Serbia/Mapping Serbia

From OpenStreetMap Wiki
< Serbia(Redirected from Serbia/MappingSerbia)
Jump to navigation Jump to search

Пре него што се упустите у уцртавање на ОСМ карту, а нарочито у мењање већ уцртаног, добро проверите податке са којима радите. Цртање карте је озбиљан посао коме треба да приступите максимално одговорно. Немојте уносити податке за које нисте сигурни да су тачни и немојте их уносити на начин који није у складу са правилима и обичајима који се већ примењују.

Мања је штета да не уцртате нешто на мапу него ако то уцртате погрешно.

Ако нисте сигурни, погледајте на карти како су други уцртавали исте или сличне објекте и питајте на форуму: http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=62

Објекти на ОСМ карти се означавају према дефинисаним особинама карата. Ове особине су разноврсне и комплексне тако да умеју да буду збуњујуће за мање искусне, али и да доведу до тога да исти објекти на различитим деловима карте буду различито означени.

Ова листа представља скуп карактеристичних објеката на територији Србије, који су предмет цртања ОСМ карте Србије, са предложеним стандардизованим начинима обележавања. То ће обезбедити једнообразно означавање објеката на карти Србије.

Саобраћај

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

путеви, улице, стазе

елемент тачка линија површина релација опис изглед на карти пример
аутопут x x
полуаутопут x x
мотопут x x
магистрални пут x x
регионални пут x x
локални пут x x
главна улица x x
улица x x
пешачка зона x x
бициклистичка стаза/трака x x x
прелаз водотока преко пута x x x Користи се када се водоток и пут укрштају тако да водоток прелази преко пута а не испод моста, цевоводом или дренажом.

Путеве треба цртати једном линијом осим ако не постоје физички одвојене траке (постоји физичка препрека између две траке). Двосмерни пут никако не цртати као одвојене траке ако се оне налазе на истом колову а раздвојене су само нацртаном белом линијом. За означавање трака које су на истом коловозу користити таг lanes .

објекти

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
мост x x x Мост се на карти означава тако што се деоници саобраћајнице која представља мост дода таг bridge=yes
тунел x x x Тунел се на карти означава тако што се деоници саобраћајнице која представља тунел дода таг tunnel=yes

саобраћајни знаци

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
железнички колосек x x
уски железнички колосек x x
индустријски колосек x x
путни прелаз x x x Прелаз пута преко железничке пруге
пешачки прелаз x x x
железничка станица x x x
железничко стајалиште x x x
скретница x x x
окретница x x x

ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
речни пловни пут x x
пловни канал x x
пловни рукавац x x
међународна лука x x x
лука x x x

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
полетно-слетна стаза x x
рулна стаза x x
ваздушни пут x x
условни ваздушни пут x x
забрањена зона x x
зона за војне летове x x
међународни аеродром x x x
општи аеродром x x x
војни аеродром x x x
спортски аеродром x x x
аеродром за сопствене потребе x x x
летилиште x x x
хелиодром x x x

КАБЛОВСКИ САОБРАЋАЈ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
трамвај x x
жичара x x
лифт x x
гондола x x

ОСТАЛИ ПУТЕВИ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
макадам x x
лош макадам са шљунком x x
земљани пут x x
шумски пут x x
травнати пут x x
стаза у природи x x
стаза x x

Инфраструктура

ЦЕВОВОДИ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
водовод x x
гасовод x x
топловод x x
нафтовод x x
паровод x x
млековод x x

ЕЛЕКТРО-ПОСТРОЈЕЊА

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
далековод x x
далековод 400 kV x x
далековод 400 kV двоструки x x
далековод 220 kV x x
далековод 220 kV двоструки x x
далековод 110 kV x x
далековод 110 kV двоструки x x
далековод 35 kV x x
далековод 35 kV двоструки x x
далековод 20 kV x x
далековод 20 kV двоструки x x
далековод 10 kV x x
далековод 10 kV двоструки x x
далековод 6 kV x x
далековод 6 kV двоструки x x
линијски вод 400 V x x
линијски вод 220 V x x
трафо-станица x x x
хидреоелектрана x x x
термоелектрана x x x
електрана на ветар x x x
соларна електрана x x x
растављач x x x
стуб портални x x x
стуб бетонски x x x
стуб дрвени x x x

Инфо: http://www.ems.rs/slike/karte/ENERGETSKI%20OBJEKTI%20svih%20naponskih%20nivoa.jpg

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

Насељена места

НАСЕЉА

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
државна граница x x
покрајина x x
округ x x
град x x x
градска општина x x x
општина x x x
месна заједница x x x
место x x x
село x x x
заселак x x x

Пољопривреда

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

Религија

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
православна црква x x x
католичка црква x x x
џамија x x x
синагога x x x
гробље x x x
капела x x x Користити таг building

