Openfietskaart/Technical

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Change log

 • New version online. Lots of changes to the route overlays, too many to list here. --Ldp 17:10, 17 May 2009 (UTC)
 • landuse=quarry toegevoegd vandaag --Rubke 22:15, 6 May 2008 (UTC)
 • highway=track rendering aangepast --Rubke 08:34, 7 May 2008 (UTC)
 • highway=primary/secondary licht gele rendering --Rubke 13:44, 7 May 2008 (UTC)
 • Legenda toegevoegd --Rubke 22:35, 14 May 2008 (UTC)
 • knooppunten op lvl 15/16 vergroot --Rubke 17:06, 17 May 2008 (UTC)
 • fietsroutes staan nu op apparte layer --Rubke 09:59, 19 May 2008 (UTC)
 • fietsroutes hebben nu elk een apparte layer --Rubke 23:03, 19 May 2008 (UTC)
 • Poi's op apparte layer --Rubke 23:03, 19 May 2008 (UTC)
 • Open Aerial Map toegevoegd --Rubke 23:03, 19 May 2008 (UTC)
 • contour layer toegevoegd --Rubke 23:03, 19 May 2008 (UTC)
 • Changes layer van Freek toegevoegd --Rubke 23:03, 19 May 2008 (UTC)
 • Hoogtelijnen hebben nu 10m resolutie --Rubke 15:20, 21 May 2008 (UTC)
 • Performance upgrade door meervoudige tile url's te gebruiken --Rubke 16:05, 21 May 2008 (UTC)
 • Kaart zoom nu tot level 18 --Rubke 12:09, 31 May 2008 (UTC)
 • Metro routes worden nu ook gerenderd op de OV overlay --Rubke 20:49, 2 July 2008 (UTC)
 • Snelwegen worden nu paars gerenderd --Rubke 20:49, 2 July 2008 (UTC)

Techniek

This section is outdated.

De onderliggende data wordt dagelijks geupdate vanaf http://hypercube.telascience.org/planet/planet-nl-latest.osm.gz Tiles ouder dan 2 dagen worden automatisch elke 6 uur verwijderd, dus het kan voorkomen dat je wijzigingen niet meteen zichtbaar zijn.

Tile Server

Sheme.jpg

OpenAerialMap layer

Deze layer maakt gebruik van de vrij beschikbare satelliet beelden van OpenAerialMap.

Changes Layer

Laat alle veranderingen sinds de AND import zien. User:Freek host deze layer.

Openbaar vervoer Layer / Public transport Layer

Weergaven van busroutes en bushaltes.

Contour / Hoogtelijnen Layer

Laagste punt : -220m ?? Ben benieuwd waar dit is.... ;-) GercoKees 12:46, 2 June 2008 (UTC) Misschien in de noordzee ? --Rubke 16:06, 2 June 2008 (UTC)..... hmm, ik schat het diepste punt in het Nederlandse deel van de Noordzee in op 25 m. De vinkeveense plassen zijn dieper. Ca 50 m... Ik ging er eigenlijk vanuit dat dit een foutje was. GercoKees 16:26, 2 June 2008 (UTC)
Hoogste punt : 820m

Met Srtm2Osm heb ik een osm file met contour ways laten genereren van Nederland (540MB)

C:\Projects\osm\Srtm2Osm-1.4.25.1>srtm2osm -bounds1 54.06 2.80 50.62 8.40 -step 10<br>
Srtm2Osm v1.4.25.1 by Igor Brejc<br>
Uses SRTM data to generate elevation contour lines for use in OpenStreetMap<br>
Connected to e0srp01u.ecs.nasa.gov<br>
Current directory is srtm/version2/SRTM3<br>
Current directory is Australia<br>
Current directory is ..<br>
Current directory is Eurasia<br>
Current directory is ..<br>
Current directory is Africa<br>
Current directory is ..<br>
Current directory is Islands<br>
Current directory is ..<br>
Current directory is North_America<br>
Current directory is ..<br>
Current directory is South_America<br>
Current directory is ..<br>
Closing...<br>

deze heb ik vervolgens geimporteerd met Mapnik#osm2pgsql naar de pgsql database in een eigen tabel

de rendering gaat met onderstaande style sheet

osm-contour-overlay.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE Map>
<Map bgcolor="transparent" srs="+proj=merc +datum=WGS84 +k=1.0 +units=m +over +no_defs">
  
<Style name="contours">
  <Rule>
   <Filter>[contour] <> ''</Filter>
   <LineSymbolizer>
    <CssParameter name="stroke">#808080</CssParameter>
    <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
		<CssParameter name="stroke-opacity">0.2</CssParameter>
   </LineSymbolizer>
  </Rule>
</Style>	

 <Layer name="contours" status="on" srs="+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs +over">
	<StyleName>contours</StyleName>	
  <Datasource>
   <Parameter name="type">postgis</Parameter>
   <Parameter name="host">/tmp</Parameter>
   <Parameter name="user">mapnik</Parameter>
   <Parameter name="dbname">osm</Parameter>
   <Parameter name="table">
		(select * from rubke_line) as roads
   </Parameter>
   <Parameter name="estimate_extent">true</Parameter>
  </Datasource>
 </Layer> 
</Map>

default.style

# OsmType Tag     DataType   Flags
node,way  note     text     delete  # These tags can be long but are useless for rendering
node,way  source    text     delete  # This indicates that we shouldn't store them

way,node  contour   text     linear
way,node  ele     text     linear