NL:OSM SWOT

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

Deze pagina is gewijd aan het identificeren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van OSM (SWOT). U kan punten toevoegen in onderstaande lijst onder de juiste titel, in de juiste groep. U kan de referenties raadplegen voor informatie over SWOT-analyse en voorbeelden van dergelijke analyses via onderstaande links. De eerste twee letters in SWOT, "Strengths and Weaknesses" -" Sterkten en Zwaktes", verwijzen naar interne facetten van OSM waarover wij, de gemeenschap, controle hebben. De laatste twee letters, "Opportunities and Threats" - " Kansen en Bedreigingen", zijn externe invloeden waarmee we kunnen en in sommige gevallen moeten omgaan.

Een gebruikelijke praktijk in SWOT-analyse is "brainstormen". Er zijn twee brainstormregels. Ten eerste: geen idee is slecht. Alle ideeën zijn goed en kunnen aan de lijst worden toegevoegd. We zitten in die fase, dus hoe gek of ongebruikelijk je idee ook is, als je denkt dat het een echte SWOT is,schrijf het uit. We zullen het goede van het minder goede later uitzoeken. Ten tweede, geen ad hominem (d.w.z. persoonlijke) aanvallen. Als iemand op deze pagina iets plaatst dat u niet bevalt, geef uw repliek op een beleefde manier.

Aarzel niet om deze pagina in andere talen dan het Engels uit te schrijven. Indien je hulp nodig hebt bij de vertaling van deze wiki en het publiceren op de website, stuur dan de e-mail naar communication@osmfoundation.org

OpenStreetMap SWOT Analyse - Sterkte-Zwakte analyse

OSM's Sterktes

 1. gemeenschap van mappers of karteerders
 2. goede dekking van delen in de wereld waar andere karteerprogrammas zwak zijn
 3. deelnemen aan OSM betekent dat mensen kunnen fier zijn op hun lokale kaart
 4. gedecentraliseerde, federale structuur
 5. lage technische hinderpalen om te kunnen deelnemen
 6. open licentie
 7. veilig gelicentieerde gegevens vanwege witter dan wit beleid voor het toelaten van bronnen (+1)
 8. open en goed werkende communicatiekanalen
 9. spreekt veel vrijwillige ontwikkelaars aan
 10. het platform werd ontwikkeld en verbeterd laatste 15 jaar
 11. HOT, Humanitarian Openstreetmap Team ( humanitair openstreetmap team)
 12. insprireerse mensen met zeer verschillende persoonlijke en/of professionele interesses
 13. ODbL de open database licentie werd nooit betwist
 14. Bewezen datamodel met ingebouwde flexibiliteit
 15. De zeer lokale inhoud en kennis werd steeds aangemoedigd.
 16. Houdt de commerciële kaartaanbieders scherp. Het is vrij zeker dat andere aanbiedingen duurder en minder goed zouden zijn indien OSM er niet zou zijn.
 17. Verbetert (en redt zelfs) levens in verwaarloosde gebieden waar commerciële actoren geen interesse hebben
 18. Door het delen van technische kunde en kennis, leren mensen bijdragen aan gemeenschappelijke projecten
 19. Een levendige en diverse particuliere sector bouwt verder op OSM, hierdoor kunnen veel mensen de kost verdienen door gebruik te maken van en bij te dragen tot en dit niet enkel grote commerciële gebruiker / bijdragers , ook kleine ambachtelijke en individuele gebruikers.
 20. Vrijheid in wat in kaart kan worden gebracht (niet alleen straten
 21. Enorm bereik in wat in kaart wordt gebracht dankzij flexibel model + vrijheid
 22. Historisch geheugen van verlaten plaatsen of gewoon oudere toponiem
 23. OSM bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, dus ze geven om het project en zijn moeilijk "af te kopen" en blijven trouw
 24. De thuisbasis van vele niche-interesses zonder op elkaars tenen te treden: spoorwegen; stroomnetwerken; fietsinfrastructuur; enz.
 25. Een plek om gedetailleerde domeinkennis en een levendig debat te vinden over hoe alles in kaart te brengen
 26. Gemaakt door voetgangers en fietsers dit bevordert het detail. (vb de uitbouw en de inhoud van parken en natuurgebieden, niet zomaar de snelste weg ernaartoe)
 27. Wereldwijde dekking
 28. Individuen fungeren als bewakers van hun gebied en bieden gedetailleerde vragen en antwoorden
 29. De gemeenschap aanvaardt de gratis vorm en het niet-hiërarchische benoemingssysteem wat veel flexibiliteit en mogelijkheden biedt om zich aan te passen aan nieuwe dingen om in kaart te brengen
 30. goed merkimago in wandelaars / open software / technische-kringen
 31. politieke neutraliteit
 32. Onmiddellijk persoonlijk voordeel bij bijdrage of verbeteringen
 33. brengt mensen samen om aan iets goeds en nuttigs te werken als een team
 34. biedt een "stoel aan de tafel" en deelname aan het gemeenschapsproject voor mensen die moeilijk sociale contacten leggen. Het stelt hen in staat een waardevolle bijdrage te leveren en wordt gerespecteerd
 35. De diversiteit van mensen uit verschillende gebieden die bij het project betrokken zijn
 36. Zeer actueel, omdat wijzigingen vrijwel onmiddellijk effect hebben en zichtbaar zijn
 37. Nauwkeurigheid is bij benadering, dus geen afhankelijkheid van metingen met precisieinstrumenten
 38. Niet wettelijk bindend. Fouten kunnen worden getolereerd
 39. Het in kaart brengen van OSM is een plezierige activiteit. Landmeetkunde en landschapsobservatie is een leuk excuus om naar buiten te gaan en je omgeving te verkennen. Het kan concurreren met kleurboeken voor volwassenen en is een ontspannende activiteit
 40. Kaarten vrij van politieke inmenging, advertenties en reclame of merknamen
 41. Betrouwbaarder dan alle grote commerciële gratis online kaartendiensten
 42. Hiermee kunnen mensen en kleine bedrijven snel kaarten genereren zonder grote royalty's te moeten betalen
 43. SM laat een ruime mogelijkheid aan activiteiten toe waar mensen zich kunnen inzetten.Dit biedt de mogelijkheid aan mensen om in de loop van de tijd tussen verschillende activiteiten te wisselen, terwijl ze toch deel blijven uitmaken van de gemeenschap.
 44. Kennis van de lokale toestand gekoppeld aan OSM daar waar er een actieve werkgroep is.
 45. Terwijl zakelijke concurrenten ook lokale gebruikers aanbieden om hun kaarten aan te passen, zijn de updates voor OSM in de buurt zeer snel, bijna onmiddellijk, beschikbaar en dus veel leuker voor mapper
 46. OSM maakt gebruik van onbetaalde vrijwilligers. Dit maakt zaken mogelijk die nooit verwezenlijkbaar zouden zijn met betaalde krachten.
 47. Onze gegevens worden wel degelijk heel breed gebruikt.
 48. Onze merknaam is gekend en wordt met de dag bekender in een brede omgeving, ook de industrie.
 49. Wij beschikken over servers die de data zeer snel verwerken en beschikbaar stellen.
 50. Anderen hebben hun data vrij beschikbaar gesteld naar het voorbeeld van OSM.
 51. Er verloopt zo goed als geen tijd tussen vernieuwing en toevoegen van data en de beschikbaarheid ervan.
 52. State of the map en beurs progrmma. Samenkomsten die de werking en de kartering opvolgen en via een beurssysteem ruim beschikbaar maakt voor vele mensen.
 53. OSM kan terugvallen op een open en wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers om actief te luisteren, analyseren,en al de gegevens aan te pakken en te bewerken.
 54. OSM is succesvol in het overbruggen van culturele en taalbarrières om de mensen aan te zetten individueel een lokaal hun kennis te delen.
 55. Hulpmiddelen voor actieve deelnemers zijn ruim beschikbaar in een groot aantal talen zodat taal voor niemand een probleem kan zijn om deel te nemen.
 56. Openheid om te publiceren voor iedereen maakt het voor OSM mogelijk om snel te reageren op actuele veranderingen maar ook op vandalisme en bedreigingen.
 57. Voorrang voor de lokale gemeenschap and controle ter plaatse zijn principes die hun nut bewezen hebben bij het oplossen van tegenstellingen en kritiek binnen de gemeenschap.
 58. Stijgende verwachtingen voor de toegankelijkheid en diversiteit van de gemeenschap.
 59. Gegevens gaan verder dan kaarten en bieden mogelijkheden voor interessante oplossingen op basis van die gegevens.
 60. ID-editor geïntegreerd in de browser maakt het starten met kaarten heel eenvoudig. Misschien een optie toevoegen om te schakelen tussen iD v2 en v3?
 61. Met het tagging-systeem kunnen we zeer gelokaliseerde kenmerken in kaart brengen, bijvoorbeeld traditionele genezers.
 62. In tijden van crisis kunnen we kaarten en gegevens zeer snel aanpassen en updaten.
 63. Er is geen reklame op OSM.org, dit maakt ons onafhankelijk.
 64. Wij kunnen om het even welk gebied in kaart brengen zonder te moeten wachten op commerciële of officiële instanties.
 65. Wij hebben niet enkele een globale State of the map evaluatie, maar ook regionale zoals: Sotm Asia, Sotm Africa, Sotm Latin America ...
 66. De hele wereld zit in één kaart, één geheel van data
 67. Dit maakt het mogelijke alles te integreren en veel sneller één enkele kaart volledig te bekomen.
 68. Het nut van onze OSM - kaart voor hulporganisaties.
 69. altruisticsche benadering ook in niet-humanitaire domeinen. Mensen stellen hun tijd gratisch ter beschikking.
 70. onafhankelijkeheid van staten of commerciële intresten of machten.

