Sundsvalls kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sundsvall, Sweden

Latitud : 62.5, Longitud : 17.2
Se kartan över Sundsvall
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Sundsvall är en kommun i Sverige på latitud 62.5, longitud 17.2.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Sundsvalls kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län. För information om kartering gällande tätorten/staden Sundsvall, se Sundsvall

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935477 -klar-
Attmars församling relation 1383108 -klar-
Alnö församling relation 1404537 -klar-
Sundsvalls Gustav Adolf relation 1402858 -klar-
Indals församling relation 1404437 -klar-
Holms församling relation 1383084 -klar-
Lidens församling relation 1405248 -klar-
Njurunda församling relation 1383110 -klar-
Selångers församling relation 1403543 -klar-
Sköns församling relation 1402862 -klar-
Skönsmons församling relation 1402857 -klar-
Stöde församling relation 1383085 -klar-
Sättna församling relation 1403902 -klar-
Tuna församling relation 1383109 -klar-

Tätorter

Tätort Församling Folkmängd Status Anmärkningar
Ankarsvik Alnö 882 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Dingersjö Njurunda 906 Housenumbers (0/4)
Essvik Njurunda 818 Housenumbers (0/4)
Fanbyn Stöde 569 Housenumbers (0/4)
Gustavsberg Alnö 235 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Hovid Alnö 229 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Indal Indal 666 Housenumbers (0/4)
Johannedal Skön 2 592 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Juniskär Njurunda 333 Housenumbers (0/4)
Klingsta och Allsta Tuna 305 Housenumbers (0/4)
Kovland Sättna 476 Housenumbers (0/4)
Kvissleby Njurunda 2 633 Housenumbers (0/4)
Liden Liden 269 Housenumbers (0/4)
Lucksta Tuna 349 Housenumbers (0/4)
Matfors Tuna 3 239 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Nedansjö Stöde 267 Housenumbers (0/4)
Njurundabommen Njurunda 1 959 Housenumbers (0/4)
Skottsund Njurunda 1 052 Housenumbers (0/4)
Stockvik Njurunda 2 165 Housenumbers (0/4)
Stöde Stöde 543 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Sundsbruk Skön 2 098 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (1/4)
Sundsvall -flera- 49 339 Se Sundsvall
Svartvik Njurunda 991 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Tunadal Skön 367 Housenumbers (0/4)
Vattjom Tuna 499 Housenumbers (0/4)
Vi Alnö 4 757 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riks- och Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 4
relation 1361230
trunk/motorway Länsgränsen mot Gävleborgs län - Sundsvall-Kommungränsen mot Timrå klar
Europaväg 14
relation 52831
trunk Sundsvall - Kommungränsen Ånge klar
Riksväg 86
relation 52830
primary Sundsvall - Indal - Liden - Länsgränsen mot Jämtlands län klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 305
1360476 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns - Stöde
Länsväg 320
1360516 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns - Kovland
Länsväg 330
1360519 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergeforsen - Indal


Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary". En del av dessa vägar har nu flyttats över till respektive kommunprojekt.

