Netherlands Mapping Parties 2008/Notulen Veenendaal

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Verslag OSM-NL-vergadering

4 augustus 2008 19:00 - 21:00 Veenendaal

Aanwezigen: zie aankondiging Wiki[1]

Notulen: Martijn van Exel

Agenda (vastgesteld aan het begin van de vergadering)

 • OSM Smoelenboek (Geert)
 • Datakwaliteit en garanties (Geert)
 • OpenStreetPhoto (Geert)
 • OSM-dag 13 september (Henk)
 • Technische infrastructuur (Milo)
 • Huisnummers (Freek)
 • Informatieverzoeken (Stefan)
 • Funding (Martijn)

Acties

 • Voorstel voor een vernieuwing van openstreetmap.nl (punt 1) -- wie?
 • OpenStreetPhoto-idee uitwerken -- wie?
 • Uptodate houden Wiki over 13 september -- Milo
 • Tshirts printen voor OSM-dag -- Milo
 • Regelen van een webradiospecial voor SoftwareFreedomDay -- Bas
 • Voorbereiden Editing 101 workshop 13 sept. -- Martijn vE samen met Gert IN PROGRESS
 • Voorbereiden Garmin-workshop 13 sept. -- Lambertus of delegeren
 • LOSC-persoon uitnodigen 13 sept -- Bas
 • Journalist warm maken voor OSM-dag - Martijn vE DONE Tonie van Ringelestein gemaild
 • Milo in contact brengen met NLNet -- Martijn vE DONE

Samenvatting van de bespreking

1. Smoelenboek

Er is behoefte aan een makkelijke manier om in contact te komen met medemappers en een betere vindbaarheid van informatie over OSM. De wiki wordt door sommigen niet toegankelijk genoeg gevonden en op openstreetmap.nl staan te weinig verwijzingen naar praktische info. De behoefte wordt onderkend om met enkele mensen na te denken over een betere integratie van openstreetmap.nl en de aanwezige informatie op de wiki. Een duidelijk portaal waar je als buitenstaander makkelijk verschillende typen informatie kunt vinden.

2. Datakwaliteit en garanties

Als commerciële gebruiker van OSM-data zijn garanties / uitspraken over de kwaliteit van de data wenselijk. Vanwege het open en vrije karakter zal het nooit mogelijk zijn om een kwaliteitsgarantie te geven op de centrale database. We zijn het erover eens dat het eenieder vrij staat om een 'branch' te maken van de OSM-data en daarop zijn eigen kwaliteitsstempel te drukken. Ook kun je beter greep krijgen op de kwaliteit van de data in je eigen omgeving door je lokaal te organiseren.

3. OpenStreetPhoto

Geert oppert het idee om een repository te maken van alle geotagged foto's die door OSMers ten behoeve van het mappen zijn gemaakt. Dit idee wordt toegejuicht. We willen het wiel echter niet opnieuw uitvinden en kunnen een dergelijke repository wellicht ook bij een bestaande fotodienst onderbrengen.

OpenStreetPhoto(s).org zijn inmiddels geregistreerd. --Skinkie 00:47, 21 August 2008 (UTC)

4. OSM-dag 13 september

Bas heeft de algehele coördinatie van de dag, maar wil graag een inhoudelijke coördinator voor het OSM-deel. Milo werpt zich op en zorgt ook voor actuele info op de wiki. Ook wil hij een stuk of 40-50 t-shirts of hesjes laten maken om mee te nemen en te verkopen. Wat betreft pers is Bas bezig met het regelen van een webradiospecial. Video-interviews zouden een leuke aanvulling kunnen zijn. Martijn vE neemt contact op met en bevriende internetjournalist. Wat betreft de inhoud is gesproken over workshops. Martijn wil wel een 'Editing 101' workshop geven. Ook een workshop over het inrichten van je Garmin-GPS met OSM-data wordt interessant gevonden. Lambertus is de aangewezen persoon, maar evt. kunnen Martijn of Geert dit ook laten zien. Bas nodigt iemand uit van een lokaal open source cluster.

meer info : OpenStreetMap Gebruikers Dag - 13 September - Baarn

5. Technische infrastructuur

Milo legt uit dat de huidige OSM-infra kwetsbaar is. Hij en Stefan zijn bezig met het prototypen van een alternatieve infrastructuur. In eerste instantie op MonetdDB en later ook PostGIS. Doel is een makkelijk te repliceren (BootCD zelfs?), robuuste en snelle infrastructuur voor OSM voor te kunnen stellen als alternatief voor de huidige. Voordat er een werkend systeem is wordt er nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Op de OSM-dag zal er weer gesproken worden over de stand van zaken. Martijn vE stelt dat dit project onder de NLNet-funding kan vallen en zal Milo met NLNet in contact brengen om dit aan te kaarten.

6. Informatieverzoeken

Bas zal Stefan in contact brengen met Brenno de Winter, een journalist die 'altijd goed is voor een relletje'. Stefan wil een WOB-verzoek richten aan RIVM voor de zorgatlas-data. Hij zoekt naar iemand met een medische titel om het verzoek mede te ondertekenen.

De overige onderwerpen zijn wegens tijdsgebrek niet plenair besproken.

Volgende vergadering: 13 september, Baarn

[1] Wiki OSM-NL bijeenkomst - Veenendaal