Serbia/MappingSerbia:prevoj

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Serbia/MappingSerbia

Опис

превој којим се може прећи са једне на другу страну планине

Означавање

Обавезне ознаке

Употребити једну од ознака:

таг вредност могуће вредности опис
mountain pass yes, no Ознака превоја: mountain_pass=yes

Остале ознаке

таг вредност могуће вредности опис
ele Надморска висина у метрима

Упис назива

Приликом уписа назива објеката на карти потребно је водити рачуна о правилном упису на српском језику односно на другим језицима.

Ако се назив објекта уписује обавезно је уписати назив у таговима:

- упис назива српским језиком и ћирилицом према правилима Правописа српског језика
- упис назива српским језиком и латиницом, према правилима Правописа српског језика
- упис назива према правилима локалне заједнице

На просторима где су неки језици мањина усвојени као званични језици треба уписати и називе на тим језицима користећи тагове:

- мађарски језик
  • name:?? - словачки језик
  • name:?? - русински језик
  • name:hr
- хрватски језик
- албански језик

Називе на другим језицима треба уписивати у одговарајуће name:<lng> тагове где је <lng> ознака језика. Препоручљиво је уписати називе на енглеском, немачком, француском и руском језику.