OSM's Zwakheden

 1. communicatiehulpmiddelen op de website zijn zwak - de gemeenschap zal willekeurige plekken gebruiken en berichten als spam missen
 2. wiki login is gescheiden van hoofd-websites, omdat het over verschillende projecten gaat.
 3. geen ontwikkelaars - ze zijn allemaal van commerciële bedrijven, geen grotere functies voor de site.
 4. geen mogelijkheid om zaken te doen (DBA) om de hoofddatabase en replicatie-API te wijzigen om het voor consumenten gemakkelijker te maken om verschillen te consumeren
 5. Zwakke cultuur voor gegevensonderhoud, gericht op afnemende gebieden voor het in kaart brengen van groene gebieden
 6. Geen strategische besluitvormingsmogelijkheden
 7. The intense oplopende discussies doden de sfeer.
 8. Gebrek aan een strategische visie voor het project.
 9. Bij gebrek aan gedragscode ervaren veel mensen (vooral vrouwen) een vijandige omgeving in fora
 10. De huidige afhandeling van hiërarchische administratieve afdelingen is fragiel (en vaak een puinhoop) in ontwikkelingslanden
 11. Discussie over gegevenskwaliteit in sommige landen mist soms context en wederzijds begrip. Dit lijkt bij te dragen aan de waargenomen tegenstelling tussen "ambachtelijke" en "institutionele" (soms aangeduid als "zakelijke") karteerders
 12. Moeilijke en ontmoedigende acties om sommige externe gegevenssets te importeren, zelfs wanneer kwaliteit en licentie geschikt zijn (geen fouten vinden, het is gewoon moeilijk en het proces moet worden uitgevoerd)
 13. HOT narrative making OSM a one trick pony (mogelijke betekenis: OSM kan maar 1 zaak echt goed doen! Maar wat?)
 14. Doelen van de OSMF en OSM zijn niet congruent
 15. OSMheeft een groot aantal medewerkers, vrijwilligers, al zijn een even groot aantal ontmoedigd, gegevenskwaliteit, dynamiek en frisheid leiden eronder
 16. Is a commodity. Higher layers of the supply chain earn the rents.( letterlijke vertaling: "Is een handelswaar. Hogere lagen van de supply chain verdienen de huren.")
 17. Lack of ways for rents to trickle down to individuals; ( Gebrek aan mogelijkheden om door te dringen tot bij het individu)
 18. Te dominant optreden van Individuendie willen fungeren als bewakers van hun gebied ontmoedigen zo misschien nieuwe of externe hulp.
 19. kernonderdelen van ons datamodel lijden nog steeds onder tekorten, weglatingen, inconsistenties en een gebrek aan standaardisatie, waardoor conflicten tussen aanhangers van verschillende kaartscholen ontstaan en OSM-gegevens moeilijker te gebruiken zijn
 20. nuances in licenties zijn moeilijk te begrijpen voor kleine bedrijven en hobbyisten die OSM willen gebruiken, en het vragen van hulp aan de gemeenschap levert vaak tegenstrijdige antwoorden op of nietszeggende antwoorden op zoals o.a."vraag het uw advocaten"
 21. geen aantrekkelijke eindgebruikerservaring op internet, schijnbaar is de leesbaarheid van de site nog steeds ondermaats
 22. trage ontwikkeling van onderdelen in de kern-software
 23. te veel mensen leveren kritiek op de trage evolutie van kernsoftwarecomponenten, zonder met een oplossing te komen. Dit is noch nauwkeurig, noch helpt het iets in gang te krijgen
 24. sommige aspecten van ons datamodel zijn niet zo toegankelijk voor onervaren medewerkers als ze zouden kunnen zijn (zie: relaties)
 25. Het OSM-datamodel is niet consistent, eenduidig, niet in tegenstelling met andere elementen, tussen functies
 26. gebrek aan eenheid met betrekking tot kernwaarden, dit resulteerd in problemen bij het stellen van grenzen
 27. lage flexibiliteit bij het reageren op veranderingen in het juridische landschap als gevolg van de invoer van alleen ODbL-gegevens (Open Database License (ODbL)
 28. stagnerende groei in oudere / grotere gemeenschappen
 29. sommige subgemeenschappen trekken zich terug van onze zelf-gehoste communicatieplatforms in hun eigen bubbels, wat fragmentatie en polarisatie bevordert
 30. gebrek aan POI-gegevens (Points of Intrest), belangrijke interessepunten, in vergelijking met sommige concurrenten,vermoedelijk omdat POI-eigenaren niet zelf geneigdzijn om zelf updates in te dienen
 31. conflicten worden soms uitgevochten in de openbare arena, en in sommige gevallen lijken mensen bereid te zijn om de reputatie van OSM te riskeren bij het nastreven van hun doelen
 32. In sommige delen van de wereld zijn er nog steeds geen lokale werkgroepen, gemeenschappen.
 33. De standaardweergave van OSM geeft niet alle functies met geldige OSM-tags weer
 34. Sommige groepen binnen OSM - bijv. HOT, OSM-VS - presenteren zich aan de buitenwereld alsof ze "OSM" zijn (en donaties verzamelen "voor OSM-projecten") maar hun bijdrage aan OSM is zeer beperkt en is zelfs als schadelijk te beschouwen. Ondertussen zo populair dat het bijdragers aantrekt die suggesties doen, maar geen tijd besteden aan het bewerken van kaarten!
 35. Vijandigheid en ad hominem-aanvallen zijn gericht op bijdragers, vooral degenen wier belangrijkste bijdrage geen bewerkingen is , maar die ernaar streven de diversiteit en inclusiviteit van de OSM-gemeenschap te verbeteren.
