Pl:iD/Shortcuts

From OpenStreetMap Wiki
< Pl:iD(Redirected from Pl:ID/Shortcuts)
Jump to navigation Jump to search

Skróty klawiszowe

Wskazówki

Ta lista skrótów klawiszowych iD zrobiono na podstawie obserwacji i prób. Nie jest to oficjalna dokumentacja iD stworzona przez programistów iD. Oficjalna dokumentacja znajduje się w edytorze po naciśnięciu klawisza ?.

iD musi być w aktywnym oknie, aby mógł przechwytywać zdarzenia jakim jest naciśnięcie klawisza. Jeśli wcześniej kliknąłeś poza oknem przeglądarki, iD nie będzie w tzw. stanie skupienia. Kliknij na obszar wewnątrz edytora iD (najlepiej na nieaktywny element), a następnie pożądany skrót klawiszowy.

Skróty w iD są zależne od języka, np. dla wietnamskiego są inne.

W macOS, wciśnij Cmd i Opt, zamiast Ctrl i Alt.

Opcje wyświetlania

 • F11 (Linux, Windows), Ctrl+ Cmd+F (Mac) – wejdź w tryb pełnoekranowy
 • , , , (strzałki) – przesuń mapę
 • Ctrl + , , , (strzałki) – przesuń mapę o jeden ekran
 • + – przybliż; Ctrl++ – przybliż mocniej
 • – oddal; Ctrl+ – oddal mocniej
 • L – przybliż do mojego położenia
 • B – przełącz panel ustawień tła
 • I – przełącz panel problemów
 • P – przełącz panel ustawień
 • ` – przełącz panel boczny
 • Alt+W – przełącz dane OpenStreetMap
 • G – podświetl niezapisane zmiany
 • Ctrl+B – wróć do ostatniego podkładu
 • U – przełącz panel danych mapy
 • W – przełącz panel danych mapy
 • H – wyświetl pomoc/dokumentację
 • ? – wyświetl skróty klawiszowe
 • / – przełącz minimapę
 • Space bar – wybierz jeden obiekt

Rysowanie

 • 1 – tryb „Dodawanie punktu”
 • 2 – tryb „Dodawanie linii”
 • 3 – tryb „Dodawanie obszaru”
 • N – tryb „Dodawanie uwagi”
 • A – kontynuuj linię w wybranym węźle końcowym
  • Jeśli można kontynuować kilka linii, wybierz linię, a następnie przytrzymując klawisz Shift, wybierz punkt końcowy.
 • Enter, Esc – zakończ rysowanie linii lub obszaru

Zaznaczanie obiektów

 • Shift+kliknięcie myszy – wybierz wiele obiektów
 • Shift+kliknięcie myszy+przeciągnij – wybierz obiekty lassem
 • Ctrl+C – kopiuj wybrane obiekty
 • [, Page Up – przejdź do poprzedniego węzła
 • ], Page Down – przejdź do następnego węzła
 • Ctrl+[, Home – przejdź do pierwszego węzła
 • Ctrl+], End – przejdź do ostatniego węzła
 • \, ↨ Pause (PC), F15 (Mac) – następna linia z tym węzłem
 • Ctrl+F – znajdź obiekty pasujące do wyszukanego tekstu
 • Menu – przełącz menu edycji
 • Z – przybliż wybrane obiekty

Modyfikowanie obiektów

 • Ctrl+V – wklej skopiowane obiekty
 • Ctrl+ Del, Ctrl+ Backspace – usuń wybrane obiekty
 • Alt + kliknięcie myszy – przytrzymaj, by wyłączyć przyciąganie do punktu
 • C – złącz wybrane obiekty
  Ich tagi też będą złączone – wartości tagów z tym samym kluczem, ale innymi wartościami zostaną złączone w listę oddzieloną średnikami i może się zdarzyć, że nie będzie to miało sensu, dlatego warto dokonać ręcznych poprawek.
  Dokładna funkcja zależy od rodzaju zaznaczonych obiektów:
  • Kilka połączonych linii (każde dwie połączone linie mają wspólny węzeł) → zostanie połączonych w jedną linię. Kierunki linii w razie potrzeby zostaną zmienione. Wszystkie tagi poprzednich linii zostaną przeniesione na nową linię.
  • Niepołączony punkt i linia → tagi z punktu zostaną skopiowane do linii, a punkt usunięty.
  • Dwa niepołączone ze sobą obszary → zostanie utworzona nowa relacja (type = multipolygon) i (w zależności od ich rozmieszczenia):
   jeśli wybrany obszar jest wewnątrz innego wybranego obszaru, wtedy dostanie rolę „inner” i zachowa tagi;
   w przeciwnym wypadku wszystkie obszary dostaną rolę „outer”, a ich tagi zostaną przeniesione na relację.
 • D – rozłącz zaznaczone obiekty
 • E – wyodrębnij punkt z obiektu
 • M – przenieś wybrane obiekty
 • O – zaokrąglij zamkniętą linię lub obszar
 • R – obróć wybrane obiekty
 • Q – wyprostuj kąt wierzchołka lub kąty czworokąta
 • S – wyprostuj linię lub punkty
 • T – odbij obiekty wzdłuż dłuższego boku
 • V – odwróć wybrane obiekty
 • X – rozdziel linię na dwie części w wybranym węźle
 • Y – odbij obiekty wzdłuż krótszego boku
 • Space bar – umieść punkt lub uwagę (Przytrzymaj podczas przesuwania kursora, aby narysować dowolną linię lub obszar podążający za ścieżką kursora.)
 • Shift + , , , – przesuń wybrane obiekty
 • Ctrl+ Shift + , , , – przesuń wybrane obiekty znacznie

Cofanie i zapisywanie zmian

 • Ctrl+Z – cofnij ostatnie działanie
 • Ctrl+ Shift+Z, Ctrl+Y(Windows) – ponów ostatnie działanie
 • Ctrl+S – zapisz zmiany

Pozostałe

 • Ctrl+I – przełącz wszystkie panele informacyjne
 • Ctrl+ Shift+B – przełącz panel tła
 • Ctrl+ Shift+H – przełącz panel historii
 • Ctrl+ Shift+L – przełącz panel lokalizacji
 • Ctrl+ Shift+M – przełącz panel pomiarów