AS Johan Wiklund 2018-04-27 1000 100% 2018-04-27 Alle veier importer med NiB-forbedringer.
1441 Selje Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-27 836 100% 2018-04-27 Bygda lå på havet, store offset i områder.
1443 Eid Entur AS 2018-08-17 N/A 100% 2018-08-21
1444 Hornindal Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-09-11 559 100% 2017-09-11
1445 Gloppen Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 1726 2017-09-07 100% 2017-09-11
1449 Stryn Entur AS Ben Ivar Mosfjeld 2017-09-04 2556 100% 2017-09-06
1502 Molde Entur AS N/A N/A 100% 2018-07-26
1504 Ålesund NKA 2020-04-09 3755 100% 2020-04-10 Slås sammen med Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog 2020.
1505 Kristiansund Entur AS N/A N/A 100% 2018-09-12
1511 Vanylven Entur AS 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-25
1514 Sande (M. og R.) Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-05 609 100% 2018-11-05
1515 Herøy (M. og R.) Entur AS | Fredrik Edler 2018-10-27 1534 100% 2018-10-30
1516 Ulstein NKA 2019-12-01 1016 100% 2019-12-01
1517 Hareid NKA 2019-11-29 833 100% 2019-11-29
1519 Volda NKA 2019-10-07 1718 100% 2019-10-07
1520 Ørsta Entur AS Johan Wiklund 2018-07-26 N/A 100% N/A
1523 Ørskog Entur AS Johan Wiklund 2018-07-20 N/A 100% 2018-07-20
1524 Norddal Entur AS Johan Wiklund 2017-08-17 760 100% 2017-08-17
1525 Stranda Avsluttet av Entur AS N/A N/A 100% N/A
1526 Stordal Entur AS 2018-09-21 N/A 100% 2018-09-21
1528 Sykkylven Entur AS Johan Wiklund 2018-05-29 ~1200 100% TBA Elveg+NiB
1529 Skodje Entur AS Johan Wiklund 2017-09-12 100% 2017-09-12
1531 Sula Entur AS | Fredrik Edler 2019-01-03 1022 100% 2019-01-08
1532 Giske Entur AS 2018-09-12 N/A 100% 2018-09-12
1534 Haram Entur AS Johan Wiklund 2017-09-07 1590 100% 2017-09-07
1535 Vestnes Entur AS Johan Wiklund Juni/juli? 1461 100% 2017-07-27
1539 Rauma Entur AS - Fredrik Edler 2019-07-22 2272 100% 2019-08-12
1543 Nesset Entur AS - Fredrik Edler 2018-08-10 1206 100% 2018-08-13
1545 Midsund Entur AS - Fredrik Edler 2018-04-09 517 100% 2018-04-09
1546 Sandøy Fredrik Lindseth 2017-06-09 314 100% 2017-06-09
1547 Aukra Reitstoen 2016-05-13 761 100% 2016-05-13
1548 Fræna NKA 2019-10-07 1693 100% 2019-10-07 Slås sammen med Eide 2020
1551 Eide Entur AS 2018-09-19 N/A 100% 2018-09-19
1554 Averøy NKA 2019-12-02 1544 100% 2019-12-02
1557 Gjemnes NKA 2019-12-05 971 100% 2019-12-05
1560 Tingvoll Entur AS - Fredrik Edler 2018-12-03 1614 100% 2018-12-04 highway=construction
1563 Sunndal Entur AS Johan Wiklund 2018-05-08 N/A 100% 2018-05-16
1566 Surnadal Entur AS - Fredrik Edler og Helge hafting 2018-05-11 1780 100% 2018-05-11 Var veldig greit fra før, spesielt i boligfeltene.
1571 Halsa Entur AS 2018-09-12 N/A 100% 2018-09-13
1573 Smøla Entur AS Johan Wiklund 2017-11-13 820 100% 2017-11-13
1576 Aure Entur AS | Fredrik Edler 2018-07-26 1477 100% 2018-07-26
5001 (1601) Trondheim 2016-07-07 9884 15% N/A Reitstoen har startet fra vest. Byneset ferdig. Noen andre må gjerne ta sentrum, og/eller fra østsiden av kommunen.
