Sk:JOSM/Plugins/BuildingsTools

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kreslenie budovy v Bing mape

Buildings_tools je jednoduchý plugin pre kreslenie budov s obldžníkovým pôdorysom.

Problematika

Kreslit veľa budov v JOSM klasickou metodov je nepohodlné. Na nakreslenie budovy klasickou metódov je potrebných 5 kliknutí a použiť funkciu na pravoúhle tvary, potom pre vytvorený polygón nastaviť značku "building=yes". Buildings_Tools plugin poskytuje nový nástroj, ktorým sa dá nakresliť budova na 2-3 kliknutia.

Používanie

Plugin pridá nové tlačítko "Draw buildings" JOSM-Icon-buildingtools-building.png do ponuky nástrojov. Najjednoduchší spôsob ako nakresliť budovu je, nakresliť čiaru na jej jednej stane budovy a potom kliknúť na protiľahlú stranu.

Ked ideme kresliť veľa budov s rovnakou šírkou je pohodlnejšie použiť 2-klikovú metódu. Stlačte shift+W pre otvorenie okna s nastaveniami rozmerov budov a nastavte konštantnú šírku budovy v metroch. Potom stačí nakresliť čiaru na jednej stene budovy.

Vývoj

Vytvoril: User:Upliner. Prosím hláste Vami nájdené chyby a pripomienky na vylepšenie.

Jar súbor: http://upliner.openstreetmap.ru/josm/buildings_tools/buildings_tools.jar

Zdrojový kód:

SVN

Git mirror