Pl:Wyszukiwarka JOSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Instalacja Pierwsze kroki Proste edycje Zaawansowane edycje Wtyczki Wyszukiwarka Częste pytania

Wyszukiwarka JOSM jest dość zaawansowanym systemem, który najpierw bierze pod uwagę ciąg znaków (string), kompiluje go w strukturze drzewa i działa na bazie ciągu danych.

Na poziomie podstawowym są dopasowania słów kluczowych (en:token czyli ciąg jednego lub więcej znaków, które są istotne w grupie), które mogą być następnie łączone w celu utworzenia złożonych wyszukiwania.
Aby uzyskać dostęp do okna wyszukiwania, naciskamy Ctrl+F, lub klikamy menu Edycja, a następnie Szukaj.

Uwaga: Uwzględnienie wielkości liter jest aktywowane bezpośrednio z okna wyszukiwania.

Słowa kluczowe

To jest lista podstawowych słów kluczowych użytych w JOSM:

Słowo kluczowe Znaczenie
selected Dopasowuje tylko obiekty, które są aktualnie wybrane
modified Dopasowuje tylko obiekty, które zostały zmodyfikowane. Jest to w zasadzie wszystko, co mogłoby być dodane jeśli naciśniemy przycisk Wyślij, obejmując również nowo utworzone obiekty.
incomplete Dopasowuje wszystkie obiekty które są niekompletne (np. odwołuje się relacji, ale nie potwierdzonych przez serwer)
untagged Dopasowuje wszystkie obiekty które nie są oznaczone (z wyjątkiem nieciekawych tagów jak created_by, itd ...)
child Dopasowuje obiekty które są podrzędne w stosunku do innych obiektów, np. węzły drogi.
type:node

type:way
type:relation

Dopasowuje określony typu obiektu
user:name Dopasowuje obiekty które zostały ostatnio edytowane przez użytkownika name (dokładne dopasowanie). Zauważmy, że to odzwierciedla informacje JOSM pobierane z serwera, nawet jeśli, lokalnie, zmodyfikowaliśmy obiekt w JOSM.

Jeśli nazwa użytkownika zawiera spacje, wyszukiwanie musi je zawierać. Na przykład: user:"OSMF Redaction Account"

nodes:number
nodes:number1-number2
Dopasowuje linie, które dokładnie zawierają liczbę węzłów lub węzły w danym przedziale (włącznie)
id:value Dopasowuje obiekt z wartością ID serwera. (Obiekty które nie zostały umieszczone jeszcze na serwerze mają ID równe 0).
key:value Dopasowuje obiekty z kluczem key i wartością value. Klucz jest dokładnie dopasowywany, ale wartość jest dopasowaniem podrzędnym. Zarówno klucz jak i wartość mogą być wewnątrz podwójnych cudzysłowów (trzeba z nich korzystać, jeśli klucz zawiera dwukropek).
key:

Dopasowuje obiekty z kluczem key bez względu na wartość.

value Dopasowuje daną wartość jako podrzędne dopasowanie dla każdego klucza, wartości lub nazwy użytkownika. Jeśli value zawiera dwukropek, należy użyć podwójnego cudzysłowu, aby wartość była jednoznaczna.

Modyfikatory

Istnieje aktualnie jeden modyfikator, Znak minus (-), który jest używany, aby odwrócić ustawienia. Należy pamiętać, że rzeczywisty efekt w JOSM nie musi być taki, jaki się spodziewamy, ponieważ zaznacza wszystko, w tym węzły. Zobacz poniższe przykłady.

Przykład Opis
-selection Wszystko, co nie jest zaznaczone
-id:value Wszystko, z wyjątkiem obiektów o danym ID
-key:value Wszystko, z wyjątkiem obiektów z danym kluczem (dokładne dopasowanie) i podanej wartości (dopasowanie podrzędne). Należy pamiętać, że zaznaczamy wszystkie obiekty, które nie mają w ogóle klucza.
key:-value Wszystko z danym kluczem (dokładne dopasowanie), ale bez danej wartości (wartość podrzędna).

