Sk:Key:ref:minvskaddress

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ref:minvskaddress
Popis
Identifikátor adresy
Skupina: Addresses
Používa sa na týchto prvkoch
môže byť použité na uzlenemalo by byť použité na cestemôže byť použité na oblastimôže byť použité na relácii
Užitočné kombinácie
Stav: nedefinováno

Do tohto kľúča sa na Slovensku zapisuje identifikátor adresy z registra adries.

Zákon 125/2015 o registri adries § 2 odsek 5 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/125/#paragraf-2.odsek-5

Identifikátorom adresy na účely tohto zákona je jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu adresy, pre potreby registra a iných informačných systémov na účely ich komunikácie.

Vyhľadávanie v registri adries https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/com.ness.ra/com.ness.ra_/
- podľa identifikátora adresy položka Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy s adresným bodom z RA

- zistenie identifikátora položka Poskytnutie referenčných údajov na základe atribútov adresy


Vyhľadávanie v databáze Adresy podľa krajov https://data.gov.sk/dataset/adresy-podla-krajov

Nové a zmenené adresy, generované 1× týždenne http://proxy.freemap.sk/minvskaddress/

Mapa použitia tagu ref:minvskaddress https://taginfo.geofabrik.de/europe/slovakia/keys/ref%3Aminvskaddress#map

Štatistika adries a použitia ref:minvskaddress podľa okresov https://proxy.freemap.sk/minvskaddress/okresy.html