 36. Gebrek aan promotiemiddelen of digitale inhoud waarin OSM wordt uitgelegd of getoond (bijv. Niet veel resultaten voor "OpenStreetMap" op YouTube, niet veel boeken).
 37. Ontbreken van de mogelijkheid om de kwaliteit en volledigheid in een gebied te beoordelen (afgezien van kwantitatieve statistieken)
 38. Geen en/of slechte ondersteuning voor (bijna) realtime (onmiddellijke) of tijdelijke informatie
 39. Op verschillende servers reageren TEGEL-symbolen zeer traag. Dit irriteert mappers en het geeft een slechte indruk.
 40. openstreetmap.org geef de tegelsymbolen niet in verschillende talen weer! Een veel opgeworpen probleem.
 41. De etikettering, de benoeming van onderdelen en documentatie is slecht, onduidelijk en moeilijk voor dataconsumenten om te begrijpen en te weten wat echt is (zie SotM 2019 Heidelberg-discussie)
 42. OSM heeft 1 miljoen bijdragen, maar <1500 stichtende leden, wat betekent dat OSMF niet echt mensen kan vertegenwoordigen die bijdragen aan OSM
 43. steeds meer delen van onze kaart kunnen niet meer door normale gebruikers worden bewerkt of onderhouden. Dit komt door de groeiende complexiteit, de overmatige micro-mapping door individuen en ook de HOT-mapping, waar creatief beschilderde tegels nooit een bruikbaar wegennetwerk zullen vormen, maar een chaotisch patchwork.
 44. Het gedrag van de standaardeditor, iD, wordt niet beheerd door de gemeenschap. Maar wie beheert dan wel?
 45. Eindgebruikers van toepassingen van OSM-gegevens kennen zelfs het OSM-project niet.
 46. Geen manier om oude tagging-schema's, toelichtingen , uitleg te vervangen en te verwijderen ten gunste van nieuwe.
 47. Het is moeilijk voor buitenstaanders om te begrijpen wat OSM is of wat OSM niet is (d.w.z. een dataproject en geen complete en gehoste kaartoplossing zoals Google / Here / etc).
 48. Engels is de enige taal die wordt gebruikt om grote geografische kenmerken weer te geven, zoals oceanen. Glassman (talk) 23:35, 18 januari 2020 (UTC)
 49. IT-infrastructuur blijft problemen hebben om de vraag bij te houden, met name het laden van tegels. Glassman (talk) 23:35, 18 januari 2020 (UTC)
 50. Moeilijk om geschrapte items terug te vinden
 51. Onmogelijk om recente veranderingen in een gebied op OSM.org te volgen - recente wijzigingensets worden alleen getoond door een rechthoek die alle veranderingen bevat die zo groot kan zijn als een continent. Een gebruiker zou elke wijziging in elke dergelijke wijzigingenset onder "historie" moeten doorlopen om te zien of de wijzigingenset zijn / haar stad heeft beïnvloed.
  • Suggestie: gebruik van warmtekaarten om gebieden te markeren waar wijzigingen zijn aangebracht
 52. Ontdekbaarheid: "hoe iets terugvinden?" Een overweldigend aantal tools is in het grotere OSM-ecosysteem aanwezig, waardoor het voor onervaren gebruikers moeilijk is om de juiste tool voor de betreffende taak te vinden. Als gevolg hiervan vragen mensen om meer en meer tools in de OSM-kern, terwijl er al perfect werkende oplossingen beschikbaar zijn (als voorbeeld: wijzigingensetweergave op osm.org versus OSMCha).
 53. Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij humanitaire mapping begrijpen OSM meer als een PR-voertuig dan als een platform voor betrouwbare kaartgegevens.
 54. De participatie aan lokale werkgroepen is niet goed geografisch gespreid.
 55. Een grote groep gegevens die gepubliceerd werden zijn niet meer up-to-date en worden niet opgevolgd noch onderhouden.
 56. Wij zijn afhankelijk van bronnen waar wij geen controle op hebben (o.a. ruimtelijke beelden).
 57. Slechts weinig mensen leveren een regelmatige en continue bijdrage.
 58. Software ontwikkeling wordt niet gecoördoneerd.
 59. Een gebrek aan mobiele apps speciek vragen en antwoorden en de doelgroep van de beginners.
 60. Vroegere mogelijkheden werd niet gebruikt, gemist, o.a. collecties van ruimtefotos, interessante plaatsen ... via specialistische apps.
 61. Wiki is te complex voor nieuwe mappers.
 62. Nieuwe gebruikers en karteerders kennen slechts 2 softwareblokken: iD (iDv3, RadiD en afgeleide) en JOSM. De leercurve is veel te steil!
 63. Het bewustzijn dat karteringsdata veel aandacht vragen, dat het veel werk is, ontbreekt.
 64. Te veel van de meest nuttige OSM-gerelateerde hulpmiddelen / software bevinden zich buiten het hoofdproject, waardoor ze zelfs voor de meest actieve gebruikers moeilijk te vinden zijn.
 65. Do-ocratie ( het feit dat mensen door te doen, door een taak op zich te nemen en uit te voeren zonder dat iets of iemand ze op die plaats heeft gezet ) beperkt degenen zonder de vereiste vaardigheden om deel te nemen (zelfs als ze geweldige ideeën hebben). Er is geen centraal coördineren instantie.
 66. Om actief deel te nemen moet men blijkbaar , voor velen, te technische en moeilijke vaardigheden bezitten en dat is een barrière om actief te worden. Dit werkt ontmoedigend.
 67. Sommige bewerkingen en taken zijn vrij saai.
 68. Gegevens kunnen soms weinig consistent, samenhangend zijn.
 69. Zo hebben veel leden hebben zich afgemeld bij sommige communicatiekanalen en zullen daarom belangrijke onderwerpen missen.
 70. Discussies wijken dikwijls af van de essentie van het onderwerp, waardoor het moeilijk is om een uiteindelijke consensus te bereiken.