5011 (1612) Hemne Stein Olav Lund / NKA 2018-06-07 1353 100% 2020-02-29 Alt importert på nytt 2020
5012 (1613) Snillfjord Entur AS Johan Wiklund N/A N/A 100% 2018-05-07
5013 (1617) Hitra Entur AS Johan Wiklund & Entur AS | Fredrik Edler N/A 1939 100% 2018-11-01
5014 (1620) Frøya Entur AS Johan Wiklund 2017-08-23 1324 100% 2017-08-24
5015 (1621) Ørland NKA 2020-03-12 1517 100% 2020-03-12 Slås sammen med Bjugn 2020
5016 (1622) Agdenes Entur AS | Fredrik Edler 2018-11-06 763 100% 2018-11-09
5054 (1624) Indre Fosen (Rissa) NKA 2020-03-11 4139 100% 2020-03-11 Slått sammen med 1718 Leksvik
5017 (1627) Bjugn Tractor 2019-05-18 1570 100% 2019-05-21
5018 (1630) Åfjord NKA 2019-10-04 1576 100% 2019-10-04
5019 (1632) Roan Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5020 (1633) Osen Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5021 (1634) Oppdal NKA 4314 100% 2021-01-17 Vær obs på at de aller fleste eksisterende veier og stier her er håndtegnet fra GPS (inkl. Strava heatmap) og bør ikke ødelegges ved import.
5022 (1635) Rennebu NKA 2019-10-28 N/A 100% 2019-10-28
5023 (1636) Meldal Entur AS 2018-08-21 N/A 100% 2018-08-23
5024 (1638) Orkdal Fredrik 2018-08-30 N/A 100% N/A Orkdal bykjerne ikke importert, men nibbet. Ok fra før.
5025 (1640) Røros NKA 2020-04-15 2919 90% 2020-04-17 Lagt til veier som manglet
5026 (1644) Holtålen Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-14 1379 100% 2018-04-15
5027 (1648) Midtre Gauldal Entur AS / NKA 2018-06-20 ~3000 90% 2020-03-29 Lagt til veier som manglet
5028 (1653) Melhus Entur AS 2018-07-04 N/A 100% 2018-08-16
5029 (1657) Skaun Reitstoen 2018-04-14 1282 100% 2018-04-16
5030 (1662) Klæbu NKA 100% 2021-04-05 Slås sammen med Trondheim 2020
5031 (1663) Malvik NKA 100% 2021-04-08
5032 (1664) Selbu Entur AS 2018-09-03 N/A 100% 2018-09-05
5033 (1665) Tydal NKA 2019-10-29 1081 100% 2019-10-29
5004 (1702) Steinkjer NKA 2020-03-26 5010 100% 2020-03-28 Slås sammen med Verran 2020
5005 (1703) Namsos Entur AS Johan Wiklund 2017-07-22 2100 100% 2017-07-28
5034 (1711) Meråker NKA 2019-11-01 1109 100% 2019-11-01
5035 (1714) Stjørdal Gazer75 100% 2019-11-05
5036 (1717) Frosta Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-14 1191 100% 2018-04-14
5054 (1718) Indre Fosen (Leksvik) - NB! Leksvik og Rissa slått sammen til Indre Fosen Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-13 1114 100% 2018-04-14
5037 (1719) Levanger Entur AS/NKA 2018-07-10 4364 90% 2020-03-29 Sentrum og deler av E6 er ikke importert. NKA har lagt til veier som manglet.
5038 (1721) Verdal Entur AS Johan Wiklund, NKA and others N/A 3614 90% 2020-03-29 Western parts already had all roads, eastern parts imported by JohanWiklund. NKA la til veier som manglet.
5038 (1724) Verran Entur AS 2018-07-06 N/A 100% N/A
5040 (1725) Namdalseid Entur AS 2018-07-06 N/A 100% 2018-07-12
5041 (1736) Snåase Snåsa Fredrik Lindseth 2017-06-14 1112 100% 2017-06-14
5042 (1738) Lierne Fredrik Lindseth 2017-06-15 1060 100% 2018-07-13
5043 (1739) Raarvihke Røyrvik Entur AS 2018-07-12 N/A 100% 2018-07-13
5044 (1740) Namsskogan Entur AS 2018-07-06 N/A 100% 2018-07-09
5045 (1742) Grong Fredrik Lindseth N/A N/A 100% N/A
5046 (1743) Høylandet Entur AS Johan Wiklund 2017-07-21 584 100% 2017-07-21
5047 (1744) Overhalla Entur AS 2018-07-04 N/A 100% 2018-07-10
5048 (1748) Fosnes Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-11 412 100% 2018-04-11
5049 (1749) Flatanger Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-11 524 100% 2018-04-11
5050 (1750) Vikna Entur AS Johan Wiklund 2017-08-30 848 100% 2017-08-30
5051 (1751) Nærøy Entur AS Johan Wiklund 2017-09-01 1800 100% 2017-09-01
5052 (1755) Leka Entur AS Johan Wiklund 2017-07-30 316 100% 2017-07-30
5053 (1756) Inderøy Entur AS Johan Wiklund 2018-07-04 N/A 100% 2018-07-10
5061 (1567) Rindal NKA 2019-11-07 821 100% 2019-11-07
1804 Bodø NKA 2020-03-24 5906 90% 2020-03-25 Importert veiene på landet + lagt til veier som manglet i byen
1805 Narvik NKA 2019-10-15 2510 90% 2019-10-17 Ferdig med å supplere manglende veier fra Elveg. Fartsgrenser og veinavn bør sjekkes. Slås sammen med Ballangen og deler av Tysfjord 2020
