Serbia/Projekti/Vikipedija integracija u Srbiji

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ideja

aktivno:


planirano:

  • pronalaženje duplikata
  • integracija sa spiskovima na wikipediaAnaliza se vrši na geofabrik eksportu za Srbiju, povremeno.
Pored ovog projekta postoji još jedan projekat koji se bavi ovom tematikom, Serbian-OSM-Lint

Istorija

kraj 2020. - započet rad na projektu