Key:ref:VHAG

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een VHA-waterloop is een reële waterloop van bron (punt-van-oorsprong) tot monding binnen Vlaanderen. De VHAG-code en de namen van de waterloop zijn opgenomen als attributen. [1]

VHAG (Vlaamse Hydrografische Atlas Gewestcode) is een code om een waterloop uniek te vernoemen binnen het Vlaamse gewest, en word meer en meer bijgevoegd bij het vernoemen van de waterloop, want die naam kan soms erg verschillen.[2]

VHAG is te bekijken op Geopunt [3] ;

Kaarten en plaatsen > VHA-basislagen en dan Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloop.namen aanvinken. Dan inzoomen op een waterloop, en die aanklikken. En dan op Naam van de VHA-waterloop klikken. Daar kan men dan de VHAG / naam / alternatieve benamingen(alt_name) / lengte van die waterloop bekijken .[4]