 71. Dubbele inspanning (bijv. Verschillende vragen en antwoord hulpmiddelen die vergelijkbare dingen doen).
 72. Het grootste deel van de bevolking gebruikt geen OSM, maar gebruikt bijna dagelijks andere kaarten (bijvoorbeeld Google Maps).
 73. Het duurt lang van idee tot implementatie (kernsystemen).
 74. OSMF heeft slechts één administratief medewerker.
 75. Het ontbreken van een officiële OSM-app verwart mensen die gewend zijn aan de manier waarop andere organisaties werken.
 76. OpenStreetMap.org op een mobiele telefoon of tablet werkt niet naar behoren. (+1)
 77. We discussieren te veel en te lang en zo gaan we niet snel genoeg vooruit.
 78. Sommige, voorheen actieve, gemeenschappen en werkgroepen krimpen nu, zijn veel minder actief.
 79. Het is niet duidelijk wat de voordelen zijn om een Local afdeling te worden.
 80. We vergeten vaak dat de overgrote meerderheid van de leden en gebruikers van OSM niet deelnemen aan discussies en daarom weten we niet echt wat de meerderheid denkt.
 81. Er zijn te weinig toegewijde en actieve vrijwilligers om OSM-projecten op gang te krijgen of te behouden.
 82. Zelfs open-source voorstanders van OSM gebruiken dikwijls andere kaartdiensten
 83. Wie voor de eerste maal de website bezoekt: uitgevers,/ gegevensgebruikers, kijkers) worden onvoldoende goed verzorgd.
 84. De hoofdkaart verbergt het nut van het hele project, de meeste gegevens, gebruiksmogelijkheden zijn verborgen, worden niet voldoende aangeboden
 85. OSM geeft gebruikers onvoldoende redenen om de OSM-kaarten te gebruiken in plaats van googlemaps.
 86. Gebrek aan publiciteit.
 87. Geen statistieken (of KPI's = Key Performance Indicator) om de focus te stimuleren..
 88. Er zijn geen hulpmiddelen om geïmporteerde gegevens up-to-date te houden met de bron.
 89. Slechte online methoden voor sociale interactie en gemeenschapsvorming.
 90. Wij moeten focussen op data in plaats van op gebruikers.
 91. De nieuwe bijdragersgrafiek toont een daling de laatste 4 jaar af en niemand neemt de moeite om te vragen waarom.
 92. Routering, de weg naar een gezochte plaats op osm.org mislukt te vaak met "kan geen plaats vinden" wanneer u het punt al hebt vastgezet. (zie forum https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website/issues/1874, een beter followup github).
 93. Github-problemen voor de hoofdsite vanaf 2018 worden niet behandeld in 2020.
 94. Github-problemen voor osm.org hebben vaak een onduidelijke status (welke onderwerpen moeten nog worden besproken; zijn kwesties nog steeds relevant, verlaten, ...). Geen duidelijk fout / defect triage-proces, de prioritijten van problemen zijn niet altijd duidelijk (misschien niet duidelijk gecommuniceerd). Tip: gebruik GitHub-labels en misschien projectborden.
 95. Gebrek aan project roadmap, stappenplan
 96. Gebrek aan strategie voor maatschappelijke betrokkenheid
 97. Stemmen en acties van eenzaten verminderen de betrokkenheid van mensen bij het project door andere stemmen te pesten en te verdrinken
 98. er is geen verhaal als een belangrijke bijdrager aan het project zich niet houdt aan de 'etiquette-code'.
 99. Het bestuur stelt dat de werkgroepen de beslissingen nemen. De werkgroepen zeggen dat de gemeenschap de beslissingen neemt. Zo is het blijkbaar moeilijk om als buitenstaander in de beheerskring toe te treden.
 100. Het verhaal en de leidraad die HOT (humanitaire openstreetmap groep) en de HOT community vormen een bedreiging voor OSM. Het zou het project dienen om HOT als een voordeel te zien.
 101. Gebrek aan strategie om open source-ontwikkelaars te werven om het project te ondersteunen.
 102. gebrek aan duidelijke communicatie van de kernprincipes en waarden van OSM heeft ertoe geleid dat mensen meedoen en deelnemen aan het project als vrijwilligers met belangrijke externe doelen (zoals loopbaanbelangen, politieke visies, waarden en geloofssystemen van andere projecten), terwijl zij de kernwaarden en doelen van OpenStreetMap verwerpen
 103. Als gevolg hiervan zijn er een aantal opvallend zichtbare mensen die OSM in de eerste plaats zien als:
  • een bedrijf dat moet worden beheerd en geoptimaliseerd zoals elk ander bedrijf voor het maximaliseren van investeringen (ROI:return of investment)
  • een platform waar politieke doeleeinden kunnen worden nagestreefd.
  • een platform om carrière-vooruitgang na te streveen.
  • een opslagplaats, reseerve van bruikbare geodata met een open licentie, ongeacht hoe deze wordt geproduceerd
  • een Engelstalig / Amerikaans cultuur gedomineerd open source / tech-project dat kan en moet worden beheerd zoals vele andere tech-projecten die er zijn (Mozilla, python, noem maar op)
 104. de OSM-gemeenschap mist momenteel een breed spectrum aan projecten voor het ontwerpen van gemeenschapskaarten die de geografische diversiteit die het project omvat goed weergeven.
 105. het ontbreekt ons aan het vermogen om georganiseerde niet-individuele activiteiten binnen het project effectief te reguleren.
 106. ons vermogen om lokale medewerkers te werven en te motiveren varieert sterk in verschillende delen van de wereld en tussen verschillende sociale groepen.
