Pl:Edukacja

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
For Informacje o badaniach akademickich związanych z OpenStreetMap, see Research.
For Ogólny artykuł na temat mapowania obiektów edukacyjnych w OpenStreetMap, see Education features.
Studenci uczą się o OpenStreetMap podczas warsztatów na FEATI University na Filipinach

Cele projektu

Uczniowie podczas kartowania

Celem projektu jest stworzenie własnej mapy.

Ponieważ w zurbanizowanych dużych miastach w Polsce mapy OSM są już częściowo w zaawansowanym stanie rozwoju (np.Szczecin, centrum Gniezna) to należy liczyć się z tym, że wraz z upływem czasu coraz częściej w pracy dydaktycznej chodzić będzie o projekty szkolne, a więc specjalnego typu mapy lub projekty integracyjne. Przykłady:

- Stworzenie geologicznego szlaku pieszego,

- Zaprojektowane i wyprodukowanie tablic informacyjnych,

- Kartografowanie drogi.

- Stworzenie przewodnika po mieście z ciekawymi miejscami, szlakami (rożne środki komunikacji), z informacjami w formacie mp3.

- Zainstalowane na stałe szukanie skarbów dla dzieci z tzw. Geo-Cachingiem i ciekawymi zadaniami ( ruch i kształcenie umiejętności socjalnych).

- Drogi do szkoły: skartować, ulepszyć i wziąć je pod opiekę.

- Ścieżki do spacerów dla osób starszych; z ławkami, miejscami karmienia ptaków, polami do gry w szachy i kawiarenkami.

- Miejsca do skateboardingu z rampami i możliwościami wykonywania skoków oraz wskazówki jak ich używać (oczywiście należy to solidnie przetestować i opisać w miejskiej wiki).

Praca nad projektem

Uczniowie uczą się stawiać sobie cele, oraz wspólnie je realizować. Podczas realizacji projektu uczą się pracy w grupie, kooperacji, komunikacji, odpowiedzialności za podjętą pracę.

Interdyscyplinarne uczenie się

W czasie trwanie projektu uczniowie pracują i uczą się inter-dyscyplinarnie. W ten sposób uczą się znaczenia wiedzy z jednego obszaru w kontekście innych przedmiotów pojmując przy tym sens i znaczenie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności.

"Cross learning"

Wzajemne uczenie się od siebie uczniów w rożnym wieku. Młodsi uczniowie uczą się od starszych, starsi uczą się pomagać młodszym.

Uczenie się przez uczenie innych

Uczniowie posiadający szczególną wiedzę czy umiejętności przekazują je innym uczniom i nauczycielom. Ucząc się, co oznacza uczyć innych lernen durch Lehren

Integracja

Jeśli pojawią się pytania, na które uczniowie nie są w stanie odpowiedzieć sami, potrzebna jest wiedza osób trzecich: Internet, urzędy, mieszkańcy miasta i sąsiedzi. W domu mogą na przykład pomóc rodzice, których wiedza o miejscu zamieszkania może być pomocna przy rysowaniu mapy.

OpenStreetMap

www.openstreetmap.pl nadaje się dobrze do zastosowania w szkole jako wolny projekt typu non profit z darmowymi i dającymi się uzupełniać mapami.

Korzystanie z OpenStreetMap w kontekście edukacyjnym

OpenStreetMap jest wspominany w szkołach, uniwersytetach i szkołach wyższych, w wielu dziedzinach. OSM jest istotny w takich dziedzinach jak: geografia, matematyka, ekologia, planowanie społeczności, administracja i technologia informacyjna (IT). Niektórzy nauczyciele wykorzystują istniejące dane OpenStreetMap w projektach klasowych, podczas gdy inne przekazują nowe dane do OpenStreetMap. W procesie korzystania z OpenStreetMap i dodawania danych uczniowie rozwijają również umiejętności informatyczne (potrzebne do przetwarzania danych) i zdobywają cenną wiedzę w zakresie GIS (systemów informacji geograficznej), planowania i rozwoju społeczności.

Przesłanki realizacji projektu

Nauczyciele muszą znać OpenStreetMap i umieć się nim sprawnie posługiwać w stopniu umożliwiającym wyjaśnienie projektu uczniom. Przynajmniej jeden nauczyciel musi być w stanie wprowadzić swoich kolegów w projekt i służyć pomocą w przypadku pytań.

