Pl:Key:memorial:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg memorial:type
Opis
Rodzaj pomnika. Zamiast niego używaj memorialShow/edit corresponding data item.
Grupa: historia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 1
Wymagane znaczniki
Status: dezaprobowany

information sign

Ten klucz jest używany głównie z wartością stolperstein w Niemczech i jest przez niektórych kwestionowany. Do oznaczenia rodzaju pomnika użyj tagu memorial=*.