Pl:Key:field

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg field
(pole)
Viking Age grave field at Birka archaeological site on Björkö island, Uppland, Sweden (9083581716).jpg
Opis
Wskazuje, że obiekt jest obecny w polu wiele razy. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

field=yes - służy do dodatkowego oznaczenia, że obiekt jest obecny w polu wiele razy.

Obecnie użycie tego tagu jest udokumentowane tylko dla site_type=tumulus, ale przypuszczalnie można go użyć również z innymi tagami.