Tag:raba:id=1100

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg raba:id = 1100
Farm landuse (with livestock).jpg
Description
Farmland / Njiva (1000 m2) Show/edit corresponding data item.
Group: landuse
Used on these elements
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Useful combination
Status: importedPage for proposal

See Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

Definition in source: Površina, ki jo orjemo ali drugače obdelujemo in obračališča, namenjena obdelavi te površine (širine do 2 m). Na tej površini pridelujemo enoletne in nekatere večletne kmetijske rastline (žita, krompir, krmne rastline, oljnice, predivnice, sladkorna pesa, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline, zelišča, jagode itd.). Sem sodi tudi zemljišče v prahi in ukorenišče hmeljnih sadik. V ta razred uvrščamo tudi zemljišče, ki je začasno zasejano s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za obdobje manj kot 5 let) in se uporablja za košnjo ali pašo večkrat na leto. Če je površina porasla s travno rušo in ni preorana v obdobju pet ali več let, jo uvrstimo v trajni travnik.