=chapel . Остало исто као и за цркву. || ||

црква брвнара x x x
стећак x x x
крајпуташ x x x
манастир x x x Нема посебну ознаку. Означити цркву у манастиру
патријаршија x x x

Култура, спорт, туризам и забава

елемент тачка линија површина релација опис изглед на карти пример
етно село x x
дом културе x x Користити amenity=community_centre и community_centre=cultural_centre комбинацију тагова Community centre-14.svg node 8478277677
спортски терен x x Користити leisure=pitch, подлогу је могуће описати са surface тагом. Намену терена могуће је дефинисати са sport тагом Rendering-leisure-pitch.png way 685010089

Посао

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

Географија

РЕЉЕФ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
врх x x x
пећина x x x
јама x x x
стена x x x
превој x x x место прелаза са једне стране планине на другу
ледник x x x

ВОДЕ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
извор неуређен x x x Kористити таг natural

=spring

стублина x x x
чесма x x x Kористити таг man_made

=water_tap

и amenity

=drinking_water . Ако нема воде (за стално) додати disused =yes

бунар x x x Kористити таг man_made

=water_well

појилиште x x x Kористити таг amenity

=watering_place

фонтана x x x Kористити таг amenity

=fountain

извор топле воде x x x
извор минералне воде x x x
поток x x
поток повремени x x
рукавац x x
река ширине до 5 м x x
река ширине до 15 м x x
река ширине до 50 м x x
река ширине до 150 м x x
река ширине до 300 м x x
река ширине до 600 м x x
река ширине до 1000 м x x
река ширине до 2000 м x x
река понорница x x
језеро x x
бара x x
мочвара x x
насип x x
водопад x x x
брзак x x x
вир x x x
брана преливна x x x
брана пропусна x x x

БИЉНИ СВЕТ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
x x x

Картографија

елемент тачка линија површина опис изглед на карти пример
кота x кота на карти
референтна тачка x референтне тачке (катастар и слично) за које су познати прецизни подаци о географским координатама и надморској висини
изохипса главна x x
изохипса помоћна x x
изобара главна x x
изобара помоћна x x

Грађевине

елемент тачка линија површина релација опис изглед на карти пример
планинарски дом x x објекат за вишедневни смештај под управом планинарске организације.
Kористити tourism=alpine_hut таг, уколико је позната надморска висина додати ele таг
Alpinehut.svg way 690352197
шумарска кућа x x објекат шумарске службе опремљен за вишедневни смештај
бивак x x објекат за привремени смештај у случају невоље
ловачка чека x x ловачки објекат за вребање дивљачи
колиба x x објекат направљен у потпуности или већим делом од дрвета
кућа x x објекат од чврстог материјала намењен за живљење
референтна тачка x референтне тачке (катастар и слично) за које су познати прецизни подаци о географским координатама и надморској висини

Додавање нових објеката у листу

Ово није коначна листа. Уколико наиђете на неки објекат на карти који овде није предвиђен, предложите да га упишемо. Дискусија око означавања објеката се налази на форуму: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=15978

Овај вики омогућава да сами додате елементе на листу или да их мењате постојеће. Ако листа не садржи неки објекат који милсите да терба да буде у слити слободно га додајте. Додајте га и ако не знате како треба да се обележава јер је то довољно да неко други унесе опис.

Пре него што упишете опис како треба да се обележава објекат истражите препоруке и како се такви објекти већ обележавају на мапи па од свега тога сачините стандард обележавања. Ако нисте сигурни да сте добро описали обележавање ставите у напомени да је то предлог да се и други укључе у одређивање стандарда.

Молимо вас да не чините измене без претходне консултације са другим ОСМ картографима, јер су ово симболи који се већ користе и свака измена треба да буде урађена уз сагласност и знање осталих картографа.

Најбољи начин да се консултујете око означавања је да питате на званичном ОСМ форуму: https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=62

Други извори са објашњењима и препорукама за означавање објеката на простору Србије

Занимљива географија - Kако мапирати

Картографисање административних граница на мапи Србије

Картографисање утврђења на мапи Србије

Картографисање цркава, манастира и гробаља Српске православне Цркве

Категоризација српских путева

WikiProject_Serbia

Шта треба урадити

Требало би осмислити начин да се овај стандард означавања обезбеди у облику шаблона за популарне ОСМ едиторе као што су ИД едитор и ЈОСМ.

Шаблони би требало да су увек ажурни са стандардом. То би омогућило да сви који раде на уносу података у мапу, могу лако, користећи ове шаблоне да означавају објекте на једнообразан начин.

Постојећи шаблони:

MappingSerbia JOSM presets - потребно је стално ажурирање

traffic_signs_preset_JOSM/RS.zip