Sr:Serbia/Projekti/Adresni registar

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Izvor

Država Srbije je zakonom o izmenama i dopunama zakona o Republičkim administrativnim taksama od 9. decembra 2022. otvorila adresni registar RGZ-a kao otvorene podatke. Ovim smo dobili uvid u georeferencirane tačke koje sadrže opštinu, adresu i broj. Ideja je da se organizujemo da takve adrese unesemo u OpenStreetMap.

Trenutno podatke možete da preuzmete sa https://data.gov.rs/sr/datasets/adresni-registar/ i sa privremenog sajta https://download-tmp.geosrbija.rs/download/ (potrebno je ulogovati se sa ID-om eUprave).

Licenca

Adresni registar je otvoren u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2003/43/2/reg gde je u Tarifnom broju 215i navedeno: “Не плаћа се такса за DOWNLOAD вектор сервис НИГП-а за: 1) Адресни регистар за територију Републике Србије (Извод из дистрибуционе базе улица и кућних бројева са геометријом месечне ажурности).”

Na osnovu toga, RGZ je podatke stavio na raspolaganje javnosti kao open data.

Web aplikacija koja hostuje ove podatke je dostupna ovde.

Licenca podataka je definisana ovde: https://data.gov.rs/sr/terms/. Trenutno smo u procesu da se dodamo na https://www.openstreetmap.org/copyright.

Pravila tagovanja

Pravila tagovanja možete videti na Serbia/Adresses

Web izveštaj

https://dina.openstreetmap.rs/ar/


Sve RGZ adrese, kao i status konflacije i potencijalno pronađene adrese u OSM-u možete da vidite na linku iznad.


Aktivnosti

Ovde su navedene neke aktivnosti koje treba da se urade za ovaj projekat uvoza:

Aktivnost Napomena
Započeti ovaj wiki :)
Pokrenuti temu na forumu Plan, Pravila tagovanja
Dogovoriti se gde se stavljaju adrese Objašnjeno na [1]
Dogovoriti se za ćirilicu ili latinicu na kućnim brojevima Da li će biti "39B" ili "39Б", diskusija na forumu, trenutno je dogovor da bude latinica
Dogovoriti se šta sa kvalitetom podataka RGZ-a Šta ako OSM ima novije podatke? Šta ako on-the-ground-truth ima drugačiju adresu? Šta ako imamo adresu, a zgrada ne postoji (samo plac ima adresu)? Ovo je za diskusiju na forumu. Dogovoreno je, ispod u uputstvu su detalji
Dogovoriti se kako raditi uvoz Da li automatizovano, da li poluautomatizovano kroz iD, JOSM, kroz tasking manager... da li opštinu po opštinu ili sve odjednom. Radićemo opštinu po opštinu, naselje po naselje
Napraviti tehničko rešenje Detaljnije u posebnom poglavlju ispod, uglavnom je sve gotovo
Dodati se na taginfo Da imamo tamo zvanični projekat, gotovo - https://taginfo.openstreetmap.org/projects/serbia_address_import#tags
Importovati adrese na OpenAddresses Ovo je nevezano za uvoz u OSM, a pošto su podaci otvoreni, treba i ovo da uradimo
Najaviti uvoz na import mailing listi Najavljeno na https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2023-March/007187.html
Dodati se na copyright stranicu Dodato kroz ovaj PR
Dodati linkove na ref:RS:kucni_broj na osm.org Wiki stranice su napisane, treba ih sad dodati kroz PR
Krenuti u uvoz Započeto i urađeno 70% do kraja marta 2024, pogledajte izveštaj

Uputstvo za import

Ako nisi koristio OSM ranije, a želiš da pomogneš i da menjaš mapu, dođi na naš Telegram kanal (ako imaš Telegram), možda je tako brže ako imaš pitanja ili nisi siguran kako početi!

