Pl:Key:field

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg field
Viking Age grave field at Birka archaeological site on Björkö island, Uppland, Sweden (9083581716).jpg
Opis
Wskazuje, że obiekt jest obecny w polu wiele razy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

field=yes - służy do dodatkowego oznaczenia, że obiekt jest obecny w polu wiele razy.

Obecnie użycie tego tagu jest udokumentowane tylko dla site_type=tumulus, ale przypuszczalnie można go użyć również z innymi tagami.