 107. Training - gebrek aan effectieve, goed onderhouden training heeft invloed op attractie, betrokkenheid en diversiteit
 108. Nieuwe gebruikers brengen vaak objecten in kaart die gemakkelijk in bulk kunnen worden geïmporteerd, zoals gebouw- / adresgegevens.
 109. Gebrek aan normen voor 3D-kartering. Elke grote verwerker heeft zijn eigen eigenaardigheden, zelfs plattevlakken kunnen anders worden weergegeven.
  • Ondersteuning voor het in kaart brengen van niet-vlakke onderkant van bouwdelen.
  • De gemeenschap heeft mogelijk open-source referentiesoftware nodig, die goede prestaties levert (in tegenstelling tot Kendzi3d).
  • Er moeten ook richtlijnen zijn voor verwerkers. Bijvoorbeeld: "Is de muur van het gebouw die hoger is dan het laagste punt van het dak, dezelfde kleur als de muren of deelt het dezelfde kleur als het dak"?
  • Wiki-pagina's met betrekking tot 3D-mapping moeten worden herzien. Sommige bijna lege pagina's zijn gemarkeerd als "In uitvoering, in behandeling" sinds 2011-2014. Voor nieuwkomer is het erg verwarrend om veel pagina's (bijvoorbeeld over dakvormen) gemarkeerd als voorstellen te zien. Sommige van deze voorstellen worden daadwerkelijk in praktijk gebracht, terwijl andere er gewoon blijven.
 110. Hypocrisie tussen de kernwaarden van OSM en het echte leven. De eerste drie volgende punten werden waargenomen op het lokale OSM-forum.
  • Vroeg of laat zal in elke groep mensen, nationale, regionale of wereldwijde OSM-gemeenschappen, een natuurlijk leider naar voren treden. Problemen beginnen, als / wanneer leiderschap dictatuur wordt. Die leiders proberen de kaart te modereren zodat deze overeenkomt met hun idealen. Dit doodt diversiteit, die had moeten leiden tot een kwaliteitskaart die tegemoet komt aan een breed scala aan behoeften (fietser, pedesterians, chauffeurs, 3D-pedants) en alleen focust op wat leiderschap noodzakelijk acht.
  • Als leiderschap naar voren komt in een kleine lokale gemeenschap, kan deze giftig en vijandig worden tegen buitenstaanders, die hun lokale standaard voor werk zullen bederven. OSM moest mensen aanmoedigen overal te zijn en overal in kaart te brengen?
  • Afkeer van de gemeenschap tegenover automatisering versus duurzaam onderhoud van een nauwkeurige kaart. Elk teeltsysteem verhoogt ook de kosten van onderhoud. We hebben automatisering nodig (niet noodzakelijk AI) om al in kaart gebrachte (stedelijke) gebieden up-to-date te houden. Oude gebouwen worden gesloopt en in plaats daarvan worden steeds nieuwe gebouwd. Modern ontwikkeld, democratisch open land heeft een (provinciale) overheidsafdeling die verantwoordelijk is voor het coördineren en publiceren van geplande ontwikkelingen. Als er open, door mensen beoordeelde gegevens zijn over gebouwen die nog niet eens op luchtfoto's staan, waarom verwerpt de OSM-gemeenschap dergelijke import dan als een bedreiging voor kwaliteitstoewijzing?
 111. Geen gedragscode: veel OSM-discussies worden bestuurd door een klein aantal luide stemmen. Velen kiezen ervoor om niet deel te nemen aan OSM-forums omdat er geen gedragscode bestaat die normen voor communicatie vaststelt. We moeten een meer gastvrije sfeer creëren.
  • Wanneer de persoon de eerste keer begint met in kaart brengen, kan hem een korte TLDR (To Long, didn't Read) (te lange tekst, maximaal 3000 tekens) met richtlijnen worden getoond. Na die bewerking ontvangen ze een langer document met links naar wikipagina's die ze snel zouden moeten leren kennen. Dat is voor OSM, niet voor wiki, die al een vergelijkbaar concept heeft.
 112. Onervaren gebruikers hebben geen mogelijkheid om sommige van hun onbedoelde wijzigingen die met iD in de webbrowser zijn gemaakt, terug te zetten
 113. De wiki en het belang dat eraan wordt toegekend, vormt een belangrijke barrière voor een grotere participatie van de gemeenschap. Het is een vorm van communicatie die de meeste mensen niet in hun dagelijks leven gebruiken. Het vereist een aparte login. Formatteren en bewerken zijn niet intuïtief en het volgen van alle wijzigingen op pagina's is onmogelijk. Het is een medium waar een individu onbeperkte veranderingen kan aanbrengen, maar wordt vaak behandeld als een bron van waarheid. Deze analyse die wordt uitgevoerd in de wiki snijdt waarschijnlijk grote delen van de gemeenschap af van deze oefening.
 114. Gebrek aan diversiteit binnen OSMF-lidmaatschap en bestuur
 115. Er zijn nog steeds landen op de wereld waar geen OSM-gemeenschap bestaat
 116. osm.org ziet er gewoon uit als een lelijke Google Maps
 117. Geen gemakkelijke manier om naar Engels of een andere taal te schakelen
 118. Het is niet duidelijk dat u de kaart reeds bij U eerste bezoek kan bewerken
 119. Geen gestructureerde manier om met import en externe gegevens om te gaan
 120. Is de definitie van attributen te bewerken?
 121. De licentie maakt het moeilijk om gegevens in 2 richtingen te delen.
 122. Het downloaden van gegevens of kaartafdrukken is elders eenvoudiger
 123. Het woord 'bewerken' is niet duidelijk, moeten we de formulering voor 'de kaart verbeteren' wijzigen