Generalna pravila za mapiranje adresa

Kratko video uputstvo za podešavanje okruženja i dodavanje novih adresa

Priprema okruženja

Ovo se radi samo jednom i verovatno imate neke od ovih stvari, u zavisnosti koliko često koristite JOSM

 1. Skinete JOSM editor i pokrenite ga
 2. Ulogujte se na OSM. To radite tako što idete u Edit->Preferences, pa na "OSM Server". Tamo odaberite neki vid logovanja i ulogujte se.
 3. Idite u Edit->Preferences. Tamo treba da uključite Export Mode (donji levi ugao) i da uključite Remote Control->Enable remote control. Takođe treba da skinete plugin "Review.Changes" i opciono "Building tools"
 4. Uključite Review prozor na Windows->Review List
 5. Skinite podlogu sa ulicama i kućnim brojevima, nije obavezno, ali može da vam da brzi uvid u RGZ podatke. U JOSM-u idite na Imagery->Imagery Preferences. Ima 2 različite podloge, odaberite jednu:
  1. U donjem desnom uglu kliknite dugme na kome piše "+ TMS". U prvom polju unesite "https://tiles.openstreetmap.rs/rgz/{zoom}/{x}/{y}.png", a u poslednjem unesite neko ime ovog sloja ("RGZ adrese" npr.).
  2. U donjem desnom uglu kliknite dugme na kome piše "+ WMTS". U prvom polju unesite "https://vector-rgz.openstreetmap.rs/styles/rgz-big/{z}/{x}/{y}.png", a u poslednjem text boxu unesite neko ime za ovaj sloj ("RGZ adrese" npr.). Možete da koristite i "https://vector-rgz.openstreetmap.rs/styles/rgz/{z}/{x}/{y}.png", što je isto, samo sa manjim brojevima

Restartujte JOSM. Ovom sloju sad možete pristupiti iz Imagery menija.

 1. Odete na https://dina.openstreetmap.rs/ar/ i odaberete opštinu i naselje čiji import želite da radite
 2. Odete na https://lite.framacalc.org/adrese-sinhro-a047 i upišete se koju opštinu radite, čisto da ne bi dvoje ljudi radili istu opštinu

Da dodate nove adrese

 1. Kliknite dugme "Lista fajlova za import (samo nove adrese)". Otvoriće se novi panel. Tu su sve adrese koje nisu nađene u OSM-u u krugu od 200m
 2. Otvorite JOSM (mora da bude upaljen pre nego što se klikne na import)
 3. Uključute neku podlogu da biste gledali mapu ispod sebe (meni Imagery, pa uzmite Maxar npr.)
 4. Kliknite na neki od fajlova. U JOSM-u će se pojaviti novi layer sa maksimalno 100 adresa.
 5. Kliknite na prečicu "1" (View->Zoom to data). Ovim ćete da zumirate sve učitane adrese.
 6. Ako kliknete Selection->Select All (Ctrl+A), sa strane treba da dobijete spisak svih adresa. Tu možete na brzinu pregledati da li su imena ulica dobra pre nego što nastavite dalje.
 7. Kliknite File->Download in current view. Ovim ćete učitati OSM podatke u isti layer sa adresama (da vidimo da adresa već nije tu, da li je oko zgrade već i sl.)
  1. Ukoliko je oblast prevelika, zumirajte na manje delove i skidajte OSM podatke dok ne obuhvatite sve delove sa adresama
 8. Na Review prozoru kliknite "Start review". Pokazaće se sve adrese. Ovo nam služi da proverimo da li smo sve proverili. Kada kliknete na neku adresu, ona će se zumirati. Kada kliknete dupli klik ili taster "space", izmena će biti označena kao pregledana
 9. Kada pregledamo sve adrese, upload-ovati sve izmene sa File->Upload data. Komentar uneti po želji, ali "data source" ostaviti na "RGZ_AR_Import".


Uglavnom će sve biti OK, evo potencijalnih problema, od najčešćih ka ređim:

 • Sve adrese su nekako pomerene u odnosu na satelitski snimak. Ne pomerajte adrese. Ovo je skroz normalno jer se pomeraj RGZ adresa i satelitskih snimaka ne slažu. Ukoliko vas mnogo nervira, možete da nađete sloj satelitskog snimka u panelu "Layers" i da kliknete desni klik na satelitski sloj i da kažete "New offset" i pomerite dok vam se ne svidi.
 • Adresa se nalazi na "livadi", tj. ne vidi se zgrada. Ovo je skroz normalno, dogovorili smo se da ćemo i takve adrese unositi
 • Zgrada je već ucrtana. Minimalno što treba da uradite je da pomerite adresu da bude unutar zgrade. Naravno, proverite da nema neka druga bliža zgrada u blizini. Ukoliko vidite više adresa unutar jedne zgrade, možete te adrese povezati na way zgrade (ali to je opciono u fazi uvoza), pogledajte ispod deo sa savetima
 • Pored adrese je neki drugi POI, npr. pumpa, prodavnica i sl. Možete da spojite ova dva čvora prevlačenjem jednog na drugi držeći taster Ctrl.
 • Neko je već uneo istu adresu na približnom mestu. Samo ih spojite (ili izbrišite novododatu, ili jednu prevucite na drugu držeći taster Ctrl, već u zavisnosti koje tagove želite da ostavite)
 • Adresa ima ulicu sa pogrešnim velikim slovima. Treba izmeniti sve učitane adrese, pogledajte savete ispod kako da ih promenite sve odjednom


