Serbia/MappingSerbia:lokalni put

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Serbia/MappingSerbia

Опис

Локални пут је саобраћајница која повезује места у оквиру општине. Дозвољено кретање свих врста возила и пешака. Максимална брзина је 80 km/h.

Означавање

Обавезне ознаке

таг вредност могуће вредности опис
highway unclassified unclassified Обавезна ознака за локални пут
ref Ознака пута према домаћим прописима. Пример: ref=M25 (магистрални пут М-25)

Ознаке пута

таг вредност могуће вредности опис
ref Ознака пута према домаћим прописима. Пример: ref=M25 (магистрални пут М-25)
int_ref Међународна ознака пута. Пример: int_ref=E771 (међународни пут E-771)
nat_ref Национална ознака пута исто као и ref. Пример: int_ref=М25 (магистрални пут М-25)
old_ref Стара ознака пута. Пример: old_ref=E752 (стара ознака пута E-752)
ncn_ref Ознака бициклистичког пута. Пример: ncn_ref=54 (бициклистички пут 54)

Остале ознаке

таг вредност могуће вредности опис
maxspeed Ознака максималне брзине на датој деоници пута. Не уноси се ако ограничења нема, односно важи максимална брзина за дату врсту пута. Пример: maxspeed=45 (ограничење брзине на 45 km/h)
minspeed Ознака минималне брзине на датој деоници пута. Не уноси се ако ограничења нема. Пример: minspeed=40 (ограничење брзине на 45 km/h)
oneway yes, no Ознака да ли је пут једносмеран. Ако је деоница пута једносмерна онда јој треба подесити oneway=yes
lanes 1,2,3,4,5 Број трака. Пример: lanes=3
bridge yes, no Ако је деоница пута мост онда се подешава bridge=yes. У том случају се уписује и таг layer тако да има вредност за један већу од суседних деоница истог пута.
tunnel yes, no Ако је деоница пута тунел онда се подешава tunnel=yes.
ford yes, no, stepping_stones Ознака деонице пута преко које тече водени ток. Пример: ford=yes.

Ако је водоток означен као линија, тада на место укрштања ставити тачку са тагом ford=yes. Ако је водоток уцртан као површина, тада деоница путе где се водоток и пут преклапају треба да има заједничке тачке са воденом површином и тај део треба да има подешен таг ford=yes. Ако је прелаз уређен тако да се може прећи стајући на постављено камење, тада деоницу означити са ford=stepping_stones.

Таг layer се не мења.

layer -5..-1,0,1..5 Ознака нивоа пута. Ако пут прелази изнад неке друге површине (мостом, надвожњаком и слично), тада се тој деоници подешава layer за један већи од ниоа суседних деоница. Ако пут прелази испод неке друге површине (испод моста, надвожњака и слично), тада се тој деоници подешава layer за један мањи од нивоа суседних деоница. Ако layer није подешен онда има вредност 0 (нула). Објекти који се налазе на површини Земље подразумевано имају layer=0. Пример: layer=1
cutting yes, no Ако деоница пута пролази кроз усек (терен око пута је изнад нивоа пута) онда се уписује cutting=yes
embankment yes, no Ако је деоница пута уздигнута тако да надвисује околни терен онда се уписује embankment=yes
lit yes, no Ако је деоница пута осветљена онда се уписује lit=yes
incline up,10%..1%,,-1%..-10%,down Ознака нагиба деонице пута. Пример: incline=4.5%
surface asphalt, cobblestone, compacted, concrete, dirt, fine_gravel, gravel, ground, metal, mud, paving_stones, pebblestone, sett, unpaved Ознака површине пута. Пример: surface=asphalt
smoothness excellent, good, intermediate, bad, very_bad, horrible, very_horrible, impassable Ознака квалитета деонице пута. Пример: smoothness=bad
destination За једносмерни пут или једносмерну траку се може уписати одредиште. Пример: destination=Пожега;Чачак
cycleway:right lane, track, share_busway, shared_lane Бициклистичка стаза / трака са десне стране.
 • lane - бициклистичка трака (део коловоза)
 • track - бициклистичка стаза (одвојена од коловоза)
 • share_busway - бициклистичка трака дели простор са аутобуском траком
 • shared_lane - бициклситичка трака дели простор са моторним возилима
cycleway:left lane, track, share_busway, shared_lane Бициклистичка стаза / трака са леве стране.
 • lane - бициклистичка трака (део коловоза)
 • track - бициклистичка стаза (одвојена од коловоза)
 • share_busway - бициклистичка трака дели простор са аутобуском траком
 • shared_lane - бициклситичка трака дели простор са моторним возилима

Упис назива

Приликом уписа назива објеката на карти потребно је водити рачуна о правилном упису на српском језику односно на другим језицима.

Ако се назив објекта уписује обавезно је уписати назив у таговима:

- упис назива српским језиком и ћирилицом према правилима Правописа српског језика
- упис назива српским језиком и латиницом, према правилима Правописа српског језика
- упис назива према правилима локалне заједнице

На просторима где су неки језици мањина усвојени као званични језици треба уписати и називе на тим језицима користећи тагове:

- мађарски језик
 • name:?? - словачки језик
 • name:?? - русински језик
 • name:hr
- хрватски језик
- албански језик

Називе на другим језицима треба уписивати у одговарајуће name:<lng> тагове где је <lng> ознака језика. Препоручљиво је уписати називе на енглеском, немачком, француском и руском језику.