NL:Notes/Common errors

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following are common data entry errors in Notes.

0.0-errors

De positie 0°00′00.00″ N, 0°00′00.00″ E ("null eiland") lijkt te zijn gevuld met algemene opmerkingen die niet noodzakelijkerwijze zijn gerelateerd aan OpenStreetMap. Mensen plaatsen hier opmerkingen als de kaart niet wordt geladen in hun apparaten of als een service niet juist is geconfigureerd zou het zijn opmerkingen hier kunnen plaatsen.

Craigslist notes

Veel opmerkingen in de USA zijn van craiglist.org die gegevens van OSM in hun kaarten gebruiken. Helaas zijn veel van die opmerkingen niet toe te passen in OpenStreetMap omdat de fout die wordt beschreven in de opmerking het resultaat is van de afzonderlijke geocoder van craigslist en/of gerenderde tegelset. Het staat u vrij de opmerking te sluiten als u er zeker van bent dat de opmerking van toepassing is op craigslist.

Een opmerking van Craigslist is altijd anoniem en de beschrijving is als volgt:

bounds: (xmin,ymin,xmax,ymax) http://www.openstreetmap.org/?box=yes&notes=yes&bbox=xmin%2ymin%2xmax%2ymax korte zin van de gebruiker: bijvoorbeeld: "the map is wrong," "the address does not appear on my map", "address is in wrong location", "the map placed me in the incorrect city;"

Een voorbeeld van een opmerking:

bounds: (26.2924, -98.2023, -26.2881, -98.1919) http://www.openstreetmap.org/?box=yes&notes=yes&bbox=-98.2023%2C26.2881%2C-98.1919%2C26.2924 Map is showing wrong data here. no aparese en el mapa

De URL's parameter box=yes wordt niet gebruikt.

Maps.Me notes

Maps.Me, een mobiele app, gebruikt gegevens van OSM en stelt gebruikers in staat problemen te rapporteren als Opmerking van OSM. Deze opmerkingen zullen de frase bevatten "This is an auto-generated note from MAPS.ME application" en "#mapsme".

Hoewel deze opmerkingen vaak van waarde zijn, zijn zij soms gebaseerd op misverstanden of oude gegevens, zij zouden dus met voorzichtigheid moeten worden behandeld. Zie Maps.Me/Questionable OSM Edits voor details.

Opmerking gebruiken voor het toevoegen van een markering voor persoonlijk gebruik

Opmerkingen van OpenStreetMap worden soms gebruikt door mensen die bekend zijn met andere services voor in kaart brengen, die in de veronderstelling verkeren dat zij zijn ontworpen voor persoonlijke of publiciteitsdoeleinden. De volgende eenvoudige uitleg van de functionaliteit Opmerking is specifiek gericht op deze mensen (die naar hier kunnen worden verwezen):

Dank voor het toevoegen van een Opmerking aan de gegevens van OpenStreetMap. Het komt vrij vaak voor dat mensen Opmerkingen gebruiken op dezelfde manier als dat zij gewend zijn in andere services voor het in kaart brengen. Deze pagina heeft veel details, maar essentieel wat u dient te weten is dat in dit bijzondere geval de functionaliteit Opmerking is bedoeld als een manier om alleen te communiceren over fouten in de kaart en ontbrekende gegevens. Soms is het verschil tussen een persoonlijke opmerking en een die aangeeft dat er iets aan de kaart ontbreekt subtiel, maar als uw Opmerking er uitziet alsof hij zou kunnen zijn toegevoegd als een manier om een markering voor private of publiciteitsdoeleinden toe te voegen, zou het u kunnen opvallen dat een andere deelnemer van OpenStreetMap de Opmerking 'oplost' (wat betekent dat hij is gemarkeerd als zijnde afgehandeld). Bekijk alstublieft de volgende hulpvraag voor gedachten over wat toepasselijke methoden zijn voor het weergeven van persoonlijke markeringen.