Serbia/MappingSerbia:prelaz vodotoka preko puta

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Serbia/MappingSerbia

Опис

Прелаз водотрока преко пута је место где се водоток (река, поток, повремени ток) и пут укрштаји али укрштање није регулисано мостом или цевоводом, тако да вода прелази преко пута.

Ознака се додаје постојећим ознакама пута.

Ако је водоток означен као линија, тада треба означити место укрштања пута и водотока као тачку.

Ако је водоток уцртан као површина, тада деоница пута где се водоток и пут преклапају треба да има заједничке тачке са воденом површином и тај део треба да буде означен.


Означавање

Обавезне ознаке

таг вредност могуће вредности опис
ford yes, stepping_stones Ознака за прелаз водотока преко пута. Пример: ford=yes. Ако је прелаз уређен тако да се може прећи стајући на постављено камење, тада деоницу означити са ford=stepping_stones.

Остале ознаке

Деоници која је означена можете променити и друге особине у складу са стањем на терену: посебно обратите пажњу на ове ознаке:

таг вредност могуће вредности опис
surface asphalt, cobblestone, compacted, concrete, dirt, fine_gravel, gravel, ground, metal, mud, paving_stones, pebblestone, sett, unpaved Ознака површине пута. Пример: surface=asphalt
smoothness excellent, good, intermediate, bad, very_bad, horrible, very_horrible, impassable Ознака квалитета деонице пута. Пример: smoothness=bad
depth Ознака дубине у метрима. Пример: depth=2

Ознака layer

за деоницу која преставља прелаз водотока преко пута не треба да се мења, односно, треба задржати исту вредност коју имају и суседне деонице пута, јер се ради о укрштању објеката на истом нивоу.

Упис назива

Приликом уписа назива објеката на карти потребно је водити рачуна о правилном упису на српском језику односно на другим језицима.

Ако се назив објекта уписује обавезно је уписати назив у таговима:

- упис назива српским језиком и ћирилицом према правилима Правописа српског језика
- упис назива српским језиком и латиницом, према правилима Правописа српског језика
- упис назива према правилима локалне заједнице

На просторима где су неки језици мањина усвојени као званични језици треба уписати и називе на тим језицима користећи тагове:

- мађарски језик
  • name:?? - словачки језик
  • name:?? - русински језик
  • name:hr
- хрватски језик
- албански језик

Називе на другим језицима треба уписивати у одговарајуће name:<lng> тагове где је <lng> ознака језика. Препоручљиво је уписати називе на енглеском, немачком, француском и руском језику.