Sr:Get help

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nađite odgovore

Koristite search box na ovom wiki-u (gore desno) da bi ste pronašli pravu stranicu na ovom wiki-ju koja bi dala odgovor na vaše pitanje. Map Features stranica je korisna za pronalaženja informacija o načinu označavanja širokog spektra objekata. Mapping projects stranica sadrži informacije o mnogim projektima unutar OpenStreetMap-a naročito o temema za konkretnu državu/teritoriju.

Nađite odgovore u nizu često ostavljanih pitanja na FAQ stranici ili u Help Centre Help centru.

Takođe na sledećim adresama možete naći korisne informacije:

Koristite Notes da prijavite greške/propuste na mapi da ih neko popravi.

Prijavite osumnjičene Copyright infringement na Data working group.

Start contributing

Koristite Beginners' guide da bi ste saznali kako da počnete da doprinosite projektu. Ako ste zainteresovani oko doprinošenja razvoju softvera onda pogledajte Develop stranicu. koristite Wiki Help da bi ste saznali kako da doprinesete ovom wiki-ju.

O

Generalne informacije o projektu su dostupne na about stranici.