Saveti:

 • Ako skinete plugin "Building tools", on ima mogućnost da spoji adrese sa way-em zgrade. Skinite ga, nemestite shortcut (Edit->Preferences->Keyboard Shortcuts, pa tražite "Data: Merge address points"). Nemojte ovo raditi za svaki pojedinačni čvor, već kada pregledate svih 100 adresa, uradite Ctrl+A da označite sve objekte, pa onda uradite "Merge address points" što će da prebaci sve adrese koje se nalaze unutar zgrada na zgrade! Ukoliko adresa nije unutar zgrade ili ih ima više unutar zgrade, tu se neće ništa desiti.
 • Na dijalogu pretrage (Ctrl+F), možete da pretražite samo nove objekte, kucajte "new". Tako možete da vidite drugom bojom sve novododate adrese. Dobro je kada odzumirate da vidite gde sve treba da skidate OSM podatke.
 • Da preimenujete mnogo adresa odjednom, na dijalogu pretrage (Ctrl+F) možete da kucate nešto tipa new "addr:street"="Јувелирска", onda budu selektovane sve adrese sa tom ulicom i onda u prozoru objekata možete svima selektovanima da izmenite ulicu duplim klikom na "addr:street".

Da povežete postojeće 100% poklopljene adrese sa RGZ-om

Ovim postupkom se dodaje ref:RS:kucni_broj=* tag na postojeće adrese.

 1. Kliknite dugme "100% poklopljene adrese". Otvoriće se novi panel. Tu su sve adrese koje se savršeno poklapaju između OSM-a i RGZ-a
 2. Otvorite JOSM (mora da bude upaljen pre nego što se klikne na import)
 3. Uključute neku podlogu da biste gledali mapu ispod sebe (meni Imagery, pa uzmite Maxar npr.)
 4. Kliknite na neki od fajlova. U JOSM-u će se pojaviti novi layer sa maksimalno 100 adresa.
 5. Kliknite na prečicu "1" (View->Zoom to data). Ovim ćete da zumirate sve učitane adrese
 6. Ako kliknete Selection->Select All (Ctrl+A), sa strane treba da dobijete spisak svih adresa. Tu možete na brzinu pregledati da li su imena ulica dobra pre nego što nastavite dalje.
 7. Kliknite File->Download in current view. Ovim ćete učitati OSM podatke u isti layer sa adresama (da vidimo da adresa već nije tu, da li je oko zgrade već i sl.)
  1. Ukoliko je oblast prevelika, zumirajte na manje delove i skidajte OSM podatke dok ne obuhvatite sve delove sa adresama
 8. Na Review prozoru kliknite "Start review". Pokazaće se sve adrese. Ovo nam služi da proverimo da li smo sve proverili. Kada kliknete na neku adresu, ona će se zumirati. Kada kliknete dupli klik ili taster "space", izmena će biti označena kao pregledana
 9. Kada pregledamo sve adrese, upload-ovati sve izmene sa File->Upload data. Komentar uneti po želji, ali "data source" ostaviti na "RGZ_AR_Import".


Da rešite sve ostale slučajeve (adrese se poklapaju, ali ne 100%)

Ovo je najteži slučaj.