Mogelijkheden voor OSM

 1. markleidend platform voor de uitwisseling van gedeelde geodata
 2. OSM is een uitstekend open dataplatform
 3. Neemt de leiding in de integratie van Artificiële gegevensgehelen
 4. Coördineert en bestudeeert de vereisten en mogelijkheden voor het ondersteunen van regionale kaarten in de lokale taal
 5. De enige geloofwaardige en uitbreidbare kaartaanbieder buiten commerciële kernmarkten, b.v. Africa, Latin Am., & SE Asia
 6. Verschillende goevernementele overheden overwegen actief om OSM als basislaag te gebruiken voor zaken als nationale volkstelling.
 7. OSM zou een leidende stem kunnen worden in de wereldwijde Free / Open-sector die FOSS (free and open-source software- vrije open software)/ open data-waarden promoot
 8. Commerciële en institutionele gebruikers / bijdragers kunnen veel nuttiger worden (geld, middelen en gegevens verstrekken) als ze gezamenlijk worden benaderd en zonder een standaardverdenking
 9. Veel meer mensen kunnen gemotiveerd worden om te helpen bij diversiteit en inclusie en het verbeteren van de communicatie binnen de gemeenschap indien zij verwelkomd en uitgenodigd worden.
 10. Bouw een webapplicatie die concurreert met Google Maps, voor privacybewuste mensen en mensen in gebieden waar Google geen bereik heeft
 11. open data-initiatieven van de overheid openen extra gegevensbronnen
 12. De trend en uitbouw van locatiebewuste videogames opent een extra mogelijkheid (en potentiële bron van bijdragers) voor OSM
 13. De beweging voor privacybewustzijn kan OSM ten goede komen. OSM kan gezien worden als een alternatief voor door internet gefinancierde internetbedrijven
 14. Synergieën, samenwerking met andere wiki-achtige communities ontstaan (Wikipedia, Wikidata, Wikivoyage, Commons, OpenPlaques, lokale wiki's, ...)
 15. Alleen karteren waar data-acquisitie niet wordt aangedreven door winstoogmerk
 16. De mensheid heeft nood aan een gemeenschappelijk geodata / kaart. OSM is de beste plek om aan die behoefte te voldoen
 17. Bouw vectortegels om tegels in meerdere talen te bedienen
  • Om te beginnen en om computerkosten te besparen, kunnen gelokaliseerde tegelsets worden gegenereerd voor enkel die regio's, waar de meeste mensen die taal spreken.
 18. Er is een groot aantal mensen dat nog nooit van OSM heeft gehoord en graag wil bijdragen.
 19. Kleine bedrijven en non-profitorganisaties kunnen onze tegels op hun websites gebruiken.
 20. Iemand maakt op innovatieve wijze gebruik van de kaartgegevens op een manier waar nog niemand aan heeft gedacht.
 21. De kwaliteit van "machine learning", zelf-lerende computers verbetert snel.
 22. Het moet mogelijk zijn meer organisaties te overtuigen om open gegevens vrij te geven.
 23. Lidar-apparaten worden goedkoper. ( LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging)
 24. Auto's zijn nu vaak uitgerust met ingebouwde camera's / veel niet-OSMers hebben nu dash-cams.
 25. Open Data wordt steeds meer gebruikt en begrepen.
 26. Automatische vertaling van tekst wordt steeds beter waardoor mensen die verschillende talen spreken, beter kunnen communiceren (bijv. Een knop toevoegen om dagboekberichten te vertalen, net zoals hoe je sociale media-berichten kunt vertalen met een klik op de knop).
 27. We hebben een grote kans om meer sponsoring en financiering te krijgen als we er meer inspanningen voor doen
 28. Indien een van de grote drie die hun gegevens opent (google, tomtom) is dit een mogelijkheid voor OSM om lokale gegevens te verzamelen van niet-OSM-bijdragers.
 29. Geld kan worden doorgegeven aan de basis van het project om controle van bovenaf te voorkomen.
 30. Het is gemakkelijker om online peilingen (en dergelijke) te houden om de meningen van OSMers te verzamelen.
 31. Eerdere ervaring met het toevoegen van routeringsopties aan OpenStreetMap.org heeft bewezen dat het mogelijk is om meer functies aan de hoofdwebsite toe te voegen zonder de geweldige oplossingen van derden, die rond OSM zijn ontwikkeld, te storen of te vernietigen.
 32. Verbetering van het gemeenschapsgevoel, met toepassingen zoals OSM Calendar en Microcosm, kunnen in de hoofdwebsite worden geïntegreerd.
 33. De gemeenschap zou inclusief kunnen zijn als we hierin als prioriteit daadwerkelijk zouden investeren. De gegevens die we bijdragen kunnen dus ook verbeteren door inclusiever te zijn.
 34. Als we zouden werken aan inclusie bij het bestuur en de werkgroepen, dan zou dit de potentiële dreiging van bedrijfsovernames kunnen compenseren.
 35. OSM zou lessen kunnen trekken uit andere open projecten.
 36. OSM is een geliefd wereldwijd project. Als we een plan zouden maken om deze problemen aan te pakken, zouden we adviseurs en hulp kunnen inschakelen, zowel binnen het project als daarbuiten.
 37. De OSMF zou personeel kunnen inzetten om potentiële gegevensimport te verwerken, in plaats van dit aan onervaren gebruikers over te laten
  • Ik wilde persoonlijk gebouw + adresgegevens importeren voor de stad Philadelphia, maar ik was geïntimideerd door het proces en ik kon niemand anders vinden die dit voor mij kon doen.
 38. De OSM-gemeenschap moet automatiseringstools accepteren als een kans, niet als een bedreiging.
 39. Omdat OSM open data is, kunt u meer uit de data halen door bijvoorbeeld de data te combineren met andere datasets of het bewustzijn rond specifieke onderwerpen te vergroten. Bijv. Alle verschillende diensten die een cornershop zou kunnen aanbieden
 40. Een echte POI-kaart worden. AI zal dat in de toekomst kunnen, laten we ons concentreren op de metagegevens - de lokale gegevens.
 41. De centrales van het unieke Europese noodnummer 112 zouden gebruik kunnen maken van OSM om een beter lokalisatie mogelijk te maken.(sommige doen het reeds, zoals o.a. in Italië).
 42. Samenwerking met lokale alpen clubs (er zijn er al enkele, bijvoorbeeld met CAI in Italië).  

