Pl:POI-Upload

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Import i zautomatyzowane edycje powinny być przeprowadzane tylko przez osoby posiadające doświadczenie i zrozumienie sposobu, w jaki społeczność OpenStreetMap tworzy mapy, i tylko z ostrożnym "planowaniem" i "konsultacją" ze społecznością lokalną.
Poatrz Import/Guidelines i Automated Edits code of conduct w celu uzyskania więcej informacji. Import/automatyczne zmiany, które nie spełniają tych wytycznych, mogą zostać cofnięte!

Najpraktyczniejszy sposób dodania wielu interesujących punktów (POI):

  1. Przekonwertuj swój plik z interesującymi punktami (na przykład GPX) do formatu OSM uzywając http://www.gpsbabel.org/ (istnieje wersja wykonywalna pod Windows)
  2. Załaduj plik OSM do edytora JOSM
  3. Dodaj tagi za pomocą JOSM
  4. Wgraj zmiany do bazy OSM za pomocą JOSM

W ten sposób nie trzeba kombinować z ładowaniem zbioru punktów jako ścieżki i ponownym ich rysowaniem na śladzie tej "ścieżki".