NL:iD/Shortcuts

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sneltoetsen

Hints

Deze lijst van iD’s sneltoetsen is gemaakt door te observeren en uit te proberen. Het is geen officiële iD-documentatie die gemaakt is of ondersteund wordt door iD-ontwikkelaars. iD’s eigen, officiële documentatie is te vinden in iD zelf.

iD moet de focus hebben om toetsaanslagen te kunnen detecteren. Als je op een ander venster of een andere webpagina geklikt hebt, heeft iD niet de focus. Klik dan ergens binnen iD om die de focus te geven (liefst een niet-actief gebied, zoals naast een knop in de knoppenbalk bovenaan) en druk dan op de gewenste toets.

Sneltoetsen in iD zijn taalafhankelijk. De Vietnamese vertaling heeft bijvoorbeeld andere!

Op macOS, gebruik Cmd en Opt, in plaats van Ctrl en Alt.

Changing the displayHelp dit vertalen naar het Nederlands!

 • F11 (Linux, Windows), Ctrl+ Cmd+F (Mac) – schakel je browser over naar volledig scherm, voor meer ruimte (dit is een algemene browser-sneltoets en kan anders zijn in jouw browser).
 • , , , (pijltjestoetsen) – verplaats de kaart.
 • Ctrl + , , , (pijltjestoetsen) – verplaats de map een volledig scherm per keer.
 • + – zoom in; Ctrl++ – zoom veel in.
 • – zoom uit; Ctrl+ – zoom veel uit.
 • Lzoom to my locationHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • B – toon de achtergrondlaagwisselaar.
 • Itoggle validation issues paneHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ptoggle user preferences paneHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • `toggle sidebarHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Alt+Wtoggle OpenStreetMap dataHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ghighlight unsaved editsHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+Bswitch between previous and current backgroundsHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Udisplay map data optionsHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Wtoggle wireframe modeHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • H – toon de documentatie binnen het kaartbewerkingsprogramma.
 • ?show keyboard shortcutsHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • / – zet overzichtskaartje aan/uit.
 • Spatiebalktoggle radial menuHelp dit vertalen naar het Nederlands!

Selecting the editing mode when clicking on map (click *right* button on mouse)Help dit vertalen naar het Nederlands!

 • 1 – activeer de “punt toevoegen”-modus.
 • 2 – activeer de “lijn toevoegen”-modus.
 • 3 – activeer de “vlak toevoegen”-modus.
 • Nswitch to “add note” modeHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • A – ga door met een lijn tekenen bij het geselecteerde knooppunt.
  • If multiple lines can be continued at the node, first select both a line and its end node first using Shift+clickHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Enter, Esc – stop met tekenen van lijn of vlak.

Selecting objectsHelp dit vertalen naar het Nederlands!

 • Shift+muisklik – meerdere objecten selecteren.
 • Shift+muisklik+slepen – alle objecten binnen een kader selecteren (rechthoekige selectie).
 • Ctrl+C – kopieer het geselecteerde object.
 • [, Page Upjump to previous vertexHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • ], Page Downjump to next vertexHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+[, Homejump to first vertexHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+], Endjump to last vertexHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • \, ↨ Pause (PC), F15 (Mac) – if a node at a line intersection is selected: Cycle through parent ways (currently selected parent is highlighted in light red). Currently only useful for vertex navigation: “turning” at intersectionsHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+Ffind features matching search textHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Menutoggle edit menuHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Zzoom to selected featuresHelp dit vertalen naar het Nederlands!

Modifying objectsHelp dit vertalen naar het Nederlands!

