Kherson Oblast

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Flag of Ukraine
Regions of Ukraine: Autonomous Republic of Crimea Oblasts of Ukraine: Cherkasy · Chernihiv · Chernivtsi · Dnipropetrovsk · Donetsk · Ivano-Frankivsk · Kharkiv · Kherson · Khmelnytskyi · Kyiv · Kirovohrad · Luhansk · Lviv · Mykolaiv · Odesa · Poltava · Rivne · Sumy · Ternopil · Vinnytsia · Volyn · Zakarpattia · Zaporizhzhia · Zhytomyr Cities with special status: Kyiv · Sevastopol
VTE
Kherson Oblast (Херсонська область), Ukraine
Wikidata

latitude: 46.6871, longitude: 33.3160
boundary: 71022, label: 681769596
Browse map of Kherson Oblast (Херсонська область) 46°41′13.56″ N, 33°18′57.60″ E
Edit map
External links:
Use this template for your locality

Kherson Oblast (Херсонська область) is a region in Ukraine at latitude 46°41′13.56″ North, longitude 33°18′57.60″ East.