Serbia/Projekti/Mapiranje pošta

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Мапирање пошта

Идеја

Пошта Србије на свом сајту има списак пошта [1] и мапу са локацијама истих [2]. На сајту се налази 1696 објекат од којих је 1481 означен као пошта. У ОСМ - у се тренутно налазе 463 поште (20210610). Циљ пројекта је да се све поште нађу унутар ОСМ базе мапиране на исти начин који је претходно договорен.

Покренута је тема на форуму за договор око мапирања и плана пројекта [3].

Сагласност

Сагласност за коришћење података је добијена од ЈП Пошта Србије и додата на Contributors.

План

ставка статус
припрема података са сајта Поште за што лакши увоз завршено
дискусија на форуму око мапирања завршено
информисање talk-rs о пројекту, као главног канала за обавештења завршено
информисање imports о пројекту завршено
усаглашавање странице пројекта са договореним и упутства за увоз завршено
организовани увоз завршено
верификација и извештај у току

Мапирање

таг вредност
amenity post_office
ref поштански број, пример: 11426
name назив поште какав је дат од стране ЈП Пошта Србије, пример: 11426 Мељак
name:sr исто као name
name:sr-Latn name:sr на латиници, пример: 11426 Meljak
addr:pak поштански адресни код, пример: 217921
addr:street улица на ћирилици, пример: Маршала Тита
addr:housenumber број у улици, пример: 32А
opening_hours радно време у предефинисаном формату, пример: Mo-Fr 09:00-15:00; Sa 09:00-14:30; PH off
phone број телефона у интернационалном формату, пример: +381 11 8340-033;+381 11 8340-609

Увоз

Подаци припремљени за увоз налазе се на [6] и [7].

Подаци су нормализовани за потребе ОСМ -a. Назив поште и адреса су враћени из великих слова у нормалан облик. За ово су коришћени називи места и адресе унутар ОСМ - a. Радно време је унифицирано у формат какав захтева opening_hours таг. Телефони су пребачени у интернационални облик какав захтева phone таг. Постоји могућност да је дошло до грешке или да нису трансформисани сви подаци приликом припреме због тога је потребно да се сви подаци провере пре уписа у ОСМ.

Уколико у ОСМ бази већ постоји пошта која се налази на приближним координатама ( унутар истог објекта или пар метара разлике ) оставите пошту на оригиналној локацији а тагове спојите. Уколико се подаци разликују можете проверити са мапером који је унео податке тачност.

Дискутовали смо на Telegram каналу и делује да је најједноставније да се поште уносе као node. На маперу је да одлучи да ли већ унешене поште као way жели да конвертује у node.

Уколико наиђете на неки проблем у подацима, податак није тачан, координате су погрешне упишите га у табелу унутар секције Напомене.

Договорено је да се поште на територији АП Косово и Метохија не уносе.

За синхронизацију људи на пројекту користи Tasking Manager [8]. Принцип рада Tasking Manager - a је доста једноставан. Одабере се таск унутар пројекта који желите да мапирате или узмете неки насумично од слободних таскова. Средите поште у простору који таск обухвата омиљеним едитором и обележите таск као готов. Tasking Manager држи таск закључаним 2 сата, након тога таск враћа у слободне таскове.

Унутар пројеката на Tasking Manager се налази упутство за рад из JOSM едитора. За рад са iD едитором можете користити следећи линк:

https://www.openstreetmap.org/edit?editor=id&#gpx=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2Fvanjakom%2Fzanimljiva-geografija%2Fmaster%2Fprojects%2Fosm-poste-import%2Ftask-split%2F253.geojson

само замените број таска одговарајућим ( 253 у линку ). На овај начин ћете добити само поште које су обухваћене таском на Tasking Manager.

