Pl:Help.openstreetmap.org

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
logo

help.openstreetmap.org jest jednym z Contact channels społeczności OpenStreetMap. Możemy tam zadawać pytania związane z OpenStreetMap i/lub udzielać pomocy. Ideą jest znalezienie najlepiej dopasowanej odpowiedzi na pytanie, które może zainteresować wielu ludzi.
Przeczytaj stronę FAQ witryny pomocy, aby rozpocząć.

Zaplecze techniczne

Oprogramowanie jest  QSQA.

Działająca instancja oprogramowania jest (widocznie) dostępna w repozytorium git OSM (zobacz Dlaczego ta strona wymaga zasobów stron trzecich?).

Oprogramowanie OSQA nie jest obsługiwane. Jeśli nie znaleziono/nie dokonano wymiany/migracji, może to doprowadzić do tego, że "do 25 maja [2018] najprawdopodobniej usuniemy witrynę bez wymiany". (SimonPoole)
Zobacz link do komentarza i listy adresowej na tę odpowiedź oraz stronę dyskusji.

Zobacz też