Wydaje się, że jest więcej modyfikatorów:

Pierwsza litera jest wartością modalną:

Wartość modalna Opis
R Replace (Zastąp)
A Add (Dodaj)
D Remove (Usuń)
S In selection (Wybierz)

Oznaczenia: Druga litera, do momentu kiedy " " są oznaczone:

Wartość modalna Opis
C Wielkość liter ma znaczenie
R Regexp
A Wszystkie elementy

Połączone słowa kluczowe

Istnieją dwa sposoby łączenia słów kluczowych, za pomocą AND lub OR. Nie ma jednoznacznego symbolu AND, więc po prostu podając listę słów do wyszukiwania oznacza, że ​​wszystkie z nich muszą być uwzględnione. OR ma wyższy priorytet niż AND, tak więc, "a b OR c" i "b OR c a" oznacza to samo.

Połączone słowa kluczowe Opis
token token Dopasowuje jeśli oba słowa' pasują.
token OR token Dopasowuje jeśli któryś z nich pasuje

Przykłady

Jeśli powyższe jest dla ciebie bełkotem, oto kilka praktycznych przykładów, w tym kilka sztuczek:

highway unclassified Daje jakikolwiek wynik, który zawiera słowa highway i unclassified jako słowo podrzędne dla każdego klucza lub pola wartości
highway:unclass Daje wynik w których klucz highway ma wartość podrzędną unclass.
-highway:unclassified Wydaje się, że odznaczono wszystkie drogi. Zastanawiamy się, dlaczego, ponieważ większość dróg nie jest unclassified. Powodem jest to, że dotyczy wszystkiego, co nie zawiera unclassified w kluczu highway (to znaczy, wszystko, co nie ma klucza highway).
-highway:unclassified type:way To jest lepsze, teraz wszystkie drogi są odznaczone, ale nadal są cieki. Do tego potrzeba:
-highway:unclassified type:way highway: Teraz mamy odznaczone tylko te drogi, które mają klucz highway.
selected -type:node Usuwa wszystkie węzły z bieżącego zaznaczenia.
selected OR type:node Dodaje wszystkie węzły do bieżącego zaznaczenia.
selected OR type:node place:London Tutaj wybór intuicyjnego pierwszeństwa daje o sobie znać. Można by pokusić się aby interpretować go jako selected OR (type:node place:London), podczas gdy w rzeczywistości jest to interpretowane jako (selected OR type:node) place:London. Teraz potrzeba zrobić ...
selected OR (type:node place:London) To jest to, czego się spodziewamy, chociaż można osiągnąć ten sam rezultat, wybierając opcję dodaj do zaznaczenia w oknie wyszukiwania.
foo bar OR baz zap Uwaga: AND ma niższy priorytet niż OR. Będzie to interpretowane jako "foo (bar OR baz) zap".
(foo bar) OR (baz zap) Możemy użyć nawiasów aby zastąpić domyślny priorytet. Pozwoli to wybrać obiekty, które pasują do foo i bar, a także słów, które pasują do baz i zap.
"name:secret":"Foo \"the Baz\" Bar" Jeżeli wyszukiwany "klucz" lub "wartość" zawiera jakieś specjalne znaki (takich jak (, ), :, space) muszą one być ujęte w cudzysłów. Sam znak cudzysłowu (") może być zawarty w cudzysłowie, dodając przed nim ukośnik (\). Jeśli odwrotny ukośnik musi być włączony w ciąg słów, to z kolei musi być dodany dodatkowy ukośnik.

Zobacz use case.

type:node untagged -child Dodajemy węzły (type:node), nie otagowane (untagged), nie używamy (-child) w linii, lub relacji (przydatne do czyszczenia ze starych śladów GPS)

Powodzenia w wyszukiwaniu!


Następna strona >>