Undantag är uppklassningen av Timmervägen mellan riksväg 86 i Bergsåker (med anslutning till E14) och E 4 i Birsta har satts till primary för sin funktion som huvudled förbi Sundsvall och som transportled för att leda timmertransporter runt stan istället för genom stan.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary", förutom Skolhusallén i Sundsvall som utgör en viktig länk mellan E14 Bergsgatan och Norrmalmsgatan respektive Köpmangatan. Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
511 (Sundsvall-Ånge)
1370418 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ånge (83)-Ljungaverk (53l)-Gim (529,532)-Fanbyn (537,305) secondary
536 (Sundsvall-Ånge)
1370440 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Knösen (511)-Gräfte (511) tertiary BK2. Avstickare från 511 till Brattås
537 (Sundsvall)
1370431 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fanbyn (511)-Gransjön-Ulvsjön secondary
538 (Sundsvall)
1370437 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (305) - Stöde K:a tertiary BK2
540 (Sundsvall)
1373155 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gåltorp (305)-Sköle (544) secondary
541 (Sundsvall)
1373217 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västansjö (305)-Mellangård-Norrlindsjö-Lucksta (544) secondary Norrlindsjö-Lucksta BK2 (tertiary)
542 (Sundsvall)
1373205 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vigge (305)-Myssjön-Bro över Rännöån-Matfors (544) secondary Enskild bro över Rännöån BK2 (tertiary)
543 (Sundsvall)
1373242 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norr Nedansjö (E14)-Sör Nedansjö (597)-Hemgraven (El4) secondary
544 (Sundsvall)
1364226 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns (X 768)-Matfors (542)-Vattjom (580) secondary
544.01 (Sundsvall)
1373277 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Attmar (544)-Attmars kyrka tertiary
545 (Sundsvall)
1364240 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Maj (562)-Torrsjö(547)-Baggböle (664)-Västanå (547)-Ortsjön (544) secondary
546 (Sundsvall)
1365582 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hålen (544)-Västanå (547) tertiary BK2
547 (Sundsvall)
1373285 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torrsjö (545)-Skärsätt (664)-Bredbyn-Västanå (546,545) secondary
548 (Sundsvall)
1365581 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gävleborgs läns gräns vid Malungen (X 769)-Gryttjen secondary
548.01 (Sundsvall)
1378701 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gryttjen-Gryttjebruk tertiary
548.01 (Sundsvall)
1378720 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Avstickar/omväg genom Sörlindfors tertiary
549 (Sundsvall)
1373300 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Tuna K:a (568) tertiary
550 (Sundsvall)
1364222 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Viforsen (568)-V Granbacken-Borgaråsen (551)-Sörfors (544) secondary Bro över Ljungan vid Viforsen.
Viforsen-V Granbacken BK2 (tertiary).
551 (Sundsvall)
1365498 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kyrkmon (E4)-Bunsta (552)-Borgaråsen (550) secondary
552 (Sundsvall)
1365576 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bunsta (551)-Svala (554)-Ängom-Källåsen secondary
553 (Sundsvall-Ånge)
1371280 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tirsta (E14)-Torpshammar (591)-Viskan (595,535,575)-Stöde (E14 secondary Tirsta-Torpshammar och Bro över Getterån BK2. (tertiary)
554 (Sundsvall)
1373901 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backen (562)-Svala (552) tertiary BK2
555 (Sundsvall)
1365280 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Njurunda K:a (562)-Häljum (551) tertiary BK2
555.01 (Sundsvall)
1376353 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Njurunda K:a (555)-(562) tertiary BK2
556 (Sundsvall)
1364259 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ovansjö (562,559)-Myrbodarna (558) secondary
558 (Sundsvall)
1364260 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Galtström-Skatan-Myrbodarna (556)-Björkvik (560) secondary
558.01 (Sundsvall)
1378742 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skatan-Skatans fiskeläge tertiary
559 (Sundsvall)
1364259 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ovansjö (556)-Forsa (563)-Kyrkmon (562) secondary Forsa-Kyrkmon BK2 (tertiary)
Bro över Stångomån vid Njurunda stn BK2
560 (Sundsvall)
1364276 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjösundsmon (563)-Björkvik (558)-Junibosand-Lörudden secondary
560.01 (Sundsvall)
1364276 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Junibodarna-Junibosands fiskeläge tertiary
562 (Sundsvall)
1364248 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) S Maj (E4)-Njurunda K:a (555,555.01)-Kyrkmon (559,E4) secondary
562.01 (Sundsvall)
1378743 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Myre (562)-Europaväg 4 i Myre secondary Satt till "secondary" då den ansluter till Europaväg 4
563 (Sundsvall)
1365602 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Forsa (559)-Mjösund (564)-Kvissleby (561, E4) secondary
564 (Sundsvall)
1365668 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Mjösund (563)-Nyland (565)-Bodviksfjärden (566) tertiary BK2
565 (Sundsvall)
1365585 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nyland (564)-Bundsböle (566) tertiary BK2
566 (Sundsvall)
1365598 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Dövikssjön (563)-Bodviksfjärden (564)-Juniskär-Skatudden tertiary BK2
567 (Sundsvall)
1365871 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Haraberget (563)-Essvik-N Nyhamn secondary Essvik-Nyhamn BK2 (tertiary)
568 (Sundsvall)
1364197 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nolby (E4)-Matfors-Tpl Vattjom (544) secondary
569 (Sundsvall)
1374496 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Övre Tunbyn (568) Allsta (570) tertiary BK2
570 (Sundsvall)
1362283 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vi (568)-Allsta (569)-Sidsjö-Sundsvall (El4) secondary
571 (Sundsvall)
1374644 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Runsvik (568)-Berg (E 14) tertiary BK2 och BK3
580 (Sundsvall)
1374676 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skallböle (El4)-Vattjom (544) Bjässhammarn (El4) secondary
586 (Sundsvall)
1373244 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stöde (E14)-Hällsjön (597)-Östanbäck (637)-Sjöändan (320) secondary
591 (Sundsvall-Ånge)
1374945 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torpshammar (553,E14)-Nordanede (592)-Sandnäset (320) secondary
593 (Sundsvall-Ånge)
1374985 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Udden (591)-Djupröra tertiary
597 (Sundsvall)
1373241 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörnedansjö (543,E14)-Svartede (599)-Lillström-Hällsjö (586) secondary
