Pl:JOSM/Plugins/GeoChat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Geochat.png

Plugin geochat umożliwia komunikację z użytkownikami, którzy edytują mapę obok nas (w promieniu 20 km). Jest przydatny na mapping party, jak również dla początkujących, którzy chcą poznać lokalne zasady mapowania.

Panel

Podczas otwarcia okna zostaniemy zapytani o nick dla rejestracji, po tym otworzy się okno czatu. Okno to nie koniecznie trzeba mieć rozwinięte: jeśli ktoś napisze wiadomość, gwiazdka w górnym pasku okna nas o tym powiadomi. Po pojawieniu się wiadomości, która jest adresowana do nas, zamiast gwiazdki wyświetlą się wykrzykniki.

Prawy przycisk myszy otwiera menu kontekstowe, gdzie można włączyć wyświetlanie warstwy użytkowników na mapie, skopiować zaznaczony tekst do schowka albo otworzyć zakładkę dla prywatnej rozmowy z jednym z najbliższych użytkowników.

Uwaga: plugin wysyła na serwer współrzędne edytowanego przez nas miejsca, które ten wysyła do wszystkich użytkowników, którzy edytują mapę w pobliżu. To jest konieczna funkcja, wyłączyć ją można nie rejestrując się na serwerze.

Wtyczkę wspiera User:Zverik. API serwera opisano na osobnej stronie.