 • Ctrl+V – plak een eerder gekopieerd object; klik om het geplakte object onder de muisaanwijzer te plaatsen.
 • Ctrl+ Del, Ctrl+ Backspace – verwijder geselecteerd object.
 • Alt + muisklikplace node without connecting (“snapping”) to existing object (line and area draw mode)
  For Firefox use full screen mode (see below) in order to avoid nasty interference with toggling of Firefox menu by Alt.Help dit vertalen naar het Nederlands!
 • C – voegt de geselecteerde objecten samen (zie selectie van meerdere objecten voor hoe je ze moet selecteren). Hun eigenschappen (tags) zullen ook worden samengevoegd – waarden van tags met dezelfde sleutel (key in het Engels) zullen stilzwijgende worden samengevoegd tot een lijst met waarden gesplitst door “;”’s. Dit is onzinnig en moet handmatig worden gecorrigeert.
  Hoe deze functie precies werkt, hangt af van het type van de geselecteerde objecten:
  • Een selectie van meerdere, verbonden lijnen (die dus een gemeenschappelijk knooppunt hebben) → zal worden gecombineerd tot één lijn. De richtingen van deze lijnen zullen stilzwijgend worden omgekeerd indien nodig (zelfs bij lijnen die als eenrichting zijn gemarkeerd). De tags van alle lijnen worden toegevoegd aan de gecombineerde lijn.
  • Een selectie van een niet-verbonden punt en een lijn: → De tags van het punt worden op de lijn gezet en het punt wordt verwijderd.
  • Een selectie van twee niet-verbonden vlakken: → Een nieuwe relatie (type = multipolygon) wordt aangemaakt en (afhankelijk van hoe de objecten ten opzichte van elkaar bestaan in de ruimte):
   als een geselecteerd gebied door een ander geselecteerd object wordt omgeven, krijgt het de rol “inner” en houdt het zijn tags;
   anders (dus als een geselecteerd gebied niet door een ander geselecteerd object wordt omgeven) krijgt het relatierol “outer” en worden al zijn tags naar de nieuwe relatie verhuisd.
 • D – als het gemeenschappelijke knooppunt van verschillende lijnen is geselecteerd, maakt dit die lijnen van elkaar los – het knooppunt wordt gedupliceerd. (Please update this translation.)Help dit vertalen naar het Nederlands!
 • Eextract a point from a featureHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • M – verplaats de geselecteerde objecten.
 • O – maak cirkelvormig (alleen bij vlakken).
 • R – draai object.
 • Q – maak de geselecteerde lijn recht, of maak de hoeken van het geselecteerde vlak recht.
 • S – maak de geselecteerde lijn recht, of maak de hoeken van het geselecteerde vlak recht.
 • Treflect the selected object across its long axisHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • V – keer de richting van de lijn om.
 • X – splits lijn op knooppunt (bij selectie van knooppunt in lijn). Als het knooppunt door meerdere lijnen wordt gedeeld, worden al die lijnen er op gesplitst, behalve als je het punt en de lijn(en) die je wil splitsen selecteert.
 • Yreflect the selected object across its short axisHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Spatiebalkadd a node (in “add line” or “add area” mode). Hold down while moving the cursor to draw a freeform line or area based on the path of the cursor.Help dit vertalen naar het Nederlands!
 • Shift + , , , nudge selected featuresHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+ Shift + , , , nudge selected features by a lotHelp dit vertalen naar het Nederlands!

Undoing or saving changesHelp dit vertalen naar het Nederlands!

 • Ctrl+Z – maak de laatste wijziging ongedaan.
 • Ctrl+ Shift+Z, Ctrl+Y(Windows)Help dit vertalen naar het Nederlands! – herstel de laatste ongedaan gemaakte wijziging.
 • Ctrl+S – sla wijzigingen op.

Diversen

 • Ctrl+Itoggle info/measurements boxHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+ Shift+Btoggle background imagery paneHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+ Shift+H – toon de geschiedenis van het geselecteerde object.
 • Ctrl+ Shift+Ltoggle location panelHelp dit vertalen naar het Nederlands!
 • Ctrl+ Shift+Mtoggle measurement panelHelp dit vertalen naar het Nederlands!