598 (Sundsvall)
1375007 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till och förbi Stöde jvstn (E14,E14) secondary
599
1375078 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nävsta (663)-Hjässberget-Huljen-Svartede (597) secondary
600
1375109 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Selånger K:a (663) tertiary BK2.
601 (Sundsvall)
1375126 (i J)
Road (3/4)Speed limits (2/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västra Vägen (86)-Videsbron-Storgatan fram till Skolhusallén (608) secondary BK2. Bro över järnväg och väg 86 vid Bergsåker, högst 3,5 ton
602 (Sundsvall-Timrå)
1375133 (i J)
Road (3/4)Speed limits (2/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hammal (622)-Laggarberg (627)-Horsta (631) secondary
603 (Sundsvall)
1376007 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norra vägen(608)-Granloholmsvägen(604)-Timmervägen(622) secondary Underhålls av Sundsvalls kommun
604 (Sundsvall)
1376022 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norrmalmsgatan från Skepparplatsen(E4,612)-Universitetsallén-Granloholmsvägen till Hulivägen(603) secondary
608 (Sundsvall-Timrå)
1376230 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skolhusallén vid Bergsgatan (E 14)-Hagavägen-Norra vägen-Timrå k:a (648) secondary Skolhusallén-Norrmalmsgatan BK2 (tertiary)
611 (Sundsvall)
1376233 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skönsbergsvägen från Nor:rmalmsgatan (604)-Trafikgatan fram till Hagavägen (608) secondary
612 (Sundsvall)
1376237 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Heffnersvägen från Skepparplatsen (E4,604)-Ortviksvägen fram till Medborgargatan (613) secondary
613 (Sundsvall)
1376275 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Medborgargatan (5330)-Ortviksvägen (612)-Johannedalsvägen (615) secondary
615 (Sundsvall)
1376293 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gärdedalen (608)-Tpl Gärdedalen (E4)-(665)-Ås (671)-Bergvik (5351,673) secondary Ås-Bergvik BK2 (tertiary)
615.01 (Sundsvall)
1376294 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ås (671)-Stornäsets kaj tertiary
616 (Sundsvall)
1376309 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) 616 Fillan (615,622)-Näs-Johannedal-Maland-Sund-Finsta (608) secondary
622 (Sundsvall)
1372486 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergsåker (86)-Tpl Birsta (E4)-Tpl Fillan (616,615) primary Huvudlänk mellan 86 och E 4 (övriga sträckan secondary)
622.01 (Sundsvall)
1376321 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Länk mellan länsväg 608 och 622 vid Birsta Tpl secondary
626 (Sundsvall)
1376327 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Finsta (608)-Gångviken-Märlo (608) tertiary BK2
628 (Sundsvall)
1377328 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kovlandsmon (642)-Sättna K:a tertiary BK3
629 (Sundsvall)
1377335 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kovlandsmon (86,642)-Norrbäcken secondary
631 (Sundsvall-Timrå)
1377337 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Märlo (608)-Laggarberg (648,627)-Horsta (602)-Kovland (86) secondary
633 (Sundsvall)
1377351 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gåltjärn (320,642)-Nora-Bryggtjärnsån-Västansjö secondary
634 (Sundsvall)
1377339 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Djupnäset (320)-Sulå (320) tertiary BK3 och BK2
635 (Sundsvall)
1377355 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Strömsås (86)-Västerhögsjö (320) tertiary BK3
636 (Sundsvall)
1377358 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Krånge (86)-Säter-Backen tertiary BK2
637 (Sundsvall)
1373252 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östanbäck (586)-Sunnansjö secondary
638 (Sundsvall)
1373252 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Anundgård (320)-Holm K:a (638.01)-Kväcklingen (645)-Unåsen (639)-Liden (86) tertiary BK2 och BK3 förutom Kväcklingen-Åsen (secondary).
638.01 (Sundsvall)
1377389 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Holms k:a (638)-(320) tertiary
639 (Sundsvall)
1377405 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Unåsen (638)-Dackebrännan tertiary BK3
640 (Sundsvall)
1377406 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sillre (86)-Oxsjö secondary
641 (Sundsvall)
2657427 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Järkvissle (86)-Västanå-Jämtlands läns gräns vid Korsåmon (Z 722)(Ragunda) secondary
642 (Sundsvall)
1377327 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kovlandsmon (629,628)-Lövslätt-Gårdtjärn (633) secondary Bro över Sättnaån norr Olofsfors BK3 (tertiary)
645 (Sundsvall)
1377457 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sundet (320)-Kväcklingen (638) secondary
647 (Sundsvall-Timrå)
1377467 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vävland (648)-Bandsjön-Knipan-Strömås (86) secondary
663 (Sundsvall)
1375100 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Töva (E14)-Nävsta (599)-Selångers kyrka (600)-Selånger (86) secondary 300 m Ö om Tövaterminalen-Nävsta BK3 (tertiary)
664 (Sundsvall)
1373286 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Baggböle (545)-Skärsätt (547) tertiary BK2
665 (Sundsvall)
1377941 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Eriksdal (615)-Båräng (675)-Alnö K:a (674,673,671)-Vi (615)-Spikarna-Säter-Öde östra secondary Eriksdal-Vi BK2 (tertiary)
665.01 (Sundsvall)
1377942 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Spikarna-Fiskeläget Spikarna tertiary
670 (Sundsvall)
1377944 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nedergård (615)-Smedsgården (671) secondary
671 (Sundsvall)
1377946 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Alnö K:a (665)-Smedsgården (670)-Stolpås (672)-Ås (615) tertiary BK2
672 (Sundsvall)
1377947 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stolpås (671)-Pottäng (674) tertiary BK2
673 (Sundsvall)
1377950 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg väster Alnö K:a (615,665) tertiary BK2
674 (Sundsvall)
1377949 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Alnö K:a (665)-Pottäng (672)-Hörningsholm (615) tertiary BK2
675 (Sundsvall)
1377951 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Båräng (665)-Järvik-Nacka (615) tertiary BK2
678 (Sundsvall)
1378783 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kävsta (330)-Myckelsjö tertiary BK3
681 (Sundsvall-Timrå)
1378795 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stavreviken (331)-Lögdö (680,679)-Skäljom (703)-Ljustorps K:a (704)-Björkom (705)-Lagfors (705)-Liden (86)
681.02 (Sundsvall)
1378848 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Liden (681)-Bodacke (86) secondary Länk till riksväg 86.

