NL:Ontwikkeling verkeersbord met onderborden pagina's

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ontwikkeling


Constatering:
Vele mappers hebben moeite om de verkeersborden te vertalen voor alle mogelijke vervoersvormen.
Het steeds maar weer de combinatie van tags er bij puzzelen.
Niet correcte of half ingevoerde tagging kan nadelige gevolgen hebben voor andere vervoersvoermen.

Doel:
Voor elke hoofdbord met onderborden de juiste tagcombinatie vaststellen.
Deze op een pagina verzamelen.
Van daar uit zijn er later goede presets te maken voor gebruik in bijvoorbeeld JOSM.

Template ontwikkeling

Hoofdstukken:
Informatie over het bord met links.
Wetenswaardigheden en Openstreetmap adviezen.
Zoals,RVV, motorvoertuigen zijn geen mofa en moped.

Controle methode:
Overpass query, met Nederland, Provincie of BBox

Secties:

 • Verkeersbord zonder onderbord
 • Verkeersbord met onderbord
 • Verkeersbord met meerdere onderborden

Kolommen:

 • Kolom 1: De verkeersbord plaatjes.
 • Kolom 2: RVV code.
 • Kolom 3: Tags op paal, naast de weg of op portaal boven de weg.
 • Kolom 4: Tags op de weg, geldende van vanaf beide zijde, meestal weerszijde hetzelfde bord en onderbord.
 • Kolom 5: Tags op de weg, geldende van vanaf 1 kant, forward in richting tekenrichting way. Op middennode way of way.
 • Kolom 6: Tags op de weg, geldende van vanaf 1 kant, backward in richting tegensteld aan de tekenrichting way. Op middennode way of way.
 • Kolom 7: Vaak gebruikt? Code voor wel of niet vaak voorkomend ster of nummer met tekst. 1. Vaak Ja 2. Geregeld Soms 3. Zelden Nee.
 • Kolom 8: Omschrijving.
 • Kolom 9: Extra info.

Bepalen volgorde.

Directe tagging:
Plaats: de basis - Waar staat het verkeersbord? Naast de weg of boven de rijbaan. Tagging op node, node is het element (paal, straatlantaarn).
De facing direction aan geven, direction= of traffic_sign:direction=*

Afgeleide tagging:
1ste graads afgeleid, traffic_sign taggen op middennode van een way of op een way.
2de graads afgeleid, access van vervoersvormen taggen op middennode van een way of op een way.

1ste graads is van belang om 2de graads te kunnen controleren.
Rekening houden met werkingsrichting van het verkeersbord t.o.v de tekenrichting van de way.
Vermelding van forward en backward mogelijkheden.

Moeten de meest gebruikte combinaties bij elkaar staan of aangegeven worden met kolom en een nummer of een ster, in tabel sorteren.

Template

In ontwikkeling.


Sectie:
Hoofdbord.

Bord Code Tags op paal

op node

Tags op weg

node of way tweezijdig

Tags op weg

node of way forward ↑

Tags of weg

node of way backward ↓

Vaak

gebruikt?

Omschrijving Extra info
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld


Sectie:
Hoofdbord met één onderbord.

Bord Code Tags op paal

op node

Tags op weg

node of way tweezijdig

Tags op weg

node of way forward ↑

Tags of weg

node of way backward ↓

Vaak

gebruikt?

Omschrijving Extra info
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Sectie:
Hoofdbord met meerdere onderborden.

Gebruik: node way
Als boven.


Verwijzing

Kolom invoegen bijNL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden bij hoofdbord naar een hoofdbord pagina met onderborden