Kombinacja przedmiotów

Ponieważ wszystkie zbierane informacje mają także znaczenie geograficzne, to wszystkie poniżej wymienione przedmioty mogą być zintegrowane w tworzenie mapy miejscowości oraz odnosić z projektu korzyści dydaktyczne:

Geografia
Surowce naturalne, gospodarka, transport, osiedla
Informatyka
Zbieranie danych, programy do rysowania map, Wikipedia, bazy danych, internet, wymiana danych
Historia
Historia kraju, budownictwo, rolnictwo, rozwój regionalny
Geometria
Punkt, linia, płaszczyzna, poligon, kąt, trójkąt, trygonometria, techniki miernicze, kartografia
Sport
Wędrówki piesze, jazda na rowerze, bieganie, wspinaczka
Technika
GPS, technika radiowa, satelity, display, dokładność informacji
Nauka o społeczeństwie i współpraca
Praca w grupie,umiejętności socjalne, planowanie, organizacja, kontakt z urzędami
Biologia
Leśnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, zoologia, botanika
Sztuka
Fotografowanie
Gotowanie
Organizacja wyżywienia dla grupy, pikniki, obiady

Grupy robocze

Obszar pracy grup roboczych dzielimy zazwyczaj według dzielnic miejscowości. Jeśli jest taka możliwość, dobrze jest udać się z grupą bardziej mobilną poza granice miasta.

Jeśi mamy do czynienia z okolicą już dobrze skartowaną, możemy stworzyć robocze grupy tematyczne, których zadaniem będzie tworzenie map tematycznych:

- Gospodarka wodna,

- turystyczne trasy rowerowe i szlaki piesze,

- drogi do szkoły,

- obiekty o znaczeniu historycznym,

- obiekty kultu religijnego, miejsca pamięci narodowej,

- sklepy i sklepiki,

- atrakcje turystyczne,

- hotele i schroniska itd.

Interesujący jest też tzw. "Mikro-mapping":

- Teren szkoły,

- ogród zoologiczny,

- arboretrum ( patrz: Tree ),

- miejski park,

- plac zabaw,

- dworzec kolejowy lub autobusowy,

- zabytkowy cmentarz itd...

Role

W każdej grupie roboczej istnieją zmieniające się role. Można oczywiście dokonywać także koncentracji ról na grupy czy osoby.

Organizatorzy

Organizatorzy przygotowują plan działania dla grupy, podział prac, troszczą się o dobrą współprace i komunikacje w grupie, organizują noclegi i wyżywienie, administrują posiadany materiał , informują o wynikach zebranej pracy.

Geodeci

Geodeci zbierają w terenie dane razem z archiwistami; pieszo lub na rowerach w odpowiedniej do aktualnej pogody odzieży.

Kartografowie

Kartografowie zbierają w terenie informacje geograficzne (geometria i topologia dróg oraz punkty). Podczas pracy uczą się stawiac sobie priorytety określone w oparciu o znane kryteria oraz wybierają miarodajne obiekty w terenie i rysują je. Podczas pracy wspólpracuja z archiwistami.

Zebrane dane są w pracowni komputerowej bądź w domu analizowane, oceniane i rysowane. Kartografowie przypisuja tez im atrybuty ( patrz: Pl:Obiekty na mapie ).

Archiwiści

Archiwiści zbierają wszelkie sensowne właściwości kartowanych obiektów. W czasie zajęć współpracują bezpośrednio z kartografami.

Zebrane dane są w pracowni komputerowej bądź w domu analizowane, oceniane i rysowane. Przypisywane są im także atrybuty

PC-specjaliści

Specjaliści PC tłumaczą, jak obsługiwać programy do rysowania map (JOSM, Potlatch), w jaki sposób rysować poszczególne obiekty, zapisywać dane i wprowadzać je w sieć.

Materiały

  • Komputer podłączony pod internet
  • Urządzenia GPS. Patrz: GPS_Receiver oraz Data-Logger
  • Mapy przekazane do dyspozycji przez urzedy ( Kartografia, wydział budownictwa i gospodarki przestrzennej, urząd miasta lub gminy itd..)
  • Mapy z OpenStreetMap ( patrz: http://www.walkingpapers.org )
  • Plan miasta, mapy topograficzne, mapy turystyczne
  • Notatnik i długopis
  • Dyktafon
  • Cyfrowy aparat fotograficzny

Dotychczas przeprowadzone projekty tego typu

Projekt Kod pocztowy Miejscowość Rok Partner do korespondencji Uwagi
Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium(de) Kolonia 2008
Geomatik-Projekt-Borgholzhausen Burgholzhausen 2008
GPS an der Willy-Brandt-Gesamtschule Bochum
Pfadfinderprojekt Kartographie des CPS-Blaustein Ulm / Blaustein
OpenStreetMap am Berufskolleg für Technik und Informatik Neuss Unterrichtsreihe
OpenStreetMap-Projekt an der Anne-Frank-Realschule Montabaur 2009 Thomas Eberth
Projekt Openstreetmap Vogelpark Marlow 18311 Ribnitz-Damgarten 2010 Tino Hempel
Map your world Muttenz 2010

Pomoce dydaktyczne

Linki:

Pomoc merytoryczna

Partnerzy służący pomocą merytoryczną w realizacji projektów dydaktycznych:

http://www.openstreetmap.org/user/marek%20kleciak

Literatura

Heinz Fuhrer: Feldmesspraktikum und Kartographie. Klett-Perthes, 1998, ISBN 3124848403, Schulprojekt 10. Klasse.

Wyjasnia podstawy geodezji, technik mierniczych, kartografii, oraz realizacje projektu z uczniami