Zhytomyr Oblast

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Flag of Ukraine
Regions of Ukraine: Autonomous Republic of Crimea Oblasts of Ukraine: Cherkasy · Chernihiv · Chernivtsi · Dnipropetrovsk · Donetsk · Ivano-Frankivsk · Kharkiv · Kherson · Khmelnytskyi · Kyiv · Kirovohrad · Luhansk · Lviv · Mykolaiv · Odesa · Poltava · Rivne · Sumy · Ternopil · Vinnytsia · Volyn · Zakarpattia · Zaporizhzhia · Zhytomyr Cities with special status: Kyiv · Sevastopol
VTE
Zhytomyr Oblast (Житомирська область), Ukraine
Wikidata

latitude: 50.6445, longitude: 28.4625
boundary: 71245, label: 681769611
Browse map of Zhytomyr Oblast (Житомирська область) 50°38′40.20″ N, 28°27′45.00″ E
Edit map
External links:
Use this template for your locality

Zhytomyr Oblast (Житомирська область) is a region in Ukraine at latitude 50°38′40.20″ North, longitude 28°27′45.00″ East.