 • Ukoliko adresa ne postoji u OSM-u, prosto unesite adresu kako je u RGZ-u. Pazite na pravopis kod unosa imena ulice. Dovoljno je dodati addr:street=* (na ćirilici) i addr:housenumber=* (na latinici), a kada se to doda, na osveženom izveštaju će se pojaviti kao 100%, pa će onda moći da se povezuje sa RGZ-om
  • Ukoliko je adresa na zgradi koja već ima broj, verovatno treba da skinemo postojeću adresu sa way-a zgrade i stavimo obe adrese kao tačke. Npr. zgrada ima broj "11", a treba da unesemo "11a". Treba skinuti "11" sa zgrade, i staviti dva nova node-a "11" i "11a" povezana na way zgrade
 • Ukoliko adresa postoji u OSM-u, treba razmisliti kako nastaviti u zavisnosti šta se ne poklapa između OSM-a i RGZ-a:
  • Ukoliko se ne poklapa ime ulice, pogledati okolnu ulicu i videti da li je u pitanju pravopisna greška u OSM-u ili u RGZ-u. Ukoliko je greška u RGZ-u, za "addr:street" uneti ispravno ime (kao u OSM-u). Ukoliko je greška u OSM-u (verujte OSM-u, ali nekad je očigledna greška u pitanju), ispraviti ulicu u OSM-u (ili bar ostaviti belešku), a za addr:street=* uneti vrednost iz RGZ-a.
  • Ukoliko se ne poklapa kućni broj, pogledati da li možda nije greška u OSM-u (brojevi treba da idu redom). Ukoliko nije očigledno da je greška, naginjati na tome da verujete OSM-u jer verovatno odslikava stanje na terenu

Tehnički deo

Tehnički deo ovog projekta treba da olakša, uprosti i poveća kvalitet uvoza. Ceo kod se nalazi na https://gitlab.com/osm-serbia/adresniregistar.

Ideja je da projekat bude izdeljen u manje "pipeline-ove" gde svaki pipeline radi neko procesiranje podataka. Ovi pipeline-ovi idealno treba da budu samodovoljni i da mogu da se izvrše na bilo kojoj mašini i da ih jednog dana koristimo kontinualno i za proveru kvaliteta. Svaki pipeline je definisan u Makefile-u i pokreće se sa "make neki-pipeline".

U planu su sledeći pipeline-ovi (neki su već urađeni, bolje pogledajte README.md):

Pipeline Komanda Napomena
Akvizicija adresa download_from_rgz Na RGZ-u su adrese po opštinama. Pre nego što išta uradimo, treba sve adrese da skupimo na jedno mesto (u jedan veliki fajl). Sve dalje procesiranje može da se radi odatle
Normalizacija adresa Adrese u adresnom registru su napisane VELIKIM SLOVIMA. Treba da napravimo neko mapiranje iz VELIKIH SLOVA u pravilne adrese. Ideja je da koristimo postojeće OSM ulice kao osnovu i ostatak radimo heuristikom. Output ovog pipeline-a je CSV koji ima dve kolone - adresa VELIKIM SLOVIMA i pravilan adresa. Sve adrese su pregledane i tema je ovde: https://community.openstreetmap.org/t/pravilno-imenovanje-ulica/96891
Analiza analyze Na osnovu dnevnog PBF fajla, pokušamo da lociramo sve adrese iz registra. Za svaku adresu iz RGZ-a nalazimo da li je već conflate-ovana, da li ima match ili ne može nikako da se nađe
Reporting report Na osnovu CSV-a možemo da izgenerišemo neki prost statički HTML i da ga upload-ujemo negde. Upload je na https://dina.openstreetmap.rs/ar/
Automatizovani import Pitanje je da li ćemo ovo da radimo. Možda će biti dovoljno da se zaustavimo na generisanju dobrih .osc fajlova (ili nešto slično) što bismo mogli da uvozimo poluautomatizovano

Quality assurance

Prilikom importa, pojavljuje se potreba za tehničkim rešenjima za nalaženje grešaka. Neke od grešaka koje bismo želeli da uhvatimo i popravimo:

 • Adresa je čvor unutar zgrade, a trebala bi da se postavi na way zgrade
 • Adresa je u OSM-u, a ne postoji u RGZ-u (možda nije greška, možda jeste) - ovo treba dodati tek završimo import
 • Adresa je conflate-ovana, ali referenca u RGZ-u (na ulicu ili kućni broj) ne postoji, ili je pogrešna (kućni broj je pogrešan, ili se ime ulice dosta razlikuje) ili je predaleko
 • Za isti ref:RS:kucni_broj=* postoji više kućnih brojeva

Videti još