User:Entur AS - Fredrik Edler

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ansatt i Entur AS.


Vi editerer med intensjon om å forbedre kollektivtrafikkens fremkommelighet i OpenStreetMap.

- Les mer om Entur AS og Openstreetmap på entur.org/osm

- Min openstreetmap-profil