User:Entur AS - Fredrik Edler

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ansatt i Entur AS.

Userboxes
no Denne brukeren har Norsk som morsmål.
Flag of Norway.svg This user hails from Norway
JOSM Entur AS - Fredrik Edler submits data to OpenStreetMap using JOSM.


Vi editerer med intensjon om å forbedre kollektivtrafikkens fremkommelighet i OpenStreetMap.

- Les mer om Entur AS og Openstreetmap på entur.org/osm

- Min openstreetmap-profil

Lenker

- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:FredrikLindseth/ELVEGframgangsm%C3%A5te

- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)/Progress