NL:JOSM/Plugins/BuildingsTools

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
BuildingsTools icon BuildingsTools
een eenvoudige plug-in voor het tekenen van rechthoekige gebouwen
Een gebouw tekenen over een afbeelding van Bing

Buildings_tools is een eenvoudige plug-in voor het tekenen van rechthoekige gebouwen.

Het probleem

Het tekenen van veel rechthoekige gebouwen in JOSM is een hele klus. Men dient een ruwe rechthoek te tekenen in 5 muisklikken, dan de functie Gereedschappen ... Vorm loodrecht maken, dan de tag "building=yes" invoegen in de resulterende polygoon. De plug-in Buildings_Tools stelt u in staat complete gebouwen te maken in 2 of 3 muisklikken.

Gebruik

Bekijk een demonstratievideo

Installeer de plug-in zoals in de instructies op NL:JOSM/Plugins#Installation.

De plug-in voegt een nieuwe knop Gebouwen tekenen JOSM-Icon-buildingtools-building.png toe aan de werkbalk. De eenvoudigste manier om een gebouw te tekenen is om een lijn langs de ene zijde van het gebouw te trekken en dan te klikken op de tegenoverliggende zijde.

Wanneer er vee; gebouwen zijn met dezelfde breedte, is het handiger om de methode met 2-klikken te gebruiken. Druk op Ctrl-ALT-B om het dialoogvenster Grootte gebouw instellen te openen en stel dan de constante breedte van het gebouw in in meters. Dan zal het voldoende zijn om een lijn te trekken langs de muur van het gebouw.

Technieken voor het traceren van gecompliceerde gebouwen

Aanvullende mogelijkheden

Selecteer, in de menu's van JOSM, "Gegevens" → "Grootte gebouw instellen" om toegang te krijgen tot de opties van deze plug-in.

 • Lengte stap: De lengte van het gebouw wordt beperkt tot een veelvoud van deze lengte.
 • Dialoogvenster Adres gebruiken: Plug-in heeft een ingebouwd dialoogvenster voor adressen. Het onthoudt de straatnaam en verhoogt of verlaagt automatisch huisnummers (+2 of -2).
 • Richting knopen: Zoals het gereedschap Vorm loodrecht maken, ondersteunt BuildingsTools knopen voor richting. Selecteer twee knopen en dan wordt de richting van het gebouw vastgezet door deze twee verwijzingsknopen - tekenen van een eenvoudig gebouw vergt slechts twee klikken.
 • Richting weg: Wanneer een weg is geselecteerd, snapt BuildingTools de hoeken van muren aan elk segment van die weg. Aanvullend wordt, als de geselecteerde weg loodrecht is gemaakt of getekend met behulp van BuildingTools, een tekenmodus voor gebouwen met twee klikken ingeschakeld.
 • Tijdelijk alle snaps uitschakelen door indrukken van Shift-toets. Dit helpt bij het in kaart brengen van een geïsoleerd gelegen huis dat niet parallel aan de nabijgelegen straat ligt.
 • Kruisdraad roteren: Bij het in kaart brengen in de modus met twee klikken, is het nuttiger de cursor van de kruisdraad geroteerd te hebben zodat die parallel is aan de muren van het nieuw gemaakte gebouw. (Dit kan worden geactiveerd in het dialoogvenster "Gevorderd".)
 • Modus grote gebouwen: Bij het in kaart brengen in de modus met twee klikken, klikt u gewoonlijk op de eerste hoek van het gebouw en verplaatst uw muis naar een andere. Als u ziet dat de muren niet passen in wat u ziet op de de afbeelding van WMS, wordt u geacht Shift in te drukken en één muur te tekenen, klikkend op de derde hoek daarna. In de modus grote gebrouwen klikt u slechts op de eerste hoek, drukt op Shift en klikt op de tegenoverliggende hoek, achteraf de omtrek van het gebouw roterend. (Dit kan worden geactiveerd in het dialoogvenster "Gevorderd".)
 • Gebouw automatisch selecteren: Selecteer nieuw gemaakte gebouw als momenteel niets anders is geselecteerd. Gebruikt in samenhang met de mogelijkheid "Richting weg" om een reeks parallelle gebouwen te tekenen. Na het tekenen van de eerste reeks, druk op de ESC-toets om het huidige geselecteerde gebouw te deselecteren en een gebouw uit een tweede reeks tekenen, het zal automatisch worden geselecteerd en volgende gebouwen zullen daarop worden uitgelijnd.
 • Gebruik adresknopen onder gebouwen: Wanneer er een knoop is met de tag "building" met adresinformatie in een nieuw gemaakt gebouw, worden toegevoegde tags en leden van relaties gekopieerd naar het nieuwe gebouw en de originele knoop wordt verwijderd.
 • Tags voor gebouwen: Voeg toe of pas het standaard building=yes taggen aan tot elke set tags die u wilt. Het hoeven niet eens gebouwen te zijn; u zou het ook nuttig kunnen vinden voor andere veelvoorkomende rechthoekige objecten, zoals leisure=pitch en amenity=parking. (Dit kan worden geactiveerd in het dialoogvenster "Gevorderd".)

Gevorderd gebruik

Een gebouw tekenen met schuine hoeken

In het verleden waren er veel problemen met gebouwen met schuine hoeken omdat zijn niet loodrecht gemaakt kunnen worden. Nu is het relatief eenvoudig om dergelijke gebouwen te tekenen. Men kan een constante breedte instellen in het dialoogvenster Grootte gebouw instellen, twee kruisende gebouwen tekenen en dan de functie Overlappende gebieden samenvoegen (Shift+J).

Ontwikkeling

Gemaakt door User:Upliner. Dien uw rapporten over problemen en verzoeken voor verbeteringen in.

Broncode:

SVN

Zie ook

 • JOSM/Plugins/Terracer - een ander gereedschap voor het traceren van gebouwen, speciaal geschikt voor aan elkaar gebouwde huizen (stadshuizen, rijtjeswoningen)