NL:Key:demolished

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg demolished
Wrecking ball.jpg
Omschrijving
Geeft aan dat een object op een specifieke datum is afgebroken Show/edit corresponding data item.
Groep: Lifecycle
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Impliceert

een datum dd-mm-jjjj

Status: niet-gedefinieerd


De demolished tag geeft aan dat het gebouw waaraan de tag behoord is afgebroken. De waarde die aan de tag wordt gegeven moet een datum zijn.

bv. demolished=10-10-2010

In plaats van het simpelweg verwijderen van bouwsels met een editor, zal het aanmerken als demolished een vierde dimensie toevoegen aan Openstreetmaps, te weten tijd. Door in dezelfde map tijdelijke data op te nemen kunnen zowel oude als toekomstig "geplande" situaties worden overzien.