Busslinjer

För stadsbussar och kompletteringslinjer se Sundsvall/Busslinjer

Landsbygdslinjer

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
28 relation 3254783 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Holm och v.v.
41 relation 3254784 Routing (0/4)Stops (0/4) Matfors - Sundsvall via E14 och v.v.
42 relation 3254785 Routing (0/4)Stops (0/4) Matfors - Sundsvall via Viforsen
120 relation 3238994 Routing (2/4)Stops (2/4) Sörberge - Timrå - Sundsvall - Njurundabommen och v.v.
121 relation 3254780 Routing (2/4)Stops (2/4) Kvissleby - Norra Nyhamn och v.v.
123 relation 2634508 Routing (2/4)Stops (2/4) Kvissleby-Skottsund-Njurunda
124 relation 2634507 Routing (0/4)Stops (0/4) Kvissleby - Nolby - Kvissleby
125 Routing (0/4)Stops (0/4) Hemmanet-Kvissleby och v.v.
126 relation 1864407 Routing (2/4)Stops (2/4) Njurunda-Lörudden-Galtström-Njurunda och v.v.
128 relation 1864338 Routing (2/4)Stops (2/4) Njurunda-Ortsjön och v.v.
129 relation 1864308 Routing (2/4)Stops (2/4) Njurunda-Långsjön-Njurunda
132 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Svartede och v.v.
133 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Strömås - Högsjö och v.v.
134 relation 3254781 Routing (2/4)Stops (2/4) Kovland - Västansjö och v.v.
135 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Norrbäcken och v.v.
143 relation 3271524 Routing (0/4)Stops (0/4) Matfors - Sörfors - Norrhassel och v.v.

Övriga linjer (linjer som passerar kommungränsen)

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
10 relation 3257578 Routing (1/4)Stops (1/4) Sundsvall - Örnsköldsvik - Umeå och v.v.
29 relation 3257345 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Gnarp - Hudiksvall och v.v.
30 relation 3257346 Routing (0/4)Stops (1/4) Sundsvall - Hammarstrand och v.v.
50 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Örnsköldsvik och v.v.
95 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall (Stockholm) - Härnösand - Långsele och v.v.
98 relation 3257629 Routing (0/4)Stops (0/4) Sollefteå-Kramfors-Sundsvall-(Stockholm) och v.v.
100 relation 3257579 Routing (1/4)Stops (1/4) (Stockholm) Sundsvall-Umeå Klar Sundsvall-Härnösand
191 relation 3257581 Routing (0/4)Stops (0/4) Ånge - Fränsta - Stöde - Sundsvall (norra sidan Ljungan) och v.v.
192 relation 3271523 Routing (0/4)Stops (0/4) Ånge- Fränsta - Stöde (södra sidan Ljungan) och v.v.
201 relation 3257344 Routing (3/4)Stops (3/4) Sundsvall - Härnösand och v.v. Klar Sundsvall-Timrå
331 relation 3257585 Routing (3/4)Stops (3/4) Sundsvall - Sollefteå och v.v.
611 relation 3238995 Routing (2/4)Stops (2/4) Tynderösundet - Timrå - Sundsvall och v.v.