1811 Bindal idahj / NKA 2015-12-01 901 100% 2020-03-16 Importert på nytt
1812 Sømna NKA 2020-03-16 958 100% 2020-03-16
1813 Brønnøy NKA 2020-03-15 2019 90% 2020-03-15 Lagt til veier som manglet. Fremdeles en del offset.
1815 Vega FredrikLindseth 2016-08-17 510 100% 2016-08-17
1816 Vevelstad Entur AS | Fredrik Edler 2018-04-15 354 100% 2018-04-15
1818 Herøy (Nordl.) Entur AS 2018-09-21 N/A 100% 2018-09-21
1820 Alstahaug Entur AS | Fredrik Edler 2018-12-11 1099 100% 2018-12-13
1822 Leirfjord Entur AS Johan Wiklund 2017-09-04 ~800 100% 2017-09-04
1824 Vefsn Entur AS | Fredrik Edler N/A 2892 100% 2018-09-11
1825 Grane Entur AS 2018-07-10 N/A 100% 2018-07-10
1826 Hattfjelldal NKA 2020-03-13 1000 100% 2020-03-13
1827 Dønna NKA 2020-03-16 847 100% 2020-03-16
1828 Nesna Entur AS | Fredrik Edler 2019-04-15 537 100% 2019-04-15
1832 Hemnes Entur AS Johan Wiklund N/A N/A 100% 2018-10-23
1833 Rana NKA 2020-03-21 3753 100% 2020-03-22
1834 Lurøy Entur AS Johan Wiklund and FredrikEdler 2018-03-03 683 100% 2018-03-03
1835 Træna Tractor 2017-06-25 154 100% 2017-06-25
1836 Rødøy dubf N/A N/A 100% N/A
1837 Meløy NKA 2020-03-15 2057 90% 2020-03-15 Lagt til veier som manglet
1838 Gildeskål dubf N/A N/A ~95% N/A Mangler noen få veier.
1839 Beiarn dubf N/A N/A 100% N/A
1840 Saltdal Entur N/A N/A 100% N/A
1841 Fauske NKA 2020-03-13 2423 100% 2020-03-13
1845 Sørfold Entur AS Johan Wiklund and others N/A 981 100% 2017-09-09
1848 Steigen Tractor 2016-05-28 1320 100% 2016-09-22 Hovedveier importert av Øystein Bjørndal.
1849 Hábmer Hamarøy Tractor 2019-05-29 1047 100% 2019-06-01 Deler av kommunen var allerede importert.
1850 Divtasvuodna Tysfjord Reitstoen 2017-12-06 N/A 100% 2017-12-07
1851 Lødingen Reitstoen 2017-12-25 722 100% 2017-12-25
1852 Tjeldsund Messy Unicorn N/A 680 100% 2015-08-03
1853 Evenes Messy Unicorn N/A 1611 100% 2015-07-26
1854 Ballangen Reitstoen 2017-12-16 1361 100% 2017-12-16
1856 Røst Reitstoen 2016-04-30 133 100% 2016-04-30
1857 Værøy Reitstoen 2016-04-30 136 100% 2016-04-30
1859 Flakstad FredrikLindseth 2016-08-17 510 100% 2016-08-17
1860 Vestvågøy Reitstoen 2018-02-21 N/A 100% 2018-02-26
1865 Vågan Reitstoen 2018-02-13 1553 100% 2018-02-21
1866 Hadsel Reitstoen 2017-12-30 1932 100% 2018-01-04
1867 Bø (Nordl.) Reitstoen 2018-01-05 1597 100% 2018-01-06
1868 Øksnes Reitstoen 2018-10-27 1203 100% 2018-10-28
1870 Sortland Reitstoen 2018-01-10 2523 100% 2018-02-10
1871 Andøy Reitstoen 2018-01-20 1437 100% 2018-02-11
1874 Moskenes Reitstoen 2016-05-21 233 100% 2016-05-21
1902 Tromsø Tractor 2018-05-28 5227 100% 2018-11-04
1903 Harstad Entur AS (rundt Harstad) / NKA 2018-07-20 4464 90% 2020-03-23 Alt utenfor Harstad "by" importert. Entur vil ikke importere byen. NKA har lagt inn veier som manglet. En del veier mangler navn.
