Pl:Mapper in residence

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapper in residence

Wstęp

Projekt Mapper in Residence odtwarza doświadczenie "The Wikipedian in Residence".

Celem projektu jest zorganizowanie współpracy z OpenStreetMap, organizacją zbierającą dane przestrzenne, w celu stworzenia relacji między wolną mapą świata a samą instytucją poprzez dane.

Zainteresowanie OpenStreetMap wzrasta i bardzo często w instytucjach powstaje chęć stworzenia współpracy. Najczęstszym powodem jest zobaczenie danych obiektu znajdujących się wewnątrz OpenStreetMap w celu wykorzystania map wygenerowanych przez projekt, które są zawsze aktualizowane i dystrybuowane w celu ponownego użycia.

To więcej niż uzasadniona potrzeba podyktowana konwergencją energii w kierunku stworzenia wspólnego dobra. Inną potrzebą niektórych administracji jest monitorowanie zmian danych wprowadzonych w OpenStreetMap lub danych już istniejących, aby wskazać prawdopodobną zmianę niektórych elementów terytorialnych. Byłoby to praktyczne zastosowanie paradygmatu obywatela z czujnikiem, który niektóre duże organy już wyraziły. Wariantem tego jest inicjowanie projektów mapujących, które w jakiś sposób dotyczą społeczności OpenStreetMap.

Zadania "Mapper in Residence"

Poznanie aktywnych twórców map w okolicy

Społeczność OpenStreetMap często pracuje w odosobnieniu i od czasu do czasu uczestniczy w działaniach koordynacyjnych poprzez listy dyskusyjne, strony wiki, czaty, itp.
Gospodarz w miejscu zamieszkania może odgrywać rolę próbowania nawiązania kontaktu z osobami obecnymi na danym obszarze, które wniosły przynajmniej jeden wkład porównania danych instytucji z danymi OSM, często instytucje chcą wiedzieć, w jaki sposób dane są wykorzystywane po wprowadzeniu. Dane wprowadzone do OpenStreetMap mogą się zmieniać z czasem.
Mutacje wynikają nie tylko z dodawania, usuwania lub modyfikowania atrybutów, ale także z samej geometrii, która bardzo często z jednego punktu jest transformowana, aby stać się wielobokiem. Te funkcje zapewniają również, że porównanie staje się prawie niemożliwe.

Wraz ze znajomością twórców map OSM w regionie coraz lepiej będzie można poznać organizacje OpenStreeetMap i ściśle z nimi współpracować, takimi jak OSMF, lokalne oddziały czy stowarzyszenia takie jak Stowarzyszenie OSM Polska lub podobne podmioty.

Szkolenie osób w grupie, aby zachować autonomię

Celem gospodarza musi być, aby nie stał się niezbędnym na końcu mandatu.

Importowanie zgodnie z zasadami

Zasady importu są nudne, męczące i drogie, często powodują utratę entuzjazmu. Mapper in residence musi jasno określać, w jaki sposób importy działają i być w stanie rozwiązać problem.

Sugerowanie technologii wsparcia opartych na OpenStreetMap

OSM jest podstawą wielu usług online (i offline), które mogą być ponownie wykorzystane przez każdego. Zadaniem Mapper in residence jest również zasugerowanie ponownego wykorzystania pomocy prawnej.

Respektowanie licencji

Mapper in residence musi posiadać minimalne umiejętności prawne, aby zrozumieć naruszenie licencji i prywatności w publikowaniu danych.

Szkolenie

Mapper in residence jest wybierany przez organizację, która chce mieć taką osobę.

Warunkiem wstępnym jest posiadanie osób, które:

  • wniosły wkład w OpenStreetMap
  • znają podstawy GIS
  • posiadają umiejętności nauczania (w celu przekazania wiedzy do instytucji przyjmującej).

Jeżeli gospodarz będzie reprezentował kilka podmiotów, możliwe są następujące scenariusze:

  • przydzielenie opiekuna - osoby z dużym doświadczeniem, która pomoże, zdalnie, jednego lub więcej Mapper in residence.
  • kursy przygotowujące - kursy szkoleniowe, w których podstawowe wymagania dla twórców map OSM będą podawane w zależności od miejsca zamieszkania.

Hostowanie "Mapper in Residence"

"Mapper in Residence" może być hostowany przez dowolną instytucję w okresie do uzgodnienia. Można również wyobrazić sobie scenariusze, w których gospodarz może działać na kilku podmiotach pracujących przez krótki czas. Instytucje niekoniecznie muszą być urzędami kartograficznymi lub urzędami administracji publicznej.

Każda osoba prawna, która posiada georeferencje pliki danych i/lub mapy i chce utworzyć dialog ze społecznością OpenStreetMap, może zgłosić się jako gospodarz.

Koszty

Działalność "Mapper in Residence" powinna być wynagradzana poprzez określenie konkretnej formy finansowania.
We Włoszech, proponowane jest skorzystanie z dobrowolnej służby cywilnej.