Bedreigingen voor OSM

 1. Pogingen om onze gegevens te overspoelen met massagegevens van lage kwaliteit (invoer, gegenereerde AI en dergelijke)
 2. Andere organisaties of bewegingen die zouden proberen de reputatie van OSM te benutten
 3. Stagnation vanuit de gedachte "het werkt — raak het niet aan"
 4. Zeer zichtbaar kwaadaardig vandalisme, b.v. de Aug 2018 herbenoeming van grote steden in een beledigend woord.
 5. Stijgende verwachtingen voor de toegankelijkheid en diversiteit van de gemeenschap
 6. Luidruchtige reactie op verwachtingen voor benaderbaarheid en diversiteit door sommige leden van de gemeenschap alsof dergelijke verwachtingen een bedreiging vormen
 7. Sommige vragen, verwachtingen, eisen overtreffen de middelen. Tegels bijvoorbeeld, en misschien ook de technische middelen om de risico's te verminderen(zoals een echt robuuste opstelling van vectortegels)
 8. Naarmate OSM steeds meer als gezaghebbend wordt beschouwd, kunnen statelijke actoren vijandig worden (het is zeer moeilijk zich te verdedigen tegen door de staat uitgevoerd vandalisme van de gegevens vandalisme)
 9. Zeer zichtbaar niet-toegeschreven ongewenst gebruik brengt OSM in een moeilijk dilemma (niet reageren = risico's op verzwakken licentiebescherming, reageren = risico's dat OSM zijn integriteit verliest)
 10. Wordt irrelevant vanwege gebrek aan innovatie in het gezicht van sterk geautomatiseerde kaarten maken op schaal.
 11. Gecoördineerde inspanningen om de gegevenskwaliteit van OSM te ondermijnen (bijv. SEO-bedrijven, geheime bedrijven die twijfelachtige gegevens uploaden zonder de gemeenschap erbij te betrekken)
 12. Een van de grote drie die hun gegevens opent (google, tomtom), merk op dat dit een bedreiging voor OSM is, niet voor de OSMF (Open streetmap foundation)
 13. Een bedrijf dat zijn werknemers opdraagt om zich aan te melden bij OSMF, zeg hoe ze moeten stemmen en dus "OSMF" en de handelsmerken van OpenStreetMap enz. "overnemen, Bezitten"
 14. technologische vooruitgang in vanuit de lucht of in een voertuig gemonteerde enquêtes en geautomatiseerde extractie van functies kunnen de menselijke vrijwilligers van OSM uit het veld spelen
 15. sneller en goedkoper mobiel internet vermindert de waarde en het nut van de traditionele kracht van offline kaarten van OSM
 16. een groeiend marktaandeel van smartphones vergeleken met laptop / desktopcomputers maakt het moeilijker voor mensen om bij te dragen aan volledige productiviteit met apparaten die ze al bezitten
 17. aanstaande lucratieve gebruiksscenario's van geografische gegevens (bijv. kaarten voor zelfrijdende auto's) kunnen onze concurrenten rijke financieringsbronnen bieden
 18. grote bedrijven met zakelijke belangen in repressieve staten wensen een steeds grotere controle op op de kaart, waardoor ze een kanaal worden voor repressieve staten die hun macht projecteren. Voorbeeld: China zegt tegen megacorp in de VS "hey we zien dat u veel OSM bewerkt, zorg ervoor dat Taiwan correct is geregistreerd als behorend tot China, anders kunt u problemen ondervinden bij het verkopen van uw diensten in ons land"l
 19. De controle over OSMF kan worden overgenomen door organisaties (bedrijfsleven, NGO, overheid) die meer financiële middelen hebben of beter georganiseerd zijn dan de huidige groep individuele vrijwilligers
 20. de groeiende verwachtingen van gebruikers met betrekking tot diensten ingebouwd in digitale kaarten (realtime verkeer, schema's van het openbaar vervoer, luchtfoto's, beoordelingen, ...) maken het voor OSM of entiteiten in ons ecosysteem uitdagender om concurrerende producten aan te bieden.
 21. wijzigingen in wetgeving kunnen een negatieve invloed hebben op OSM, b.v. aansprakelijkheid voor schending van auteursrechten in door gebruikers gegenereerde inhoud, verplichte verkeerde informatie in kaarten, ...
 22. De moderne karteringsbenaderingen (bijv. remote mapping, AI) maken ons in toenemende mate afhankelijk van niet-vrije instrumenten en beeldbronnen, en dus van de goede wil van de organisaties die hen bieden
 23. Verhoogde deelname van werknemers van zakelijke gebruikers aan OSMF-werkgroepen kan hen in staat stellen het project te sturen in een richting die is afgestemd op hun commerciële belangen (al dan niet opzettelijk)
 24. bekende bestaande zwakheden en breuklijnen worden misbruikt / gestimuleerd door externe partijen in een poging om de gemeenschap te bestrijden / verstoren, zoals het Amerikaanse publiek is aangedaan tijdens de eerste verkiezing van Trump, mogelijk met als einddoel zich dan als redder te voor te doen
 25. Besturen zoals een commerciële onderneming en leiderschapsprincipes toepassen op OSM zonder na te denken wat de belangrijke verschillen zijn tussen OSM en een bedrijfsomgeving
 26. naïeve betrokkenheid bij goedbedoelende bedrijfsactoren ("ze willen ons alleen helpen, ze zijn onze vrienden") zou OSM kunnen infecteren met kortetermijndoelen en managementideeën die standaard zijn in de bedrijfswereld maar OSM schaden
 27. https://slate.com/technology/2020/01/evil-list-tech-companies-dangerous-amazon-facebook-google-palantir.html "Welke technologiebedrijven doen echt het meeste kwaad? Hier zijn de 30 gevaarlijkste, gerangschikt door de mensen die het weten." - van de 10 meest kwaadaardige techbedrijven zijn # 1, # 2, # 5, # 6, # 7 zeer openlijk actief in OpenStreetMap en dreigen de echte en onafhankelijke kaart van burgers die we vroeger gebruikten te vervangen.
  • Voorbeeld: het CAPTCHA-systeem dat op deze wiki wordt gebruikt, geeft waarschijnlijk de identiteit van de deelnemer weg aan # 3 op die lijst.
