Serbia/MappingSerbia:autoput

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Serbia/MappingSerbia

Опис

Аутопут је саобраћајница на којој је дозвољено кретање само моторних возила а саобраћајне траке у супротним смеровима су одвојене физичким баријерама. По правилу се траке за сваки смер цртају засебно. Максимална брзина је 120 km/h.

Означавање

Обавезне ознаке

таг вредност могуће вредности опис
highway motorway motorway Обавезна ознака за аутопут
motorroad yes yes Обавезна ознака за аутопут
ref Ознака пута према домаћим прописима. Пример: ref=M25 (магистрални пут М-25)
int_ref Међународна ознака пута. Пример: int_ref=E771 (међународни пут E-771)
nat_ref Национална ознака пута исто као и ref. Пример: int_ref=М25 (магистрални пут М-25)

Ознаке пута

таг вредност могуће вредности опис
old_ref Стара ознака пута. Пример: old_ref=E752 (стара ознака пута E-752)
ncn_ref Ознака бициклистичког пута. Пример: ncn_ref=54 (бициклистички пут 54)

Остале ознаке

таг вредност могуће вредности опис
maxspeed Ознака максималне брзине на датој деоници пута. Не уноси се ако ограничења нема, односно важи максимална брзина за дату врсту пута. Пример: maxspeed=45 (ограничење брзине на 45 km/h)
minspeed Ознака минималне брзине на датој деоници пута. Не уноси се ако ограничења нема. Пример: minspeed=40 (ограничење брзине на 45 km/h)
oneway yes yes, no Ознака да ли је пут једносмеран. Супротни смерови на аутопуту се по правилу цртају засебно па сваки треба да има ознаку да је једносмеран. Пример: oneway=yes
lanes 1,2,3,4,5 Број трака. Пример: lanes=3
bridge yes, no Ако је деоница пута мост онда се подешава bridge=yes. У том случају се уписује и таг layer тако да има вредност за један већу од суседних деоница истог пута.
tunnel yes, no Ако је деоница пута тунел онда се подешава tunnel=yes.
layer -5..-1,0,1..5 Ознака нивоа пута. Ако пут прелази изнад неке друге површине (мостом, надвожњаком и слично), тада се тој деоници подешава layer за један већи од ниоа суседних деоница. Ако пут прелази испод неке друге површине (испод моста, надвожњака и слично), тада се тој деоници подешава layer за један мањи од нивоа суседних деоница. Ако layer није подешен онда има вредност 0 (нула). Објекти који се налазе на површини Земље подразумевано имају layer=0. Пример: layer=1
cutting yes, no Ако деоница пута пролази кроз усек (терен око пута је изнад нивоа пута) онда се уписује cutting=yes
embankment yes, no Ако је деоница пута уздигнута тако да надвисује околни терен онда се уписује embankment=yes
lit yes, no Ако је деоница пута осветљена онда се уписује lit=yes
incline up,10%..1%,,-1%..-10%,down Ознака нагиба деонице пута. Пример: incline=4.5%
surface asphalt, cobblestone, compacted, concrete Ознака површине пута. Пример: surface=asphalt
smoothness excellent, good, intermediate, bad, very_bad, horrible, very_horrible, impassable Ознака квалитета деонице пута. Пример: smoothness=bad
destination За једносмерни пут или једносмерну траку се може уписати одредиште. Пример: destination=Пожега;Чачак

Упис назива

Приликом уписа назива објеката на карти потребно је водити рачуна о правилном упису на српском језику односно на другим језицима.

Ако се назив објекта уписује обавезно је уписати назив у таговима:

- упис назива српским језиком и ћирилицом према правилима Правописа српског језика
- упис назива српским језиком и латиницом, према правилима Правописа српског језика
- упис назива према правилима локалне заједнице

На просторима где су неки језици мањина усвојени као званични језици треба уписати и називе на тим језицима користећи тагове:

- мађарски језик
  • name:?? - словачки језик
  • name:?? - русински језик
  • name:hr
- хрватски језик
- албански језик

Називе на другим језицима треба уписивати у одговарајуће name:<lng> тагове где је <lng> ознака језика. Препоручљиво је уписати називе на енглеском, немачком, француском и руском језику.