Pl:Key:memorial:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg memorial:type
Opis
Rodzaj pomnika. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: dezaprobowany

information sign

Ten klucz jest używany głównie z wartością stolperstein w Niemczech i jest przez niektórych kwestionowany. Do oznaczenia rodzaju pomnika użyj tagu memorial=*.