 28. Op de lijst van bedrijven gerangschikt als "Kwaadaardig" in de link in de vorige bedreiging, is Microsoft # 7. Het Bing Satellite-project van Microsoft is de primaire afbeeldingsbron die wordt gebruikt voor de meeste OSM-bewerkingen; als OSM alle bijdragen van bedrijven weigert die in de top 10 van een Slate "Evil list" staan - of wat dat betreft bedrijven met een geschiedenis van krachtige oppositie tegen open source - zal het niet langer mogelijk zijn om Bing-beelden te gebruiken. Dus de dreiging is: als de OSM-gemeenschap niet in staat is om een genuanceerde benadering van de betrokkenheid van bedrijven te kiezen, zal het creëren van een open wereldkaart enorm moeilijker worden.
 29. Grote bedrijven beweren dat OSM niet snel genoeg beweegt en tracht om OSM te forceren. We kunnen op geen enkele manier de vereiste verbeteringen bijhouden die ODbL nodig heeft, ook al zouden we dat willen.
 30. We verliezen de ondersteuning van bijdragers als we er niet in slagen om inclusiever te worden, vooral als dit nieuws oplevert.
 31. We moeten proberen om marktaandeel te vergroten. Mensen houden zich aan (Google / HIER / Tomtom / ...) Kaarten omdat het voor hen werkt
 32. In ontwikkelingslanden zullen we geen mensen aantrekken om deel te nemen, als OSM teveel lijkt op een project voor humanitaire doeleinden. In ontwikkelingslanden zullen we geen mensen aantrekken om mee te doen, als OSM erop aandringt een vrijwilligersmodel in westerse stijl toe te passen op plaatsen waar mensen $ 2 / dag verdienen.
 33. Niemand heeft een overtuigend idee hoe mensen met een dagelijks inkomen van $ 2 te betrekken bij het maken van kaarten zonder betaling. Maar er zijn gebieden die we dringend moeten verbeteren. De perceptie van de Openstreetmap als geheel in de HOT-doellanden, evenals de perceptie van deze landen door westerse fauteuil-mappers (ik ook). Dit is zowel een zwakte als een kans. https://www.techzim.co.zw/?s=google+maps&x=0&y=0 https://www.techzim.co.zw/?s=openstreetmap&x=0&y=0 https: //www.openstreetmap. org / user / Cole% 20Myers / geschiedenis # map = 11 / -17,7369 / 31,3509 & lagen = N
 34. Reputatieschade (en in mindere mate juridische schade) door grotere schending van intellectueel eigendom van bijdragers (dit werd iirc(if I remember correctly- indien ik mij god herinner) opgemerkt in elke eerdere SWOT-analyse, maar lijkt op dit moment buiten het gezichtsveld te liggen, hoewel het een probleem blijft).
 35. We komen vast te zitten in verhalen uit het verleden - voor elk voorstel is er altijd een slecht voorbeeld in het verleden; bijgevolg stagneren we.
 36. Werkgroepen zijn niet verkozen en verzetten zich vaak tegen de input van de OSMF-raad - waardoor het risico bestaat op projectovername door vijandige leden.
 37. Medewerkers vertrekken als gevolg van een negatieve gebeurtenis.
 38. De gegevens zijn na verloop van tijd verouderd en zijn dan niet meer relevant.
 39. We missen een geweldige kans van de particuliere sector vanwege de negatieve houding ten opzichte van bedrijven.
 40. Pogingen om daarin veranderingen op gang te brengen worden geblokkeerd.
 41. Andere organisaties halen onze sterke punten in waardoor het moeilijker wordt om de OSM-visie aan nieuwe bijdragers te verkopen.
 42. Belangrijke sleutelpersonen, zoals systeemadministrators, verlaten ons.
 43. Google Maps, Yandex Maps hebben pushmeldingen, geautomatiseerde berichten om gebruikers te vragen hun inbreng bij te dragen aan de plaatsen waar ze zijn geweest.
 44. Het ontbreken van een plan van OSM stelt ons bloot aan overnames, projectbegraafplaatsen en gedesillusioneerde leiders / bijdragers aan de gemeenschap.
 45. Waarom verlaten mensen OSM? We onderzoeken zelden de echte reden waarom er een daling is in sommige aspecten - bestuur, bijdragers. Voor een datagedreven project missen we een kans om te verbeteren.
 46. De strijd en machtsdynamiek maken het moeilijk voor nieuwe mensen om in de toekomst deel te nemen aan het project.
 47. Onvermogen om gecoördineerd en / of aangemoedigd vandalisme te verminderen; denk Pokemon Go maar erger - als een spel of activiteit massale bewerking van OSM op een schadelijke manier aanmoedigt.
 48. organisaties en bedrijven die zichzelf presenteren als vriendelijk voor de OSM-gemeenschap, terwijl ze enorme economische doelen nastreven, vaak in fundamenteel conflict met de waarden van het project - oppervlakkige vriendelijkheid als wapen gebruiken en profiteren van de houding van goed vertrouwen in de OSM-gemeenschap.
 49. Waargenomen stagnatie die leidde tot een gebrek aan vertrouwen in het project om substantiële vooruitgang op lange termijn te boeken.
 50. Gebrek aan onderhoud maakt het mogelijk dat gegevens oud worden waardoor de waarheid van de kaart wordt verminderd - bijv. busroutes veranderen in de loop van de tijd en worden mogelijk niet bijgewerkt om de nieuwe realiteit weer te geven.
 51. Verhoogde discussie over ethiek: wat als OSM-gegevens worden gebruikt voor "kwaad". Bijv. met betere kaarten wordt het voor organisaties (incl. overheden) eenvoudiger om onethische of zelfskwaadaardige acties te plannen die gericht zijn op specifieke groepen.
 52. Risico op verkeerde data
 53. Enkel een klein aantal personen zetten zich in voor kerntaken

Discussie

Plaats je commentaren en discussiepunten op deze bladzijde.

Referentie Materialen

Het scannen van deze QRpedia-code leidt u naar het Wikipedia-artikel over SWOT-analyse in de standaardtaal van het apparaat dat u hebt gebruikt voor het scannen van de code. Als het artikel niet in uw taal bestaat, wordt Engels weergegeven als vervanging.

Aarzel niet om extra relevant referentiemateriaal op SWOT toe te voegen, met name in andere talen dan het Engels.

Prioritaire OSM werk i.v.m. OSM's toekomst

considerations by individuals