User:FredrikLindseth/ELVEGframgangsmåte

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

ELVEG veimport

 1. Installer pluginen utilsplugin2
  • Edit - Preferences - Plug-Ins - Search - "utils" - Hak av boksen
 2. Juster nøyaktigheten til "Simplify Road" i JOSM.
  • Nøyaktigheten som er standard er svært lite nøyaktig. Ved å velge en fin verdi kan man redusere nodeantallet i ELVEGdataene uten at det går ut over kvaliteten.
  • Edit - Preferences - Advanced preferences - simplify-way.max-error = 0.3
   "Innstillingen hvor du kan justere hvor mye feil man godtar ved simplify way
 3. Bind "Replace Geometry"snarveien til feks Ctrl+Q for å gjøre det litt enklere
  • Edit - Preferences - Keyboard shortcuts - Tool: Replace Geometry = Ctrl+Q
 4. Last ned ELVEGdataene for kommunen du vil importere i herfra
  1. Her er wikipedia sin kommuneliste med navn og nummre så du kan søke fram nummeret hvis du bare kan navnet
 5. Pakk opp ZIPfilen og last inn filen som heter XXXXElveg.osm i JOSM der XXXX er kommunenummeret
 6. Last ned OSMdatene for området du skal importere i, i ett nytt lag
 7. Marker alle veiene i ELVEGdatalaget og ta "Simplify Way" (Shift+Y)
  • Dette kan ta litt tid og på kommuner med veldig mange veier. F.eks. Bergen har for mange veier og det går ikke ann å forenkle alle veien i en gang
 8. Marker flere sammenhengende veier, feks en hovedvei og alle sideveier og kopier (ctrl+c -> ctrl+alt+v) de over til datalaget
  • Man gjør det enklere for seg selv ved å ta flere sammenhengende veier for å slippe å slå sammen så mange kryss etterpå
  • En måte man kan makere mange samhengende veier på er "Select Adjecent Ways" (Shift+E)
 9. Hvis det eksisterer veier fra før så marker den gamle og den nye veien fra ELVEG og utfør en "Replace Geometry" (Ctrl+Q). Da får eksisterende veier name=*, ref=* og maxspeed=*.
 10. Bestem en passende highway=* type for alle veiene
 11. Trykk på "Validation" (Shift+V eller knappen nede til høyre)
  • Da blir dataene validert og det dukker gjerne opp feil og advarsler som "duplicate nodes", "way end node near other highway" og "temporary highway type".
  • Slå sammen noder hvor det skal og koble på veier som ikke er koblet sammen
  • Bestem typen på de veiene som har blitt forbisett
 12. Søk etter " modified source". Da vil du få opp alle veier som har blitt endret og har et source-tag. Dette er antakeligvis source=survey eller source=GPS og kan fjernes, siden kilden nå er Kartverket elveg og står på changesettet.
 13. Last opp dette området. Marker changesettet med source: "Kartverket" og feks en kommentar som "ELVEG import av kommune - del 1"
 14. Gå tilbake til punkt 6 og gjør steg 6-12 til alle veiene er importert
 15. Oppdater oversiktstabellen for ELVEGimporten her - [1](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)/Progress)

Tips

 • Hvis en vei er en del av en eller flere relasjoner er det ofte ikke verdt bryet å prøve seg på "Replace Geometry", men heller bruke "Improve Way Accuracy" (W).
 • Hvis en vei har noder som f.eks. crossing=* eller barrier=* må de være en del av den nye og den gamle veien for å kunne bruke "Replace Geometry". Det kan være vanskelig å finne hvor disse nodene er plassert, men de kan enkelt finnes ved å bruke funksjonen "Select Way Nodes" under "Selection"menyen øverst og så høyreklikke på de markerte elementene i "Selection"boksen til høyre og "Search Key/Value" og "Zoom to selection" for å finne den nøyaktige plasseringen. Så kan du "Disconnect node from way" (Alt+J), slå veiene sammen og putte noden tilbake.
 • For å skjule alt utenom veiene i OSMlaget kan man bruke JOSM sin innebygde filter-funksjon
  Knappen som er ringet rundt er knappen for å vise filtervinduet
  for så å sitte et inverst filter på veier
  Filtervinduet i JOSM. Viser en del filteret og det øverste har boksen for invers haket av, så da gjemmes alt annet