Serbia/Adresses

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Адресе / кућни бројеви

Адресе у Србији прате стандардно OSM означавање описано у Key:addr:* ("Карлсруе шема"). То значи да не користимо интерполације, не користимо релације да вежемо кућни број за улицу и сл.

Све адресе у Србији су отворени подаци и ради се њихов увоз у OSM, више о овоме можете видети на Serbia/Projekti/Adresni_registar.

Адресе или кућни бројеви се стављају на следеће елементе:

 • Уколико постоји грађевина и постоји само једна адреса за грађевину, адресу треба додати на линију (way) грађевине (пример: way 484600454)
 • Уколико постоји грађевина, а постоји више адреса за исту грађевину, адресе треба додати као чворове на самој грађевини (пример: node 6775659342).
 • Само уколико грађевина не постоји, адреса се уноси као самостални (одвојени) чвор (пример: node 1055476616)

Обавезни тагови за адресе су:

 • addr:housenumber=* – мора да постоји и да се слаже са РГЗ податком, осим ако ситуација на терену не каже другачије. У том случају треба додати и "note" таг. Слова у кућном броју се уносе на латиници.
 • addr:street=* – мора да постоји и да се слаже са РГЗ податком. Ситуације када је дозвољено да се овај података не слаже са РГЗ-ом су следеће:
  • Адреса у РГЗ-у има правописну грешку. Пример: у РГЗ-у пише "Др. Агостина Нета", а исправно је "Др Агостина Нета", или у РГЗ-у пише "Зарија Вујошевића", а исправно је "Зарије Вујошевића"). Вредност треба да се слаже са вредношћу "name" на припадајућој улици
  • Адреса у РГЗ-у се завршава на "улица", у ком случају то треба изоставити. Пример: "Рајкова улица", а треба "Рајкова", "Преконошка улица", а треба "Преконошка". Вредност треба да се слаже са вредношћу "name" на припадајућој улици. Ово правило важи само уколико се име улице завршава са "улица", не и ако почиње са речју "Улица" или "Булевар".

Сви остали тагови су опциони. Опциони тагови су:

 • addr:postcode=* – уколико се зна којој пошти ова адреса припада, унети је. Такође је исправно и да унесете глобалну пошту за дату општину/град уколико не знате прецизнију пошту (као када бисте некоме слали писмо)
 • ref:RS:ulica=* – веза ка идентификатору улице из РГЗ-а
 • ref:RS:kucni_broj=* – веза ка идентификатору улице из РГЗ-а
 • остали тагови са Key:addr:* могу да се користи уколико се не косе са претходним правилима.

Тагови које треба избегавати:

 • addr:place=*, addr:city=* – овај елемент адресе је у Србији у потпуности дефинисан границама насељених места каква су унета у базу РГЗ и пренета у OSM. Пошто сваки софтвер за инверзни геокодинг као што је Nominatim уме да нађе ту информацију, нема потребе да се она уноси кроз таг.
 • addr:country=* – као и за насеља, софтвер може да закључи да се адреса налази у Србији и нема потребе за таговањем.
 • nohousenumber=yes – у Србији званично не треба да постоје више "бб" адресе, тј. свака адреса треба да постоји

Тачке од интереса

Тачке од интереса (енг. POI) такође могу да садрже адресе. Уколико су тачке од интереса ван зграде, таговање је исто као да је у питању самостална адреса. Уколико је POI унутар зграде, постоје разлике у односу на таговање обичне адресе.

 • Уколико постоји само један POI чвор са адресом унутар зграде (која није стамбена), тај POI треба да се премести на ниво зграде (тј. да зграда добије и адресу и тагове POI-а, као што су "shop=*", "amenity=*" и сл.)
 • Уколико је пак:
  • зграда стамбена, па садржи и чворове са адресама, или
  • има више POI-а унутар зграде са различитим адресама
  • намена зграде није као и намена POI-а

ове POI-е не треба стављати на зграду и не треба их качити на линију зграде, већ треба да буду унутар зграде.

 • Адреса POI-а и адреса зграде (ако оба постоје) треба да се поклапају. Ако се не поклапају, треба уклонити адресу са зграде и додати је као чвор.

Примери

Пошто је само навођење правила сувопарно, ово је пар примера шта се сматра правилним и пожељним таговањем на територији Србији, а шта не.

Пример Исправност Опис
1. adresa na zgradi.png Адресе су наведене директно на зградама, једна адреса је једна зграда, све је исправно. Ово је најчешћи случај.
2. adresa u zgradi.png Ово није пожељан начин таговања, јер постоји само једна адреса унутар зграде. Ако је већ једна адреса на згради, адресу треба ставити директно на зграду (као у првом примеру).
3. adrese na zgradi.png Пошто има више адреса унутар једне зграде, адресе не треба стављати на зграду, већ овако - на чворове који су закачени за зграду.
4. adrese u zgradi.png Ово није пожељан начин таговања, јер ако има више адреса које су чворови, треба их закачити на линију зграде (као у претходном примеру).
5. poi u zgradi.png Ово је ОК начин таговања. Уколико се не зна намена објекта, довољно је оставити POI унутар зграде. Уколико се пак зна да је намена зграде иста као и намена POI-а (нпр. зграде је за пошту, за ресторан...) боље би било ставити адресу и сам POI на зграду (остале тагове као "shop=*", "amenity=*" ...).
6. poi u zgradi i adresa na zgradi.png Ово таговање је ОК пошто је адреса стављена и на зграду, и на POI. Такође се адресе на згради и на објекту слажу. Уколико се зна намена зграде и она је иста као намена POI-а, боље би било преместити POI ("shop=*", "amenity=*" ...) на зграду и избрисати POI.
7. poi u zgradi sa drugom adresom i adresa na zgradi.png Ово таговање није ОК јер се адресе на згради и на POI-у не слажу. Уколико сте сигурни да је ово ипак случај, ставите "note".
8. adresa i poi-i na zgradi.png Ово таговање је ОК. Имамо више адреса на једној згради, зграда нема адресу, стамбена адреса је закачена на зграду, POI је унутар зграде.
9. vise adresa i poi-i na zgradi.png Слична ситуација као претходна, само имамо више стамбених адреса.
10. vise poi-a na zgradi.png Ово таговање је ОК. Имамо више POI-а са различитим адресама, они су унутар зграде, а зграда нема адресу.
11. vise poi-a na zgradi i adresa na zgradi.png Ово таговање није добро, зато што зграда очигледно има више адреса, а адреса је стављена на зграду. Треба склонити адресу са зграде, а ако постоји неки стамбени улаз на згради, треба га посебно таговати као чвор закачен на зграду.