1911 Kvæfjord Entur AS 2018-08-15 N/A 100% 2018-08-31
1913 Skånland Entur AS N/A 1269 100% 2018-07-26
1917 Ibestad Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-11 526 100% 2018-03-11
1919 Gratangen Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-11 582 100% 2018-03-11
1920 Lavangen Reitstoen 2016-05-01 349 100% 2016-05-01
1922 Bardu Entur AS Johan Wiklund 2018-07-13 N/A 100% 2018-07-19
1923 Salangen Entur AS | Fredrik Edler 2018-03-06 771 100% 2018-03-06
1924 Målselv Entur AS 2018-07-13 2569 100% 2018-07-30
1925 Sørreisa Entur AS 2018-07-18 100% 2018-07-24
1926 Dyrøy Reitstoen 2015-04-30 383 100% 2016-05-01
1927 Tranøy Tractor 2019-05-22 631 100% 2019-05-26
1928 Torsken Geir Ove Myhr 2015-09-19 132 100% 2015-10-03
1929 Berg Geir Ove Myhr 2015-08-08 406 100% 2015-09-19
1931 Lenvik Geir Ove Myhr 2015-10-03 1858 100% 2015-10-05 Satt på vent, da omfattende navngivning av veier omtalt her ikke har funnet veien til Elveg eller NVDB per oktober 2015. Adressedata er oppdatert, så vegdata bør følge snart. 2018-09: Importert manglende veistykker, og rettet ut veier via NiB.
1933 Balsfjord Entur AS N/A 2018-07-19 100% 2018-07-24
1936 Karlsøy Tractor 2019-02-16 707 100% 2019-02-22
1938 Lyngen Tractor 2018-01-18 751 100% 2018-01-22
1939 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon Entur m.fl. N/A N/A 100% N/A
1940 Gáivuotna Kåfjord Entur AS 2018-07-13 N/A 100% 2018-07-17
1941 Skjervøy Tractor 2016-09-06 260 100% 2016-09-09
1942 Nordreisa Reitstoen / NKA N/A 1265 100% 2019-10-06 Manglende veier lagt til etter den første delimporten. Fremdeles noe offset.
1943 Kvænangen NKA 2019-10-06 582 100% 2019-10-06
2002 Vardø Entur AS 2018-08-28 N/A 100% 2018-08-28
2003 Vadsø Entur AS 2018-08-28 831 100% 2018-08-31
2004 Hammerfest Entur AS 2018-08-07 786 100% 2018-08-07
2011 Guovdageaidnu Kautokeino NKA 2019-07-24 832 100% 2019-07-25 Alle hovedveier importert + lagt til manglende veier og navn/fartsgrenser. Fremdeles noe offset.
2012 Alta NKA 2020-06-29 3566 90% 2020-07-01 Lagt til veier som manglet.
2014 Loppa FredrikEdler og Fredrik Lindseth 2018-02-27 233 100% 2018-02-27 Elveg mangler noen veinavn.
2015 Hasvik FredrikEdler 2018-02-27 254 100% 2018-02-28
2017 Kvalsund Entur AS 2018-07-30 N/A 100% 2018-08-02
2018 Måsøy Reitstoen 2018-11-03 214 100% 2018-11-03
2019 Nordkapp Reitstoen N/A 419 100% 2018-12-12
2020 Porsanger Porsángu Porsanki Entur AS Johan Wiklund 2017-08-18 2152 100% 2018-08-30 Østre armen fra Brennelva (Lakselv) og ut til grensen ferdig.
2021 Kárásjohka Karasjok NKA 2019-07-26 727 100% 2019-07-26
2022 Lebesby Tractor 2018-02-17 477 100% 2018-03-09
2023 Gamvik Tractor 2018-02-09 220 100% 2018-02-11 Dårlig kvalitet på Elveg i Mehamn.
2024 Berlevåg FredrikEdler 2018-02-28 271 100% 2018-03-01
2025 Deatnu Tana Entur AS Johan Wiklund N/A 1402 100% 2017-08-14
2027 Unjárga Nesseby FredrikEdler 2018-03-04 428 100% 2018-03-04
2028 Båtsfjord FredrikEdler 2018-03-03 322 100% 2018-03-03
2030 Sør-Varanger NKA 2020-03-14 1930 100% 2020-03-14

Tabellkilde: SSBs Kommunekatalog 2014