Pl:Historical Objects

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Obiekty historyczne
H-karte.png
Autorzy: Lutz, Netzwolf, Reneman, Zecke
Licencja: OpenStreetMap i wolontariusze CC BY-SA oraz ODbL
Platforma: Przeglądarka internetowa
Wersja: (2024-05-23)
Język: polski
Strona internetowa: historic.place
Język programowania: PHP

Pokazuje punkty ważne z historycznego puntu widzenia jako tło wykorzystując mapę OSM.

Hp-torte.png

Wprowadzenie

Mapa powinna wyświetlać obiekty o szczególnym znaczeniu historycznym. Celem jest ukazanie obiektów na mapie z jednoczesnym podaniem dodatkowych informacji takich jak zdjęci i dalsze odnośniki. Ponad 100 key/values z historyczna treścią jest wyświetlanych na mapie. Istnieje spory wybór podkładów map. Planując czas wolny z "historic.place" można wyświetlić szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i inne trasy.

Gitlab-Server

Historic.Place Gitlab-Server

News

Opinie, sugestie, dyskusja

Help

Historical_Objects/Help

Do zrobienia

DE:Historical Objects/To-do-Liste (po Niemiecku)

Podziękowania

Historical Objects/Acknowledgements

Szablon JOSM

Historical Objects/JOSM preset

Wyświetlanie na mapie

Właściwości mapy

Historical Objects/Map Properties

Wizualizacja relacji

Historical Objects/Relations

Okno z informacjami o obiektach

Historical Objects/Popup

Inne funkcje

Historical Objects/Other functions

Informacje ogólne

Aktualizacje

Dane są aktualizowane codziennie. Migawka bazy danych OSM jest przetwarzana przez kilka filtrów aby ostatecznie otrzymać plik csv. Wyświetlanie obiektów mapy jest oparte na danych zawartych w pliku csv.

Numeryczny model terenu

Historic.Place mapa podstawowa

Renderując warstwy od 2 do 7 opieramy się na danych rastrowych Natural Earth, Granice zawarte z OSM i gotowe wielokąty OpenStreetMapData i imagico.de.

Kafle Kafle-URL Prawa autorskie
Base map Zoom 2-10 http://tiles.historic.place/World/${z}/${x}/${y}.png ODbL. Attribution:
attribution: <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank">OpenStreetMap</a> contributors,<a href="http://www.naturalearthdata.com/about/terms-of-use" target="_blank">Natural Earth</a>, Zoom 8-9 <a href="https://openrouteservice.org/terms-of-service/#/attribution"target="_blank">© openrouteservice.org</a> and <a href="https://www.openstreetmap.fr/mentions-legales/"target="_blank">Yohan Boniface & Humanitarian OpenStreetMap Team,OSM France</a>, Zoom 10 <a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Maps_Terms_of_Use"target="_blank">Wikimedia Maps</a>, Tiles from <a href="http://www.historic.place/" target="_blank">Historic.Place</a>

Mapy historyczne

DE:Historical Objects/Historical maps (po Niemiecku}

Instrukcje

DE:Historical Objects/Instructions (po Niemiecku)

Tłumaczenia

Zapraszamy do pomocy przy tłumaczeniach mapy historycznej: Historical Objects/Translations

Projekty

DE:Historical Objects/Projects (po Niemiecku)

Nie udokumentowane obiekty historyczne

DE:Historical Objects/Undokumentierte historische Objekte

Wzmianki w mediach