NL:JOSM/Plugins/Terracer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terracer is een JOSM plugin die helpt bij het tekenen en splitsen van rijtjeshuizen en woonblokken van orthogonale beelden.


Weergave van het resultaat na gebruik van de Terracer plugin

Beschrijving

Terracer gebruikt simpele vierhoekige "wegen" en maakt daar meervoudige vierhoeken van. De originele geometrie wordt niet gewijzigd. Dit is erg handig om rijtjeshuizen te bewerken van luchtfoto's. De plugin is geschreven nadat I hier werkelijk uren handmatig werk aan had besteed.

Het is veel makkelijker geworden sinds er steeds meer uitgebreide en gedetailleerde luchtfoto's ter beschikking komen van Bing, OpenAerialMap en ook van DIY UAVs. Er zijn al diverse plaatsen op de wereld waar al begonnen is met dit werk, zie bijvoorbeeld London, Karlsruhe, Zwolle en nog vele andere plaatsen...

Installatie

Download terracer.jar en volg de algemene procedure: JOSM/Plugins#Installation. Na een succesvolle installatie zult u de nieuwe Terrace optie in het JOSM gereedschappen menu zien staan.

Gebruik

Identificeer het rijtje waar u een omtrek overheen wilt tekenen. Als dit een rechthoek is, is het een goed idee om het rechthoek gereedschap te gebruiken. Gebruik aub één recht lijnsegment per kant anders kan de plugin het niet goed detecteren.

Terracer Step 1.png

Vind de huisnummers door er op uit te gaan. Selecteer de omtrek en gebruik het Terrrace gereedschap (standaard Shift-T). Deze zal vragen om de huisnummer reeks en de interpolatie daartussen en eventueel de straatnaam. De straatnaam kan gekozen worden uit de lijst van straten/wegen met name tags van geladen straten.

Terracer Step 2.png

Na het OK klikken blijven de huizen geselecteerd zodat het toevoegen van extra kenmerken simpeler is. Het Terrace gereedschap brengt alle huizen uit het rijtje ook onder in een relatie wat het makkelijk maakt om bij te houden welke huizen in dat rijtje horen, en wat het moeilijker maakt om per ongeluk één te verwijderen uit dat rijtje. Als u tevreden bent kan de oorspronkelijke geometrie verwijderd worden (notabene: De nieuwere versies doen dit toch automatisch?).

Terracer Step 3.png

Als er onduidelijkheid is over de richting waarin de nummers lopen, is het nodig de richting soms om te draaien. Selecteer een blok en CTRL-klik het linksonder of linksboven knooppunt en start het gereedschap daarna met Shift-T.

Geavanceerd gebruik

Selecteer de straat om het addr:housenumber=* kenmerk te verbinden

Er zijn twee manieren on het gereedschap te gebruiken: De omtrek van het gebouw en de straat waar de huizen bij behoren. (De kenmerken highway=* en name=* zijn minimaal vereist in de straat; De omtrek moet een gesloten lijnensegment zijn). In dit geval worden de huizen gemerkt met de addr:street=street name en de straat wordt (optioneel) toegevoegd aan de "associatedStreet" relatie. Als u nu een ander blok maakt of selecteert, die dan met dezelfde straat geselecteerd wordt, worden de nieuwe huizen aan die relatie toegevoegd.

Maak gebruik van oude adres knooppunten

U kunt eerst de adres punten selecteren die gemerkt zijn als adres knooppunten (werkt bij versies >= 24713). Wanneer nu het Terracer gereedschap gestart wordt, worden de knooppunten automatisch gebruikt om de “Lijst van Nummers” en “Segmenten” te vullen mits de omtrek is gemerkt als "building".

Terracer ad step1.png

Na het klikken op OK, zal Terracer hetzelfde resultaat leveren als wanneer u de nummers handmatig ingetypt had. Echter worden nu de adres punten verwijderd en worden additionele kenmerken nu in de nieuwe omtrekken gekopieerd.

Een speciale modus maakt het mogelijk om één adres samen te voegen met één enkele omtrek: Selecteer één adres en de omtrek en klik Shift-T en klaar: Er zal geen apart dialoog scherm geopend worden.

Selecteer knooppunt om de nummer volgorde om te draaien (startpunt)

Normaal gesproken wordt de richting waarin de nummers oplopen bepaald door het startpunt van de omtrek en in welke richting die loopt. Aangezien het niet altijd makkelijk is om dit te detecteren kunt u dit beinvloeden door één extra punt in de omtrek te selecteren (in versies >= 24697). Resultaat zonder het selecteren van een extra punt (of waarbij de rechter onder of bovenhoek geselecteerd is)

Terracer ad step2a.png

Resultaat waarbij additioneel de linker onder- of bovenhoek geselecteerd is:

Terracer ad step2b.png

Notabene: Als de rechthoek meer dan vier knooppunten bevat zal het Terracer gereedschap soms de omtrek verkeerd splitsen.

Zie ook