Било би одлично ако у тексту коментара можете да имате следећи тексти:

#serbia-post work on https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Serbia/Projekti/Mapiranje_pošta

Напомене

број поште опис проблема са подацима
пошта у Грдетину се не налази на мапи, отоверена у склопу акције 52 поште за 52 недеље, извор: Александар Матејевић
11061 пошта се налази у непосредној близини поште 11101, проверити, changeset
11121 Постоји према списку, нема је на мапи, реновирана
11123 проверити тачну локацију поште, changeset
11149 Према снимцима из 2019 делује да пошта постоји, налази се на списку, нема је на мапи
11162 Постоји према списку, нема је на мапи
14245 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
14245 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
16214 пошта се налази у склопу школе, [1] [2]
16234 пошта постоји према интернету [1], [2]
17508 Свети Илија, није на списку Поште, делује да постоји [1], [2], [3]
17527 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
17529 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18209 Медошевац, није на списку Поште [1]
18225 доста велико одступање, пошта је била мапирана
18227 локација је погрешна
18249 Пошта преко пута Казнено поправног дома у Нишу, није на списку Поште
18251 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18304 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18321 локација је погрешна
18333 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18404 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18408 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
18436 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
19250 Мајданпек, распитао се постоји пошта и два шалтер поште
19342 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
19362 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
19375 Пошта у Кривом Виру, делује да постоји, није на списку Поште
21201 Руменка, делује да је локација погрешна, према подацима унутар ОСМ и на основу снимака
23202 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
23208 Na datoj adresi Elemir, Žarka Zrenjanina 32 se nalazi crkva. Koordinate pošte su date blok dalje, oko broja 10.
23211 Data adresa Klek, Save Kovačevića 30 je daleko od centra sela i lokacije pošte.
23242 Banatski Despotovac, nejasna tačna lokacija
24116 Суботица, пошта у Задарској, постоји на снимцима али од пре 10 година, проверити да ли је отворена
24302 Бачка Топола, пошта је видљива на снимцима, налази се на списку Поште али не и на мапи
25221 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
31257 Пошта Калуђерске баре, постоји у туристичким описима места
32303 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
34205 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
35215 да ли се пошта налази у склопу школе
37108 премештена из Уради сам у Рода, [1]
37203 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37213 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37221 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37227 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37234 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37238 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37239 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37243 На основу података у OSM и слика у Mapillary закључено је да је локација погрешна
37254 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37256 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37258 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37262 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
37272 није могуће на основу сателитског снимка тачно позиционирати пошту
38157 АП Косово и Метохија
38204 АП Косово и Метохија
38205 АП Косово и Метохија
38207 АП Косово и Метохија
38208 АП Косово и Метохија
38210 АП Косово и Метохија
38211 АП Косово и Метохија
38213 АП Косово и Метохија
38216 АП Косово и Метохија
38217 АП Косово и Метохија
38220 АП Косово и Метохија
38223 АП Косово и Метохија
38224 АП Косово и Метохија
38227 АП Косово и Метохија
38218 АП Косово и Метохија
38219 АП Косово и Метохија
38221 АП Косово и Метохија
38226 АП Косово и Метохија
38228 АП Косово и Метохија
38236 АП Косово и Метохија
38239 АП Косово и Метохија
38251 АП Косово и Метохија
38252 АП Косово и Метохија
38255 АП Косово и Метохија
38260 АП Косово и Метохија
38263 АП Косово и Метохија
38266 АП Косово и Метохија
38267 АП Косово и Метохија
38310 АП Косово и Метохија
38334 АП Косово и Метохија
38420 АП Косово и Метохија
38430 АП Косово и Метохија

Историја

20210721 - завршен организовани увоз података
20210703 - започет организовани увоз података
20210703 - пројекат објављен на imports [10]
20210701 - пројекат објављен на talk-rs [9]
20210630 - дискусија на Телеграм каналу око начина увоза
20210609 - добијена сагласност за коришћење података [4]
20210304 - послат захтев за сагласност
20210304 - покренута тема на форуму [3]

Референце

[1] https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1550&Dokument=spisak-posta-cir.pdf
[2] https://www.posta.rs/cir/alati/lokacije.aspx
[3] Форум: Поште Србије
[4] Сагласност ЈП Пошта Србије за коришћење података
[5] Telegram канал ОСМ Србија
[6] Припремљени подаци за увоз
[7] Прегледна мапа припремљених података
[8] https://tasks.osm-hr.org/project/18
[9] talk-rs: Поште Србије
[10] imports: Import of post offices in Serbia
[11] Списак локација на којима је могуће преузети сертификат за ЛК, садржи поште, подаци проверени од стране РГЗ, извор: Андреја Глусчевић